Friday, 21 September

Ministers' Wives Have the Big Bank AccountsArmen Yeritsyan, Armenia’s Minister of Emergency Situations, was never one of those state officials who stood out amongst his peers for the level of his personal wealth.

That’s all changed of late. In 2011, Yeritsyan declared 7.248 million AMD in revenues, of which 3.444 million was from a pension and 3.804 million from wages. He has 34 million AMD in the bank.

It’s a substantial rise from the 4.852 he declared in 2009, when he served as the First Deputy to the Chief of Police.

Minister Yeritsyan’s wife, Mary, declared no revenue at all last year but did have 199 million AMD in the bank by year’s end.

Let’s now look at the finances of Armen Gevorgyan, Armenia’s Deputy PM and Minister of Territorial Administration. He only declared 3.211 million AMD in revenue last year in wages.

At the start of 2011, Minister Gevorgyan had $30,000 in the bank. This grew to 1.200 million AMD and $30,000 by year’s end.

In contrast, his wife Tamara had $215,000 in the bank at the start of 2011 and $210,000 at year’s end. Her only revenue was 1.762 million AMD in wages and interest income of $16,641.


Home page


See also

more newsComments (4)
1. Մերի17:27 - 17 October, 2012
Կարելի է գովազդել և բերել բազում օրինակներ մեր պաշտոնյանների կյանքից:) ՀՀ ՊԵԿ-ը, Հ գլխավոր դատախազը, ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությունը հանգիստ կարող են ստուգել մեր պաշտոնյաների և նրանց կանանց ունեցվածքի աղբյուրները, թե նրանք և նրանց տնային տնտեսուհի հանդիսացող կանայք այդքան կարճ ժամանակահատվածում ինչպես դարձան միլիոնատերեր: Մեր պաշտոնյաները իբրև խորամանկություն են արել, բայց տեղյակ էլ չեն, որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 201-րդ հոդվածի համաձայն` 1. Ամուսնության ընթացքում ամուսինների ձեռք բերած գույքը նրանց համատեղ սեփականությունն է, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ նրանց միջև կնքված պայմանագրով: 2. Մինչև ամուսնությունն ամուսիններից յուրաքանչյուրի գույքը, ինչպես նաև ամուսնության ընթացքում ամուսիններից մեկի նվեր կամ ժառանգություն ստացած գույքը նրա սեփականությունն է: 5. Ամուսիններից մեկի պարտավորությունների համար կարող է բռնագանձում տարածվել նրա սեփականության ներքո գտնվող գույքի, ինչպես նաև ամուսինների ընդհանուր գույքում նրա բաժնի վրա: 50x50. ամեն դեպքում էլի քյարա մեր սեփական փողերը հետ բերելու համար :)
2. GAGIK13:13 - 18 October, 2012
ԱՊՐԵՆ ՓԱՍՏՈՐԵՆ ԱՄՈՒՍՆԱՆԱԼՈՒՑ ՃԻՇՏ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆ ԱՐԵԼ
3. Aram11:00 - 5 November, 2012
by translating all AMD figures also to USD, the article will have greater effect -- e.g. 1.200 million AMD is $3 million!
4. John11:11 - 5 November, 2012
@Aram - You're incorrectly reading the numbers. "This grew to 1.200 million AMD...." , in other words 1,200,000 AMD, (one million and two hundered thousand) and not 1, 200,000,000 (one billion and two hundred million).
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive