Thursday, 20 September

Did Dried Milk Cause the Death of Two Month Old Twin Sisters?This morning, Meri and Mariam Vardanyan, two twin sisters a mere two months old died in mysterious circumstances.

The twins were registered as residents of the Armavir village of Aratashen.

No official cause of death has yet been reported.

Aratashen Mayor Vahram Haroutyunyan told Hetq that the official cause of death will have to wait until after an autopsy. He did say that the cause of death was rumoured to be the ingestion of dried milk.

“We also have heard dried milk thesis but it hasn’t been verified. Nevertheless, we believe that some kind of food poisoning is the cause,” Haroutyunyan said.

One of the twins died in the neighbouring village of Artimet where their mother had taken them. The other died in the Vagharshapat Hospital.

Haroutyunyan said the twins’ parents at first balked at an autopsy but later changed their minds.

Police have launched a criminal investigation.


Home pageComments (4)
1. zohrab00:36 - 28 February, 2013
it is very possible that is the milk similar cases has happened in china recently
2. Վ. Առաքելյան18:09 - 28 February, 2013
Ամեն գնով ընտրակեղծիքներ են անում, որպեսզի շարունակեն նոր ժամկետներ կրող,` ժամկետանց մանկական կերերի եկամտաբեր վաճառքը, համատարած թալանը:
3. Բժիշկ17:17 - 3 March, 2013
Լինելով բժիշկ կասեմ, որ պատճառները կարող են շատ տարբեր լինել: Չի կարելի եզրակացություններ կազմել, քանի դեռ փորձաքննութունը չի ավարտվել:
4. Վ. Առաքելյան10:56 - 6 March, 2013
Լինելով տարիքն առած անձ, գիտեմ` մեր փորձագետները որպես օրենք մեծահարուստների կեղծիքը որպես ճշմարտություն ձևակերպողներ են: Կամ մենք պետք է հավատանք այն բոլորին ինչ մեզ են մատուցում որպես ճշմարտություն, կամ պետք է հավատանք, որ մեր աչքերին երևացող կեղծիքը թալանը, համատարած թշվառությունը իրականություն է:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive