Thursday, 20 September

March 13 Benefit Concert for Nelly: Three Year-Old Diagnosed with Acute LeukemiaThree year-old Nelly has withstood the needles and bitter medicines of doctors for the past twenty days.

The young girl doesn’t comprehend what is going on. No one can say when she’ll get better.

Nelly has been diagnosed with acute leukemia. She’ll receive her first round of chemotherapy tomorrow.

We met with Nelly’s father Albert Petrosyan. He will have to go to the pharmacy to purchase the medicines that must be administered before the chemotherapy.

“I don’t know what I fee. From February 16 till the 25th I didn’t understand why this happened. I couldn’t speak about it without getting teary eyed. Afterwards, the doctors said there was hope and that the illness could be treated. So I pulled myself together. I decided to do whatever was needed to save my child. There are many expenses and matters to contend with. I can’t afford to be weak,” Albert said.

He has already put the family house and car up for sale. Albert works as a cashier and driver. Now, he has no time for work. But his buddies at work are helping the family every day.

Doctors at the Professor R.O. Yolan Hematology Center’s Children’s Division have told Albert that Nelly can be successfully treated but if there is a need for a bone marrow transplant, the child will have to be sent to Europe or Israel.

The illness has made Nelly weak. She suffers from a fever and joint pain.

“She points to her knees and tells me ‘Dad, it hurts here.’ I can’t watch her like that. I have to leave the hospital. I don’t know what else to do. My wife sees it all, how Nelly cries when given an injection. It’s painful for my wife; to witness all that. I have to control my emotions and get down to the business of saving my child,” Albert tells us. He’s on the verge of tears so we stop the conversation.

A benefit concert for Nelly has been organized by the “Help Armenian Children” NGO, with assistance from the Yerevan State Puppet Theater. Singers from the “Bard” club will participate.

The concert will take place on March 13, 7pm, at the State Puppet Theater in Yerevan. Tickets range from 1,000 to 5,000 AMD.

For further information, please call (055) 502-544 or (093) 373-328.

Those wishing to make a financial donation to help Nelly and her family can do so at the following AmeriaBank accounts (Recipient Nelly Petrosyan)

AMD:            15700-15384100100
U.S. Dollar:   15700-15384100101


Home pageComments (8)
1. hh20:11 - 5 March, 2013
Can this information be used to transfer money from US? Donate people donate!!!!!!!!!
2. hh21:05 - 5 March, 2013
This child also need toys and gifts to take her mind away from the pain and her surroundings. We need more info how to send gift, whos number are posted for contact we need better details Provide more information Hetq!
3. Anush10:20 - 6 March, 2013
really Right now MONEY is needed . toys and gifts will be there in any case.
4. Hh11:15 - 6 March, 2013
I am trying to transfer money from usa. Amerianbank-ok, cjsc9 grigor lusavorich-ok, swift/bank code-ok, account number-? (is the one shown in the article or the one in comments section 103002101576?) also name on the account is required , whos name is this account? How can we get confirmation that it goes to the right account so we can continue transferring money weekly or daily. I and many need a little more help since banking system in armenia is little convoluted. Please help me and us to help them. Thank you.
5. STS11:24 - 6 March, 2013
Օգնենք նաև Հայաստանից, ով ինչքան կկարողանա. եթե շատ մարդիկ փորձեն օգնել արդյունքում մեծ օգնություն կդառնա
6. HETQ13:54 - 6 March, 2013
The account is in the name of Nelly (Albert) Petrosyan The Swift Number of Ameriabank is 15700 (The bank you are making the transfer from will ask for this) The $ US Acct # is 15384100100 The AMD Acct # is 15384100101
7. STS22:31 - 6 March, 2013
ԽՆԴՐԱՆՔ_ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏՔ-ին: Առանձին խնդրանքով դիմեք նաև Հայաստանի հատկապես հզոր տնտեսական միավորներին, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին, Ալավերդու Վալլեքս գրուպին, Vivacell-ին, Արմենտելին, Սիլ գրուպին, Մուլտի գրուպին, ապահովագրականներին..... շատ կան: Էդպես օգնությունն ավելի մեծ կլինի ու արագ: Միաժամանակ օգնության կոչ քաղաքացիներին: Եթե իշխանության կամ ընդդիմության հանրահավաքներին ակտիվություն ցուցաբերող քաղաքացիների 25 տոկոսն ակտիվություն ցուցաբերի նաև այս հարցում 2000 դրամի չափով, աշխարհի ամենաթանկ բուժման համար անհրաժեշտ գումարը կապահովվի....
8. Hovann17:08 - 10 March, 2013
Edik jan, the Swift number of Ameriabank is not 15700 but ARMIAM22XXX Hovann
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive