Monday, 24 September

Group Urges TV Station to Clean Up Its Act Re: Portrayal of WomenArguing that TV programming play a prime factor in shaping social norms and values in Armenia, a women’s rights defense group has called on "Amenia TV"  to make changes to one of its favourite soap operas – Tough Living.

The Coalition to Stop Violence Against Women has sent an open letter to the TV station, arguing that the program portrays women being beaten, abused and demeaned.


Home page


See also

more newsComments (1)
1. Արսեն04:31 - 20 March, 2012
Ուրեմն սերալի ցածր մակարդակը հեչ, դերակատարների անտաղանդ խաղը հեչ, սյուժեի, բեմական խոսքի բացակայությունը հեչ, անգրագետ խոսքը հեչ, կանանց բռնությունը մենակ տեսաք....
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Archive