Saturday, 22 September

Former Police Chief Alik Sargsyan: 120 Million AMD & $70,000 in BankIn our continuing series informing readers of just what top Armenian government officials are officially declaring in terms of revenue and financial assets, let’s now take a look at some former heads of state agencies.

Former Minister of Finance Vardan Khachatryan declared a scant 3,259,890 AMD as wages in 2011.

However, he had 20 million AMD and $35,000 socked away in the bank at the start of the year.

Khachatryan’s wife Anahit Manoukyan only declared 900,000 AMD in wages but had 154 million AMD in the bank at the start of the year.

Former RA Police Chief Alik Sargsyan, a presidential advisor since 2011, declared 5.157 million in revenues made up solely from wages.

He had 120 million AMD and $70,000 in the bank.

Again, these figures are what they have “officially” declared.


Home page


See also

more newsComments (1)
1. GALUST07:00 - 6 November, 2012
ՓԱՍՏՈՐԵՆ ՉԻՆՈՎՆԻԿՆԵՐԸ ԻՐԵՆՑ ԴՐԱԾ < ԱՎԱՆԴՆԵՐԸ > ՊԱՇՏՈՆԱՎԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԵՏ ԵՆ ԲԵՐՈՒՄ ԵՎ ՄԻ ԲԱՆ ԷԼ ԱՎԵԼ,,,ԻՍԿ ԷԴ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԻՄ ԿԱՐԾԻՔՈՎ ՊՐՈԲԼԵՄ ՉԵՆ ՈՒՆԵՆՈՒՄ ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆ ՈՒՆԵՑԵԼ ՈՐՈՆՑ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԵՆ ՄԻԱՅՆ ՊԱՏԺՎՈՒՄ
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive