Wednesday, 26 September

Oskanian's Lawyer: Huntsman Family Response Will Resemble "Lightning Bolt"Tigran Atanesyan, lawyer for embattled Civilitas Founder and former Armenian Foreign Minister Vardan Oskanian, told reporters today that he had no illusions that the Armenian courts would give his client a fair shake.

Ananesyan reiterated that the charges against Oskanian were politically motivated and a slap in the face to the Hunstman family.

“While the Hunstman family has not spoken out about this fiasco, their attitude towards it is quite negative,” said Atanesyan, adding that when the family does speak out it will resemble a lightning bolt from the skies.


Home page


See also

more newsComments (5)
1. Մլեհ13:05 - 16 October, 2012
Պարզ չէ՞ որ ԱՄՆ-ի մորմոնապետերը պիտի բուռն կերպով հակազդեն իրենց ազդեցիկ հակա-քրիստոնէական աղանդի հայաստանեան ռեզիտենտի բացայայտմանն ու սպասուող ձերբակալութեանը:
2. abraham bedevian20:11 - 16 October, 2012
let the legal case take its course if he is innocent he will be exonerated and if found guilty punished why all the fuss do we not have confidence in the Armenian legal system.some one should tell the USA ambassador not to meddle in internal Armenian problems to me the question is why is the Huntsman family giving this large sum of money for what purpose .
3. Mleh10:29 - 17 October, 2012
To 2. abraham bedevian - Confidence in the Armenian legal system, you're saying, heh! Are you an incorrigible naive or have 0- idea of what's going on in the Fatherland since seizure of power by state coup in February 1998? Are you unaware that the so-called "legal system" or Jurisdic authorities , headed by infamous Aghvan Hovsepyan are nothing but mean tools in the hands of the oligarchic-criminal clan in power? By the way, have you incidentally heard about the ignominious trial processes following "October 27" & "March 1" Tragedies? Or the shameful trials of the ArmenianNationalCongress (HAK) young activists, Tigran Araqelian & friends? On the other hand, don't you have a reply why are the Mormon leaders investing, as you say, large sums of money (on Civilitas, Harvard-trained OsKanian & Co.)? OsKanian is major component in their (International Freemasonry's) far-fetched geo-political plans in Armenia. I would assume that you had better knowledge in these matters...
4. GALUST12:53 - 17 October, 2012
ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ ՆՇՈՒՄ Է ՈՐ ԵՐԿՐՈՒՄ 30 % ից ԱՎԵԼ Է ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԹԻՎԸ,ԻՍԿ ՄԵՆՔ ԱԶԳՈՎԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԵՆՔ ՄԻ ԵՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ՀԱՐՑ,,,ՈՉ ՈՔ ՉԻ ՈԶՈՒՄ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՁԵՐՆԱՐԿԻ ՄԵՆԱՇՆՈՐԸ ՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒ,ԱՆՀԻՄՆ ԳՆԱՃԸ ԿԱՆԳՆԵՑՆԵԼՈՒ,ԵՐԿՐՈՒՄ ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ,ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԴԵՄԸ ԱՌՆԵԼՈՒ,ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ,ՃԻՇՏ ԵՎ ՀԻՄՆԱՈՐՎԱԾ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ.ԱՄԵՆ ՏԱՐԻ ԵՍ ԹԵՄԱՆԵՐՈՎ ԽՈՍՈՒՄ ԵՆ ԱՆԱՐԴՅՈՒՆՔ,ԵԹԵ ՀՀԿ-ն ԱՍՈՒՄ Է ՈՐ ԻՐԵՆՔ ԴԵՐ ԱՍԵԼԻՔ ՈՒ ԱՆԵԼԻՔ ՈՒՆԵՆ ,ՀԱՐՑ Է ԾԱԳՈՒՄ ԷՍ 15 ՏԱՐՎԱ ՄԵՋ ՈՎ Է ԲՌՆԵԼ ՁԵՐ ՁԵՐՔԸ ?
5. նենե21:13 - 19 October, 2012
Սրանք էն մորմոնները չեն ,որ լևոնի ժամանակ եկան Հայաստան ու օգնության անվան տակ իրենց աղանդը հաստատեցին :Օսկանյանը սրանց հետ ինչ կապ ունի?Այսինքն?sivilitas-ը սրանք են հովանավորում? Հետաքրքիր փաստ է;
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive