Sunday, 23 September

MP Abrahamyan: “It’s very alarming when immoral individuals insult those who are moral"Insults have been flying left and right during the past few days of debate regarding the government’s plan for the upcoming five years.

MPs have called their colleagues in the National Assembly and government officials a variety of names including “thief”, “trickster” and “Immoral”.

At today’s parliamentary session Republican Party MP Vahram Baghdasaryan called on Speaker Abrahamyan to “call to order” those legislators using insulting language.

“It’s very alarming when immoral individuals insult those who are moral. The National Assembly isn’t the place for some to get a degree of satisfaction by using such language,” Abrahamyan said.


Home pageComments (1)
1. Ժողովրդական 16:32 - 22 May, 2013
Հաջողակ չինովնիկի բնութագրական պահվածքն է՝ շեֆերին մշտապես поддержка ցուցաբերելը (ժողովրդական լեզվով՝ հայտնի տեղը մտնելը)
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Archive