Tuesday, 25 September

Protestors Demand Roll-Back of College Tuition HikesOpposing tuition hikes that will come into effect this fall in some Armenia's public colleges, students and others staged a protest in from of the Government Building in Yerevan.

The protestors are demanding that the proposed 30% tuition hikes be suspended.

The students wanted to hand a letter containing their demands personally to Prime Minister Tigran Sargsyan, but were instead met by Alexander Ghazaryan (photo 15) who heads the Department of Reception and Petitions.

Ghazaryan told the crowd that PM Sargsyan was engaged in other matters and couldn't see them.

Feeling slighted, the protestors vowed to continue their demonstration until they met with Sargsyan.

In the fifth photo, a young man is holding a sign with the letters B, Ou, H - an acronym in Armenian for "Higher Educational Institution". Instead, the sign reads "Business educational Institution".

The sixth photo shows Valeri Osipian, a deputy chief of the Yerevan Police, crouching between two cars.


Home pageComments (2)
1. Արման13:53 - 12 August, 2013
նամակը չենք հանձնել քանի որ ոմն տուզիկը հարկ չհամարեց իջնել :
2. Տիգրան15:05 - 12 August, 2013
Նույն տեսախցիկներով ոստիկանները, նույն Օսիպյանը, պատերի նույն լռությունը - մեր իշխանությունները նոր բան մտածելու, քաղաքացիների հետ ուրիշ ձև հարաբերվելու ընդունակ չեն:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive