Saturday, 22 September

Armenia's "Intellectuals" Speak Out on Harsnakar BeatingRouben Baboyan: Art Director of the Hovhannes Toumanyan Puppet Theater

Going to eat at a killing field isn’t acceptable. One doesn’t have to kill someone to be called a criminal. One only has to justify murder to be a criminal. This is not the first or last incident. The reason is because violence is at the center of our moral system. It’s permeated all levels and is justifies at each turn. Teachers beat students in the school and parents beat their kids at home.

Violence in the army is a common occurrence. Those who perpetrated violence at the Harsnakar Restaurant were bodyguards and waiters for whom violence is the only way to resolve issues. I saw faces at the candlelight vigil for Vahe Avetyan that were really exceptional. They were the faces of decent people who no longer want to live in such a system of morality.

Lilit Biboyan: Composer, Singer

Harsnakar aand similar establishments remind me of feudal estates where a set of separate laws dominate.

In this instance, it is the obligation of the government to quickly punish the guilty. Intellectuals must consider the underlying causes of what happened and average citizens must react by boycotting the products marketed by the owner of the restaurant and the restaurant; at least for the time being.

Samvel Karapetyan: Specialist of Armenian Historic Architecture

If we take a look back at our recent roots, we will see that almost all of us have grandparents or parents that are the only members of their families who survived various wars and the Genocide.

We are a nation that has barely survived and do not have the right to kill members of this current generation. If this trend continues, we will not last for long, another 100 years maximum.


Home page


See also

more newsComments (7)
1. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)14:40 - 2 July, 2012
Հայաստանում մտավորականները,ընդհանրապես,ինչ պասիվ են: Ո՞րն է ձեր գերագույն լոզունգը. «ամեն գնով աշխատավարձը պահպանե՞լ»:
2. GALUST17:32 - 2 July, 2012
BUDAPESHTUM VOR TURK@ HAY SPAI KACNAHAREC ISHXANUTUNNER@ MIAJN DRA MASIN EIN XOSUM ERKAR JAMANAK
3. Ստվեր00:54 - 3 July, 2012
Վարազ Սյունին Ամստերդամում մի տեսակ չի վախենում իր աշխատավարձը կորցնելուց, փախել ես ու հեռվից կոչ ես անում...
4. harry02:17 - 3 July, 2012
This is a shameful act,” beating an Armenian soldier to death in his mother land.” Where are our freedom fighters, they fought against Azeri aggressors and they librated artsakh, Now the time has come to free Armenia from criminal oligarchs, it looks government cannot or will not clear them. Lots of innocent people dying on daily bases due of social hardship, I see the only reason to get rid of the greedy monopolistic oligarchies. Armenians should live freely in their mother land.
5. Kaaren06:25 - 3 July, 2012
Չեմ հասկանում թե Նարեկ Ալեքսանյան լրագրողը ինչ խնդիր ունի ինտելեկտուալ բառի հետ որ այն երկիմաստորեն չաքերթավորել է: Ի՞նչ է, Նարեկը ճիշտ գիտե թե որն է մտավորական լինելու բանաձևը և մե՞զ չի ասում:
6. Նարեկ Ալեքսանյան13:07 - 7 July, 2012
Հարգելի Kaaren, 3 անգամ կարդացի ասուլիսի մեկնաբանությունս, ինտելեկտուալ բառն ընդհանրապես չէի օգտջագործել, միայն մտավորականություն բառը կար, իսկ չակերտների մեջ էր առնված "Հարսնաքար"-ը, որն ուղղակի ռեստորանի անվանումն է: Ինչ վերաբերվում է մտավորական լինելու բանաձևին, կարծում եմ դեռ բավական երիտասարդ եմ այն իմանալու ու այլոց փոխանցելու համար: Այժմ միայն կարող եմ հավակնել լինել մտավորական...
7. Նարեկ Ալեքսանյան13:15 - 7 July, 2012
Դուք իրավացի եք, Kaaren, անգլերեն տարբերակում թարգմանիչը վրիպակ է թույլ տվել: Ես հայերենն եմ գրել, այնտեղ չակերտավոր է միայն Հարսնաքարը, թե ուղղակի, թե անուղղակի իմաստով... (ռուսերեն տարբերակում էլ)
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive