Կոնտրաստների քաղաքը

00:02, 15 ապրիլի, 2014

Սյունիքի մարզկենտրոն Կապանը կոնտրաստների քաղաք է:

Մի քանի հարյուր մետր շրջելով` բազմաթիվ հակասություններ կգտնես, որոնք էլ ավելի խտացված են քաղաքի շուկայում:

Բայց այլեւս նախկին փայլը չունեցող շուկայից դուրս էլ` քաղաքի կենտրոնում, իրար են հաջորդում կոնտրաստները: