Friday, 21 September

Akhtala Miners Work in Substandard ConditionsAfter workers at the Akhtala Enrichment Combine sent a letter to President Serzh Sargsyan, listing their complaints about wages and poor working conditions, Hetq decided to visit the plant and do some poking around.

This reporter visited the Akhtala mines on March 8. Readers will recall that the plant’s owner, Serop Der-Boghossian, the American-Armenian found guilty and now serving time for paedophilia, turned the operation over to his wife Madeline.

Many of the miners I met were ready to enter the mines wearing clothes from home. They hadn't received new work uniforms since early 2010.

The showers used by the workers were in a terrible state as seen in the accompanying photo. How workers clean the mine’s soot and grit off is anyone’s guess.

I was told that the showers and locker rooms hadn’t been renovated in three decades.

Metal Prince, the company that owns the mining operation, has done nothing to improve working conditions.

The workers I talked to were naturally hesitant to discuss the real reasons why Garik Aghjyan, an inexperienced 22 year-old miner, was killed on February 25.

They did have much to complain about and noted that their protestations have fallen on deaf ears.


Home page


See also

more newsComments (3)
1. hayuUS23:42 - 9 March, 2012
We, Armenians should confiscate mines from Madlen and his child-molester husband. Shame on our government that they left this wealth to such a fithly family. Let's get rid of them and send back to US in jail where they belong.
2. Լեվիկ10:00 - 12 March, 2012
Հոդվածի հեղինակը գրում է, "Ախթալայի աշխատավորների տքնաջան աշխատանքով ստեղծված «Ախթալայի ԼՀԿ» ՓԲԸ-ի շահույթներն օգտագործել է իր անձնական նպատակներով..." Այսինքն ի՞նչ: Անձնական նպատակներ ասելով, արդյոք թղթակաիցը ուզում է ասել որ հանքի շահույթը պետք է օգտագործվեր ա՞յլ նպատակների համար: Որո՞նք են այդ նպատակները - հանրային, մարդասիրական...Այս Ախթալայի ընկերությունը, որպես սեփականություն, կարող է իր վաստակած շահույնը օգտագործել իր ցանկացած նպատակների համար: Ուրիշ խնդիր, եթէ ՀՀ-թյան կառավաության պատկան մարմինները չեն կարող, կամ չեն ուզում, պարտադրել ընկերությանն բանվորների տարրական պայմաններն ապահովելու համար:
3. KARINE11:56 - 18 March, 2012
Երբեմնի Պարոն Վազգեն Խաչիկյան,ստեղծել եք թատերաբեմ ձեզ դնելով գլխավոր դրական կերպարում՝ ձեր շուրջը հավաքելով գործազուրկ,հւսահատ մարդկանց : Մոռանալով ոչ վաղ անցյալում Ձեր անմարդկային գործելաոճով ՝ հանգւցյալներից փող շորթելու մեթոդը: Փոխանակ պատասխան տաք Ձեր մեխսավոր արարքների համար, քիչ չէ գտնվում եք ազատության մեջ ու կրկին փորձում եք հանգւցյալի դիակի վրայով նորից վեր բարձրանալ, ձգտելով պաշտոնի: Ձեր համար կարծես բնավորություն է դարձել հանգւցյաններին պղծելը: Գոնե հանդերձյալ կյանքում հանգիստ թողեք նրանց,փորձեք այլ ճանապարհով հասնել Ձեր նպատակին: Մտածում Եք ,եթե հանքերը գործում են շատ մարդ աշխատատեղ ունի՞: Մեք նպաստի գործազրկությանը, քանզի նրանց կողքին չեք մնալու դժվար պահին:Հանգիստ թողեք ժողովրդին ,զբաղվեք ձեր հափշտակած գումարով ստեղծած բիզնեսով:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive