Tuesday, 25 September

Parliament Prez to Pashinyan: 'Have you become the autocratic ruler of Armenia?'The Armenian National Assembly today debated a package of legislative changes proposed by the Central Electoral Commission (CEC) designed to rectify violations registered in last May’s parliamentary elections.

The package was presented by CEC President Tigran Moukouchyan, which touched off a heated exchange between him and HAK MP Nikol Pashinyan.

Pashinyan openly criticized Moukouchyan for not paying adequate attention to the violations reported by the press and those registered by citizens. Pashinyan also accused the CEC president for personally rigging the parliamentary elections.

The outspoken HAK MP accused Moukouchyan for rigging last month’s presidential election and predicted he would do the same in May’s Yerevan municipal election.

Moukouchyan shot back that his upbringing didn’t allow for him to lower himself to the same level of conduct as Pashinyan.

“But I understand that I am in the RA National Assembly and I will try my best to answer your questions in a proper manner,” retorted Moukouchyan.

The CEC representative said they had always asked for evidence of violations but that the opposition has never presented anything. Moukouchyan claimed that the CEC had also paid attention to press reports alleging election violations.

“If you believe that by mouthing tongue-twisters you are making some kind of impact, you are quite wrong. You speak of upbringing, but yours is adequate to lie and present false evidence to the people and society from the podium of the National Assembly,” Pashinyan answered.

Pashinyan challenged the CEC president to a debate during which he would substantiate all his claims regarding election violations.

Moukouchyan said he had no need to hear the baseless allegations of Pashinyan and again declared that the May 2012 parliamentary elections were conducted in accordance with the stipulations of the RA Electoral Code.

Nikol Pashinyan continued to challenge Moukouchyan to a debate even after his micrpophone had been turned off.

Parliament president Hovik Abrahamyan interrupted the exchange and addressed Pashinyan, “You appear to have become the autocratic ruler of this country. What’s happened?”

The Armenian National Assembly today debated a package of legislative changes proposed by the Central Electoral Commission (CEC) designed to rectify violations registered in last May’s parliamentary elections.

The package was presented by CEC President Tigran Moukouchyan, which touched off a heated exchange between him and HAK MP Nikol Pashinyan.

Pashinyan openly criticized Moukouchyan for not paying adequate attention to the violations reported by the press and those registered by citizens. Pashinyan also accused the CEC president for personally rigging the parliamentary elections.

The outspoken HAK MP accused Moukouchyan for rigging last month’s presidential election and predicted he would do the same in May’s Yerevan municipal election.

Moukouchyan shot back that his upbringing didn’t allow for him to lower himself to the same level of conduct as Pashinyan.

“But I understand that I am in the RA National Assembly and I will try my best to answer your questions in a proper manner,” retorted Moukouchyan.

The CEC representative said they had always asked for evidence of violations but that the opposition has never presented anything. Moukouchyan claimed that the CEC had also paid attention to press reports alleging election violations.

“If you believe that by mouthing tongue-twisters you are making some kind of impact, you are quite wrong. You speak of upbringing, but yours is adequate to lie and present false evidence to the people and society from the podium of the National Assembly,” Pashinyan answered.

Pashinyan challenged the CEC president to a debate during which he would substantiate all his claims regarding election violations.

Moukouchyan said he had no need to hear the baseless allegations of Pashinyan and again declared that the May 2012 parliamentary elections were conducted in accordance with the stipulations of the RA Electoral Code.

Nikol Pashinyan continued to challenge Moukouchyan to a debate even after his micrpophone had been turned off.

Parliament president Hovik Abrahamyan interrupted the exchange and addressed Pashinyan, “You appear to have become the autocratic ruler of this country. What’s happened?”


Home pageComments (3)
1. Ani14:57 - 19 March, 2013
՞Միահեծան ղեկավար՞:)-մկները լավ էլ հումորով կենդանիներ են:
2. Սիլվա17:36 - 19 March, 2013
Այսօր հեռախոսազրույցներով պարզեցի, որ մամուլի հրապարակումները, հանրայնացված տեղեկությունները որևէ կառույցի և պաշտոնյայի չեն հետաքրքրում՝ նախագահականից և Ազգային ժողովից մինչև նախարարություններ և վերադաս ատյաններ, մինչև դատական դեպարտամենտ։ Այս երկրում ոչինչ չի ուղղվի։ Հարկավոր է հեռանալ և թողնել նրանց իրենց ապօրինությունների հիմքի վրա ծերությունը վայելեն։
3. Gago20:06 - 20 March, 2013
Mukuchyan and Abrahamyan probably don't know what proper upbringing is or what an autocratic ruler does. Bunch of brainless rodents.
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive