Saturday, 22 September

Prosperous Armenia Rejects Government's Proposed Future ProgramSpeaking on behalf of the Prosperous Armenia Party, MP Stepan Margaryan today stated in parliament that his party could not support the government’s programfor the next five years.

Margaryan compared the current plan to the government’s previous one, commenting that there were many repetitions and that most had never been implemented in the first place.

The MP pointed to the recent hail damage to Armavir crops, noting that the government had no real contingency plans to deal with the issue and with farmer protestations.


Home pageComments (1)
1. Թլկատինցի12:53 - 23 May, 2013
Հարգելկի Պատգամավոր Մարգարյան՝հայերենում «պատասխանատվություն» չեն կիսում: Պետք է ասեիք «ԲՀԿ-ն չի կարող միանալ/համաձայնել այս քաղաքական ծրագրի պատասխանատվությանը»
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive