Sunday, 23 September

No Water, No Peace: Getahovit Residents Converge on Environment MinistryIrate residents of the village of Getahovit converged on the Ministry of the Environment in Yerevan to protest the fact that they haven’t had drinking water for the past twenty days.

They were joined by local environmental activists demanding an end to the construction of a mini hydro-electric plant that they argue is the cause of the problem.

Residents say they will be forced to leave the village after the plant is completed.

Activists pointed to the numerous violations that have marred the construction of hydro-plants in Getahovit and Yenokavan and claim that the local Paghjour River has all but dried up as a result.

Getahovit resident Vazgen Chaboukhyan summed up the sentiments of his neighbours, “We’ve gone 20 days without water. If we are deprived of water, we’ll be lost.”

Activist Yeghia Nersisyan says that construction takes place at night even though the Getahovit mayor has rescinded the construction permit that he had originally issued.

“If this process continues it will be worse than the Trchkan waterfall fiasco. Some twenty kilometres of virgin forest is being destroyed by bulldozers.”

Protestors carried signs reading “Getahovit will not surrender”, “Small hydro-plants, big problems” and “Nature’s answer is unavoidable”.


Home page


See also

more newsComments (3)
1. Arman Arsenyan18:33 - 12 October, 2012
amot
2. Valodya18:38 - 12 October, 2012
Amot cheq anum et mardik angam mer gyuxi hamar jur en qashel duq asum eq jur@ ktrelen ay hayrenaserner musulmanakan shalerov incheq uzum mer gyuxic menq mer gyuxi xndir@ votnert chdneq angam mer gyux isk et erku hogun vor tareleq erevan el chen galu vorovhetev gyux@ dema et erku hogunel arden amboxj hamayq@ mer xaytarakeq anum gnum boloris texneq xosum mer karciq@ harcreleq duq
3. Նարեկ Ալեքսանյան21:54 - 13 October, 2012
հարգելի Վալոդյա, մարդիկ իրավունք ունեն իրենց սեփական կարծիքն ունենալ, ինչպես ասեցիք, ինչու դուք նույնպես չեք գալիս Երևան ձեր կարծիքը մարդկանց ականջին հասցնելու համար? այդ մարդիկ իրենց ոտնահարված իրավունքները վերականգնելու համար եկել հասել էին Երևան, իսկ դուք միայն մեկնաբանություն եք գրում նյութի տակ... Որքանով վստահ լինենք, որ դուք այդ գյուղի բնակիչ եք ընդհանրապես, և ոչ թե ՄեգաԷներջիի կամ, օրինակ, բնապահպանության նախարարության աշխատակից?
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive