Monday, 24 September

Oskanian's Attorneys: "Prosecutor General would charge our client with piracy in Somalia if he could"Lawyers for Vardan Oskanian, the former Armenian foreign minister facing embezzlement charges, stated today at a press conference that the case against their client lacked anything resembling professional jurisprudence.

Artour Grigoryan and Tigran Atanesyan told reporters that the balance of funds provided by the Huntsman family ($1.420 million) had been exchanged for Armenian AMD and deposited in the Civilitas Foundation account.

"All this was done above board and in a transparent fashion, but the government accuses Oskanian of money embezzlement. Why?" asked attorney Grigoryan.

Attorney Atanesyan answered by saying that embezzlement is a particularly "dirty" charge that follows those implicated and involved like a black cloud.

"This is how Armenia’s Prosecutor General thanks a man like John Huntsman who had invested some $50-60 million in Armenia since 1988," the attorney declared.

Oskanian’s lawyers ridiculed Armenia’s General Prosecutor’s Office by saying that if Oskanian was charged with committing piracy off the coast of Somalia, the Prosecutor General would launch a criminal case in the matter.


Home page


See also

more newsComments (2)
1. Մլեհ13:32 - 2 October, 2012
Սիբիրի հոտը հիմա զգացի՞ք, "Մարտի 1"-ի Ոճրագործութեան պատասխանատուներու յանցագործութիւնները պարտակող, առնուազն 10 անմեղ հայորդիներու գլխակեր Գլխաւոր Յանցագործ Ռ. Քոչարյանին սափրագլուխ ոճրագործներ յայթայթած ex-"կոալիցիոն" ԲՀԿ-ական պարոններ: Գոնէ մեղայի՜ գայիք անցած 4 1/2 տարուան մէջ: Ինչ որ ցանեցիք` զայն ալ կը հնձէք, լա՛ւ իմացէք: Բայց ոչ` զանազան խաղեր կու տաք ձեր Դոդի գլխաւորութեամբ: Գոնէ գար, տղամարդու պէս իր տղուն պաշտպանէր. այլ ոչ թէ խեղճին ձգեր իր բախտին, որպէսզի անգամ Բաբուխանեանի տիպի մարդիկ զինք յոշոտեն: Մարդկայնօրէն` մեղքս եկաւ երէկ կոմպլեմենտար "occupied"-ին վրայ: Դեռ մեծաքանակ տկարամիտներ ալ կան, որոնք անշուշտ փոխան 30 քնձռոտ արծաթի, Դոդի պէս վատին կուզեն տեսնել Հայաստանի Նախագահ: Վա՜յ մեզ:
2. Տիգրան17:57 - 2 October, 2012
Հայաստանում սկսվեց իշխանության ինքնահոշոտումը։
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Archive