Friday, 21 September

Armenia's Ambassador to Georgia: $175,000 and 95,000 Euros in Unexplained "Contributions"Hovhannes Manoukyan, Armenia’s Ambassador to Georgia, definitely makes the richest diplomat list.

His 2011 official financial disclosure reveals revenues of $22,574 (salary), 26.136 million AMD (rental income), and “contributions” of $175,000 and 95,000 Euros.

Ambassador Manoukyan’s bank deposits increased considerably over the course of 2011. He started off with $220,000 which grew to $395,000; 100,000 Euros to 192,000 Euros; and from zero to19 million Russian Roubles (this from the sale of an apartment).

While his wife Armineh Manoukyan declared no revenues for 2011, she did have $140,000 in the bank, up from $40,000, by year’s end.

Ambassador Manoukyan told Hetq that most of the declared money was from the sale of an expensive apartment. He balked when we asked where the apartment was. “Let’s just be satisfied with what was published. Even though this deals with a public figure, it really isn’t fun when a public analysis of your personal property is made,” was his response.

The ambassador also refused any comment about the substantial “gifts” he received.

Photo: Ambassador Manoukyan’s Facebook page 


Home page


See also

more newsComments (3)
1. GB00:06 - 18 January, 2013
All I hope, that Sultan of oil does not bribe him!! he has a terrible corruption habits, especially toward Armenian diplomats!!
2. Մելս22:09 - 18 January, 2013
Վրաստանում ՀՀ բոլոր դեսպանները հիմնականում զբաղվել ու զբաղվում են Հայաստան տարվող բեռների տարանցման "խնդիրներով': Հայտնի է, որ նշված բեռների գերակշիռ մասը պատկանում են մասնավորներին: Եթե նույնիսկ Վրացական անցակետերի աշխատողների կողմից խոչնտատներ չլինեն միեւնույն է դեսպանները կհայտնագորձեն այդպիսիք: Արդյունքում դուժվում են ՀՀ շարքային քաղաքցիները` գների արհեստականորեն սարքված թանկությունից իսկ բեռնատարանցնողների կրպանները` լցվում են...
3. Գեւորգ10:16 - 20 January, 2013
Մտորելու շատ բաներ կան այստեղ: Սակայն առաջին եւ կարեւոր հարցն ինձ համար հետեւյալն է: Ինչ իմաստ ունի կառավարության որոշումը պաշտոնյաների ունեցվածքի հայտարարագրման մասին, եթե այն որեւէ հետեւանք չպիտի առաջացնի? Ինչ է ստացվում՜ - մարդուն օրենքով հարցնում են ինչքան՜ ունես, ինքն էլ ստիպված ասում է - էսքան ու էնքան: Հարցին՝ որտեղից՜ - պատասխանում է, դե նվեր են տվել, հանգուցյալ զոքանչս էր գտել եւ այլն: Որից հետո փաստորեն ստացվում է "հա, դե բարով վայելես!": Ակամա հիշում ենք գորբաչովի "гласность" - կարող եք ասել ինչ մտածում եք, դա չի նշանակում թե ձեր խնդիրներին լուծում է տրվելու!
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive