Friday, 21 September

Diaspora Investors - Easy Prey for Armenia's Authorities?"I'm going to throw all of you in prison"

These were the words uttered by tax investigator Rafael Mkrtichyan to Nareg Hartounian, a Lebanese-Armenian who founded the Naregatsi Art Institute.

Yes folks, here's yet another story of a diaspora Armenian investor being bullied by officials in Armenia – this time it's the dreaded State Revenue Committee.

A bit in the way of background info on this family and their activities:

The Naregatsi Art Institute was incorporated in 20002 as a non-profit organization. Its stated objective is to serve Armenia's existing cultural heritage through supporting Armenian contemporary artists and creating a forum in which the spirit of art and the common voice can resonate freely.

The Naregatsi Art Institute opened its doors to the public on September 5, 2004 and in Shushi on August 31, 2006. The Shushi branch was housed in a dilapidated building that was rebuilt. Both centers were accessible to the physically disabled. To date, over $2 million has been spent on the two art centers. (www.naregatsi.org).

With their own resources, the Haroutunian family carries out charitable projects in Yerevan, Shushi and Karvatchar.

They have constructed the Knaravan village (north of Karvatchar in the liberated territories) and have populated it with homeless families. It was named in honor of Knar Haroutunian, the family's deceased mother. The project's aim was to build houses for. The tiny community also has a school and a medical unit so that the 15 families can be provided with all the necessary living conditions. The project, costing $550,000, was completed in 2004. (www.knaravan.org)

During the years 2002-2010, the Haroutunian family has contributed over $3 million to charitable works in Armenia and Artsakh.

In September 2010, Nareg also became director of GH Storage Enterprises, a foodstuff importing business started by his father Garabed Haroutunian.

Before Nareg took over the reins of GH Storage Enterprises, the company's executive director was Sevak Artzruni and Artyom Martirosyan was the managing director. Artzruni ran the show and made all the decisions. The Haroutunian family lived in the U.S. and had close ties to the Sevak Artzruni family. It was Artzruni who ran the business for the Haroutunians.

It was the sudden falling out between Nareg Hartounian and Artzruni that prompted the company's warehouse manager to send off a letter to Armenian law enforcement, stating that the company was purposefully avoiding paying taxes.

The man who wrote the letter was Garik Babayan; the brother of Sevak Artzruni's wife. Nareg had fired Garik Babayan from his job two weeks after becoming executive director.

The Kentron and Nork Marash Administrative Court issued a search warrant for the company's premises. The court order said it was to search for goods not duly registered as inventory. The court claimed that 14 million AMD worth of goods were thus concealed out of an import order of 35 million.

The investigator in charge failed to note when such transactions were alleged to have taken place. Had he done so, it would turn out that it was during the tenure of Sevak Artzruni as executive director.

But I'm jumping the gun. Sevak Artzruni served as the legal representative (power of attorney) for the Haroutunian family since 2003. He purchased real estate for them.

GH Storage Enterprises was established in the name of Garabed Haroutunian and in 2009 he and his two sons, Nareg and Saro, signed a document obliging them to pay Sevak Artzruni 25% of their commercial profits derived in Armenia.

On September 23, 2010, Sevak Artzruni signed a document forgoing any further dealings with the Haroutunian family and annulling any prior obligations he had to them.

In the letter, Artzruni cited such factors as "a change in the Haroutunians' attititude and growing lack of confidence" as a reason for his pulling out of any and all contractual arrangements with the family.

Artzruni also mentioned that he expected to be paid the 25% in remuneration for services rendered.

Artzruni naturally failed to mention was the fact that Nareg has noticed that large amounts of cash had gone missing. He demanded some answers from Artzruni.

This is where the story gets more than a bit confusing and multi-layered. Everyone seems to have gotten involved – the courts, cops, tax authorities and a host of other characters.

In the end, Sevak Artzruni sues Garabed Haroutunian and his two sons, demanding that the court make them hand over the 25% profit owed him.

Sevak Artzruni walks around Yerevan flanked with bodyguards.

When he was the executive director of GH Storage Enterprises, Artzruni had the company pay the head of the Police Department’s Division of Personal and Property Protection for the bodyguards.

Photo: Nareg Hartounian (left) and Sevak Artzruni


Home page


See also

more newsComments (113)
1. W. Wallace16:18 - 14 July, 2011
Անկախ նրանից, ով է ճիշտ, ով սխալ, շատ պարզ լուծում կա - Հարգելի Հարթունյաններ, խնդրում ենք Ձեզ, մի իրականացրեք բարեգործական ծրագրեր Հայաստանում, առավել եւս իրավաբանական անձ մի գրանցեք, եւ չեք ունենա ոչ մի խնդիր ոչ պետեկամուտների կոմիտեի, ոչ դատարանների հետ... Առավել եւս, որ Ձեզ բախտ է վիճակվել լինել այնպիսի տերության քաղաքացի, ինչպիսին ԱՄՆ է... Հարգելի Էդիկ, հոդվածի մեջ նշված է նաեւ մեկ այլ անձի անուն, ում դերը բացահայտված չէ. Վ. Մանգասարյան...
2. haykUS18:41 - 14 July, 2011
Another reason for all us, Diaspora Armenians to understand clearly that it is prohibited for us to do business in Armenia and invest in Armenia. We get dabble crossed by crooks, local people that we trust an in the end we end up being obligated to support thousand of lazy parasites that think only how to steal, double cross and con us. This is also done on higher government level including president and all oligarchs and ministers. Shame on our country I truly support Kerkorian for withdrawing his support of this corrupt Armenian government.
3. nune20:17 - 14 July, 2011
Արծրունի տեսնում ես ամեն ինչ իր վերջն է ունենում...
4. Armen22:18 - 14 July, 2011
Ես Նարեկին եւ իր ընտանիքի անդամներուն ԱՆՁԱՄԲ կը ճանչնամ, գիտեմ անոր անվերջ հայրենասիրութիւնը, նուիրումը եւ քաղցր անձնաւորութիւնը։ Հազար ափսոս, ամօթ եւ շատ ամօթ բոլոր անոնց որոնք Նարեկին պէս անձին կը շահագործեն եւ դրամի սիրոյն դանակ կը զարնեն անոր կռնակին։ Կը գողնան եւ կը թալանեն, բոլոր Սփիւռքահայ նուիրեալ երիտասարդներուն որոնք ՇԱՏ ՀԵՇՏՈՒԹԵԱՄԲ կրնային այդ գումարները Հայրենաշինութեան փոխարէն, ծախսել իրենց անձերուն վրայ եւ փարթամ կեանք ապրիլ։ Նարեկ ջան, կը ցաւիմ քեզի պատահածին, Սակայն նորէն յոյսդ մի կտրեր։ Գիտենք որքա՜ն կը սիրես Հայրենիքդ եւ ազգդ որոնց մէջ կան մարդիկ որոնք նոյնինքն Հայրենիքին վրայ թքած ունին։ Մահացած հոգելոյս մօրդ ՍԻՐՈՅՆ, վար մի դներ դրօշդ…
5. W. Wallace00:09 - 15 July, 2011
Dear HaykUS, I strongly doubt that all of you, DIASPORA ARMENIANS are crystally clear and honest, and most importantly are desperate for helping your compatriots, especially for the lower-class Eastern Armenians, whom you consider parasites capable of nothing else than committing crimes and begging you for help. Probably lots of us just need to learn something from the Jewish. As to the particular case, no one has cared enough to ask, for instance, what the purpose of establishing commercial companies by the Hartounians has been. It would suffice just to google the GH Storage Enterprise to find the website of saramco.am and to find out further that, apart from the foundation, this family has at least THREE commercial entities in Armenia, namely Eterna (IMPORT!!!), GH Storage Ent. (STORAGE service), Saramco. Even for a primitive local like me it is clear that the main purpose of a commercial company is making PROFITS, especially when import, storage and construction is involved!!!
6. haykUS00:56 - 15 July, 2011
Dear W.Wallace, what is wrong if Diaspora Armenians get into import business? What you suggesting is exactly like our corrupt government "do not even try to make money in Armenia, just invest in charity. Only Armenians from Armenia have this right". Well not anymore, we can't just support because of charity. I am Armenian from Armenia, and lived in Armenia and US and gradually become more frustrated with majority of people that I meet or do business in Armenia. If you want us to help, let us also make profit and do not kill will of all Armenians from outside to come back and invest.
7. haykUS01:00 - 15 July, 2011
Government. Unfortunately we are quite different and we alienate ourselves, but in the same time for some reason people like you think we obligated to help. We are not, no one is obligated to help you and Armenia.
8. ուրիշ Հայկ03:16 - 15 July, 2011
dear W. Wallace, is that bad to have for profit companies in Armenia? If you ask me, country needs commercial companies more, than charity.
9. Arpine10:15 - 15 July, 2011
Ayo, cavoq srti bolorn nerdroxnern el arjananum en nuyn jakatagrin... isk karoxa anhatnerov paymanavorvats che, gortsum en "gtsox khmber". Harutunyan @ntaniqin koch em anum dimanal u payqarel irenc iravunqneri hamar. Isk mnatsats spyurqahay barerarnerin` zguysh exeq ev lav mtatseq arje Hayastanum nerdrum anel.
10. Armine10:36 - 15 July, 2011
mi ban indz mut mnats, en vor Harutyunyanner@ ereq business unen Haysatanum, da vat e?che vor HH varchapet@, spyurqi naxarar@ ev bolorn en kanchum drsi hayrerin nerdrumner anelu.... es @ntaniqn el baci nerdrumneric, ir koxmic el 3 000 000 USD-i baregortsutyun e arel... ha ho iskakanic talan chi... te petq e gan, pox@ uxxaki tan u gnan, ete chtan el kvercneq!!! hetaqrqir motecum e...
11. arpine10:52 - 15 July, 2011
u nayev mi ban el inchu en texi hayer@ mtastum, vor drsi hayern iren inchvor banov partakan en?
12. nune10:55 - 15 July, 2011
Es Artsrunun lav gitem, u karcum em, vor ed ereq biznesnern el vor et @ntaniq@ uni Hayastanum, ete Artsrunu dzerqi takov e ancel, uremn hima kam snank e, kam partqeri mej e, kam chgitem el inch karox e linel, amen depqum hastat shah chi unena, isk ete dra dzerqi takov chi antsel, husanq amen inch kargin e
13. W. Wallace11:47 - 15 July, 2011
Հարգելի HaykUS, Անգլերեն էի գրել, ենթադրելով, թե իրոք սփյուռքահայ եք եւ խնդիրներ կարող եք ունենալ լեզվի հետ: Քանի որ դա փաստորեն այդպես չէ, դարձյալ վերադառնում եմ իմ կողմից մեծես սիրված լեզվի, բայց Ձեզ համար ցավալիորեն օտար դարձած լեզվի կիրառմանը: Մի քանի նկատառում. 1. Շատ հետաքրքիր է տեսնել, թե ինչպես Հայաստանում ծնված եւ ապրած հայն իրեն միգուցե արդարացիորեն, սփյուռքահայ է համարում... Ոչինչ չունեմ սփյուռքահայության դեմ, նույնիսկ գտնում եմ, որ ոմանք շատ ավելի հայրենասեր ու արժանի մարդիկ կարող են լինել, քան Հայաստանում բնակվողները, բայց սկզբունքորեն դեմ եմ, երբ այդ եզրույթին դասակարգային բնույթ է տրվում՝ մատնանշելու հայ ազգի միայն լավ որակները, մինչդեռ մյուսները ասոցիացվում են անգրագետ մուրացկանների հետ: Չեմ ուզում անդրադառնալ հայաստանցիների եւ սփյուռքահայերի մտածելակերպի հնարավոր տարբերություններին, քանի որ դա շատ վտանգավոր միտում է, խիստ կարեւոր է, որ յուրաքանչյուր ոք իրեն համարի ՀԱՅ, անկախ բնակության վայրից: 2. Ներմուծման հետ կապված, ինչպես նաեւ որեւէ այլ առեւտրային բնույթի գործառնությունների իրականացման մեջ ոչ մի խնդիր չկա, բայց մի բան պարզ է. նշված ծառայությունները կարող են իրականացվել նաեւ հասարակական կազմակերպության կամ հիմնադրամի կողմից, եւ այդ պարագայում առաջնային է դառնում կանոնադրական նպատակների իրականացումը, ես մյուս գործառույթների ծառայեցումը դրան, մինչդեռ առանձին սուբյեկտների գրանցումը, այն էլ տնտեսական ընկերությունների, վկայում է այն մասին, որ հիմնադիրը բացառապես բարերար չէ, ինչպես ներկայացվում է, եւ մանրազննին հետաքննություն է պահանջվում՝ պարզելու համար, թե որ նպատակն է վերջինիս համար գերակայող: 3. Մեկ կարեւոր ճշգրտում, ես չեմ առաջարկում ՄԻԱՅՆ սփյուռքահայերին Չզբաղվել տնտեսական գործունեությամբ, ես դա Չեմ առաջարկում ՈՉ ՈՔի, քանի որ եթե հետեւում եք հրապարակումներին, կտեսնեք, որ նման անմխիթար վիճակում են գտնվում բոլոր ձեռներեցները, առավել եւս նրանք, ովքեր փորձում են պայքարել համակարգի դեմ: Ընդսմին, օտարերկրյա քաղաքացիները թերեւս ավելի պաշտպանված վիճակում են, քան հայաստանի քաղաքացիները, քանի որ ունեն որոշակի դիվանագիտական պաշտպանություն: 4. Երկրի համակարգային բնույթի խնդիրները չպե՛՛՛տք է նույնականացնել ազգի հետ 5. Հային օգնելու հայի պարտականությունը պետք է գրված լինի նրա ԴՆԹում: Այո՛, եթե կարող ենք, ապա բոլորս պարտավոր ենք օգնել այլ հայերին, այլապես ազգի միասնականությունը եւ առհասարակ գոյությունը վտանգված է: Եթե գտնում եք, որ պարտավոր չեք, ապա խնդրում եմ Ձեզ, հրաժարվեք քաղաքացիությունից, Ձեր մեջ հայկական ամեն ինչից, մոռացեք, որ նման երկիր կա Ձեզ համար, եւ քննարկեք Ձեր երկրի խնդիրները, համոզված եմ, արժանի ամերիկացի կլինեք…
14. W. Wallace12:01 - 15 July, 2011
Հարգելի Արմինե, իհարկե վատ չէ, բայց հոդվածը կարդալուց կարող է թյուր պատկերացում ստեղծվել, որ անձը եկել է բարեգործություն անելու եւ նրան տեղում թալանել են, այնինչ կարելի է հասկանալ, որ ամեն ինչ սեւ ու սպիտակ չէ, եղել են ինչ-որ առեւտրային գործառնություններ, իսկ որտեղ բիզնես, այնտեղ ինտրիգներ, հնարավոր է նաեւ խաբեություն ու խառդախություն: Նման իրավիճակում կարող էր հայտնվել նաեւ տեղացի եւ նման իրավիճակում տարբերակում մտցնելը շատ սխալ եմ համարում, քանի որ դրա պառակտական միտումն ակնհայտ է:
15. W. Wallace12:09 - 15 July, 2011
Հարգելի Արփինե, Շատ ճիշտ են անում, նույնաբար կարող է մտածել աշխարհի ցանկացած երկրում հայ իր այլ հայրենակցի մասին:
16. Zaven Lylozian12:09 - 15 July, 2011
Պատմութիւնը ցաւալի է, սակայն անյստակ շատ բան կայ, զոր դեռ պէտք է պարզել։ Սակայն հոս կ'ուզեմ աւելի պարզ ու որոշ հարցի մը անդրադառնալ, որ միայն «Հետք»ով չի սահմանափակուիր. ատիկա ալ արեւմտահայու պոլսական հնչիւնով արտասանած հայկական անձնանուններու «խեղագրութիւնն» է։ Ուղղակի արգահատանք կը զգայ մարդ, երբ Ազատ, Անկախ Հայաստանի մէջ գործող ազատ մամուլը նման տխեղծ վերաբերմունք ցոյց կու տայ իր ազգակիցին հանդէպ, որ հայերէն սորված է իր հայրենի հողէն դուրս եւ կը խօսի սփիւռքի մէջ տարածուած Պոլսոյ հնչիւնով։ Սա շատ աւելի վատ ազդեցութիւն կը գործէ սփիւռքահայուն վրայ, ծաղրական է, վանողական ու օտարացնող, որքան պետական պաշտօնեայի մը անբարեացակամութիւնը կամ տգէտ քաղաքացիի մը շահամոլութիւնը։ Մանաւանդ երբ այն կը կատարուի մամուլին միջոցաւ։ Մեզ պէտք չէ յաւելեալ օտարացում իրարմէ. կը բաւեն արդէն օտարներու ջանքերը։ Թէ՞՝ չենք հաւատար մեր հաւաքական ճակատագրի միութեան, չենք հաւատար միաբանութեան, չենք հաւատար ՄԻԱՑԵԱԼին։ Կը կարծեմ որ ԱԶԳԸ ՊԷՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱՅ ՆՈՒԱԶԱԳՈՅՆ ԵՆԹԱՀՈՂ, որուն վրայ կանգնին ԲՈԼՈՐԸ, իսկ այդ ենթահողի ԱՄԵՆԱՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԸ ԳՐԱՒՈՐ ՀԱՅԵՐԷՆՆ Է, որ մեզ բոլորս ԿԸ ՄԻԱՒՈՐԷ։ Երբ գիտենք որ Կարապետ անունը միայն այս ուղղագրութեամբ կը գրուի, ուղղակի տգեղ է Գարաբեդ գրելը, Նարեկը՝ Նարեգ, եւայլն։ Այս բանն ընելու համար հանրապետութեան նախագահ կամ նախարարներ պէտք չէ հրահանգեն. ասիկա մէկ ըլլալու նախանձախնդրութենէն պիտի գայ։ Աւելին՝ մամուլի սեպուհ պարտականութիւնն է ոչ միայն հասարակաց ենթահողը անխաթար պահել, այլեւ անընդհատ ջանալ զայն բարձրացնել։ Այս առումով պէտք է ջանալ հայ գրաւոր խօսքի ուղղագրական միասնութեան հասնիլ։ Օտարը մեզ բաժնած է, կոտորակած, տարտղնած։ Մեր գործը այդ աւերը սրբագրելն է եւ ոչ թէ զայն յաւերժացնելը կամ խորացնելը։ Չէ՞ք կարծեր, սիրելի հայեր, որ Հայ գիրքի տպագրութեան 500-ամեակին ընդառաջ այսպիսի «ուխտ» մը մեզ աւելի կ'ամրացնէ ներքնապէս, բան մը որ ոչ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի, ոչ ՄԱԿ-ի եւ ոչ ալ Կրեմլի «իրաւարարութեան», «միջնորդութեան» կամ «բարեխօսութեան» կարիքն ունի։ Ի վերջոյ ազգային մտաւորականութիւնն ինչի՞ համար է։
17. hayk12:11 - 15 July, 2011
hargeli Wallace, duq erbeve handipel eq Harutyunyan @ntaniqic voreve mekin, shpvel eq nrancic voreve meki het, exel eq nranc koxmic karucvats gyuxum, kam naregatsineric voreve mekum? karcum em vor voch, es andzamb janachum em irenc u tesel em irenc katarats ashxatanqner@, isk inch veraberum e nranc @nkerutyunnerin edtex duq jisht eq der petq e parzel, ed @nkerutyunner@ shah unecel en te voch... havatacnum em, vor chen unecel u minchev hima el inch arvum e arvum e ayd @ntaniqi gumarnerov, isk shah chen unecel, qani vor handipel en enpisi mardkanc, inchpisiq en Sevak@ u nra maklavikner@, voronq irakanum gumarner stacan u paxan` toxnelov @nkerutyun@ tsanr katsutayn mej,,, arandzin depqerum, duq karoxa jisht eq, bayc ays paragayum, ete chgiteq, xndrum em zur mi greq...
18. W. Wallace12:56 - 15 July, 2011
Հարգելի Հայկ, Հնարավոր է, Դուք իրավացի եք, ազնվագույն բարերարների մասին է խոսքը, բայց կներեք, ինձ համար, Ձեր խոսքերը վերջիններիս մասին նման պատկերացում ձեւակերպելու համար, բավարար չեն: Իմ մեկնաբանությունների նպատակը հենց նաեւ քննադատական մտածողության, այլ ոչ մատուցվող լուր-մարսողի կարեւորության արծարծումն էր
19. edik13:17 - 15 July, 2011
hamel ekeq saxs gone mi 100 $ hanenq mer grpanic tanq urishi u heto nstenq u datenq urishnerin. senc vor jox grum eq, dzeznic mek@ gon mi kopek tvela henc2nenc urishi mi xosaceq veh baneric ete dranic glux cheq hanum
20. cholo13:24 - 15 July, 2011
SoI guess that only Armenians from the RA, and those with the right connections, are permitted to make a profit? What a joke! Armenia's economy is languishing and government official have been given the green light to oillage and plunder honest-working Armenians, whether local of from overseas. Our future couldn't look anymore hopeless.
21. W. Wallace13:29 - 15 July, 2011
Հարգելի Էդիկ, ամեն մեկի համար չէ, որ օգնությունը 100 կանաչի մեջ է:
22. cholo13:31 - 15 July, 2011
Գարաբեդ ???
23. sofa13:47 - 15 July, 2011
bravo hajer amen inc areq vor vor bolore iskapes eres teqen cezanic
24. Samvel13:56 - 15 July, 2011
Ինձ ապշեցնում է մեր լրատվամիջոցների եւ ազգակիցների հակումը, միանգամից երկրին, ազգին ու պետությանը խայտառակելու; Ախր, երկու սփյուռքահայերի մեջ տնտեսական վեճ է գնում, այսքան ատելություն ու մաղձ կողքից Հայաստանի գլխին ինչի էք թափում... Ամեն առիթ օգտագործվում է այս երկիրը մեր իսկ ձեռքով խայտառակելու: Զզվելի է: Մենք չունենք մեր երազած իշխանությունները, բայց այսքան ատելություն շատ է: Մտածել է տալիս, թե ով ա, ում ջրաղացին ջուր լցնում:
25. edik15:19 - 15 July, 2011
W.Wallace-ին. Հայաստանի խնդիրներից մեկն է` երբ կոշկակարը նայում է կոշիկից բարձր: Samvel-ին. Իշխանությունների մասին չեն երազում... Ձեր իշխանություններն ամեն օր "хайтаракум ен Республикан". Այսպիսով դիմեք նրանց: Թե' դա Ձեզ արգելված է?
26. Samvel16:11 - 15 July, 2011
էդիկ ջան, ձեր նմաններին ասում են "աբիժնիկ": Բայց մարդ իրա ազգից "աբիժնիկ" կլինի՞... խղճում եմ ձեզ:
27. W. Wallace16:14 - 15 July, 2011
անչափ մետաֆորիկ էր
28. john16:30 - 15 July, 2011
Hakop Paroniani "Paghdasar Axbare" kser: Inchus petq er tadron ertal-tund nste-Narekd karda..." Hasktsar imaste xeghj Nareg..???
29. Arshak17:14 - 15 July, 2011
amenavate en e vor estegh amen inch entanrachvum e ev linum e, svat spyurqahqy, hayastanchi kam bgharabagchi, es mez kkorchani, heriq e, parzapes greq esinch haye eninch hayin qchela kam talanela, inch kap uni vortgich a
30. arziv20:59 - 15 July, 2011
We have to be understanding. There is no use on heaping opprobrium on our brothers in the fatherland. We have to do our best and adapt to circumstances, and obvious be careful.If we are going to invest in the fatherland we just have to be more careful, that is all. Crroks and coronets abound everywhere.
31. Aramazt22:21 - 15 July, 2011
Moral if the story is, if you have money, buy some classes in judging moral character. Otherwise, you bear responsibility for the losses you incur by hiring people who may misappropriate funds. And if you do choose to turn profits in Atmenia make sure to use the modernized method of bribery by charging payments to your credit. I believe the judicial system in Yerevan just started to accept credit cards.
32. Արեգ00:23 - 16 July, 2011
Նարեկի բարոյականության վրա համոզված եմ ու պատրաստ եմ խոսք տալ Նարեկի փոխարեն. Նարեկ ջան "դուխըտ" տեղը պահի, թիկունքիդ եմ:
33. Mike00:38 - 16 July, 2011
Haiastane amenits araj karik uni makrvelu kacharakerutiunits u gogherits. Ete spiurkahaiere karogh en ognel aid hartsum apa da klini amenamets ognutiune. Te che bolor dramakan ognutiunnere mets masamb chaghatsnum en tsari vorderin ail voch te tsarin. Mi kartsek vor Haiastani joghovurde chi uzum azatvel drantsits, miajn chgiti te inchpes. Dra hamar petk e miasin paikarel ail voch te bajanel azge spuirkahai ev teghatsineri. Da miain dzernatu e aid nuin gogherin.
34. Հայկ02:57 - 16 July, 2011
Հարգելի հայրենակիցներ Սամվելը շատ ճիշտ է նկատել, որ վիճող երկու կողմերն էլ սփյուռքահայեր են: Հիմա այստեղ Հայաստանը, որտեղ է մեղավոր: Ամուսնալուծությունից հետո էլ նախկին ամուսինները մեկը մյուսին վարկաբեկելու կամ ոչնչացնելու համար պատմում են իրենց իմացած գաղտնիքները և մյուսի թաքնված թերությունները: Հիմա Նարեգն ու Սևակը իրար հետ աշխատել են և մյուս բիզնեսմեն սփյուռքահայերի նման (խոսքը ոչ բոլորին է վերաբերում), մտածելով, որ իրենք մյուս հայրենակիցների համեմատությամբ ունեն գերազանցություն (խելքի, դաստիարակության, կարգավիճակի, հայրենասիրության) որոշել են հարկեր չվճարել պետությանը: Իհարկե կոնֆլիկտից հետո, նրանց ներքին շահույթը բացահայտվել է, իսկ պետությունն էլ պարտավոր է իր հարկերի ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել: Խելոք բան են մտածել Հարթունյանների ընտանիքը, նրանք փորձում են քցված սփյուռքահայերի կարգավիճակ ստանալ և իրենց զոհ ներկայացնել: Ես գիտեմ, որ մեր պետությունը շատ հեռու է իրավական պետություն կոչվելուց: Ես գիտեմ, որ հայերի մեջ (ես չեմ տարանջատում հայեր-սփյուռքահայեր) կան լավ մարդիկ և վատ մարդիկ: Բայց մի բան ակնհայտ է, առանց կրակի ծուխ չի լինում: Եվ ես միանում եմ W.Wallace-ի շատ խելացի և գրագետ փաստարկներին: Ամեն ինչը պետք է վերլուծել բազմակողմանի: Միաժամանակ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր hetq.am-ին` իր հետաքրքիր հոդվածների համար:
35. Varaz Syuni (Amsterdam)04:29 - 16 July, 2011
Samvel (24) - Amenalav commentn es grel...............Yndhanrapes Spyurka-Hayeri (Western Armenians) METS may uni POKRarzhekutian complex (Inferiority complex) Hayastantsi Hayeri handep, NAYEV vorovhetev irenk AYDPISI AHAVOR dzevov KORTSREL en irents VOXCH PATMAKAN Hayreniky..... Sa yerevum e nayev nranum vor AMEN ARITOV PNOVUM en Hayastantsinerin (texin/antexin) u GOVUM irents aprats ERKRIN (orinak USA)..............Sa drsevorvum e HATKAPES finansakan/biznesi volortum, kani vor Spyurka-Hayeri MI ZGALI masy aysor AVELI HARUST e, kan Hayastantsineri mi zgali masy......IHARKE, kayin/kan mardik, voronk IROK u ANKEXTS ognel/ognum en Hayastanin. BAYTS Spyurka-Hayery ETE IROK hetakrkrvats linein Hayastanum ISKAKAN democratia-i u ORINAKAN erkri karutsman hamar, APA Hayastani NERKIN KAXAKAKAN kerevor paherin GONE kbartsratsnerin IRENTS dzayny ( marti 1-in yev ayln)...........................Ays hodvatsi hertakan depky MIAYN SYMPTOM e. Hivandutiuny mimyants CHVSTAHELN u IRAR HET APAGA CHTESNELN e.........Usti SKZBITS piti lini KAXAKAKAN MOTETSUM yev kaxakakan 2-KOXMANI poxnergortsutiun.
36. cholo11:12 - 16 July, 2011
Չհասկցայ...նկարի մէջ Նարեկը որ մեկ՞ն է: Իսկ երկրորդը ո՞վ է՚
37. Artur11:35 - 16 July, 2011
Մեկնաբանությունը... Karajarkei stexcel voreve mi sharjum Naregin zorakcelu hamar
38. Samvel12:05 - 16 July, 2011
Ես այս պրոբլեմին ծանոթ եմ, բայց իմ կարծիքը ոչ մեկին հետաքրքիր չի: Գիտեմ երկուսն էլ սփյուռքահայեր են: Բայց ինչ էլ որ նրանց մեջ եղած լինի, դա իրենց ու դատական մարմիններին է վերաբերվում: ախր, թող իրանք իրանց յուղի մեջ տապակվեն: Այս ամեն ինչի մեջ Հայաստանն ու Հայությունը ինչո՞վ են մեղավոր: Ժամանակը ցույց կտա, թե ով ով է, ով ինչով է մեղավոր, ու ամեն մեկը, ինձ թվում է, իր արածի համար պատասխան կտա:
39. Kevork T.12:38 - 16 July, 2011
Intchu e lerum Artsrunin???????
40. cholo12:40 - 16 July, 2011
Just goes to show that crooks and cheats exist in EVERY segment of the Armenian nation...
41. Anna14:55 - 16 July, 2011
տեսնում եք, որ ամեն ինչ այնքան էլ սև կամ սպիտակ չէ, պարզապես կարելի է պրոֆեսիոնալ լինելու դեպքում գոնե ճիշտ ինֆորմացիա տեղադրել, ոչ թե ....................
42. cholo19:27 - 16 July, 2011
Varaz, I believe you meant to say that Diaspora Armenians have a "superiority" complex when it comes to RA Armenians. Anyway, that's some generalization on your part. Care to back it up with some examples? I could say the same about RA Armenians - many think Armenians from the diaspora are easy targets to be cheated and swindled - but I won't..
43. Հայոց լեզվի ձեռքը կրակ ընկած մարդ02:41 - 17 July, 2011
Նյութը դեռ չեմ կարդացել, բայց կարեւոր նկատառում.Էդիկ Բաղդասարյան ամոթ է, որ ձեր լրագորղները արեւմտահայերենի եւ արեւելահայերենի հնչունական համակարգից գաղափար չունեն: Ոչ թե Նարեգ այլ` նՆրեկ, ոչ թե Գարապեդ, այլ` Կարապետ: Մի՞թե դժվար է հասկանալ, որ այստեղ խնդիրը հնչունական համակարգի մեջ է, եթե Նարեկն ասում է, որ իր անունը Նարեգ է, դա չի նշանակում, որ պետք է գրեք Նարեգ, քանի որ արեւմտահայերենում Նարեկը հնչում է Նարեգ, բայց գրվում է ինչպես որ մենք ենք գրում` Նարեկ: Հայոց լեզվի հերը մի անիծեք:
44. Էդիկ Բաղդասարյան03:01 - 17 July, 2011
Հայոց լեզվի ձեռքը կրակ ընկած մարդ-ուն Շնորհակալություն ամոթանքի համար: Այս անուն-ազգանունները վերցրված են այդ մարդկանց ՀՀ անձնագրերից, նոտարով հաստատված պայմանագրերից, դատարանների որոշումներից:Եւ մենք չենք կարող վերցնել եւ կեղծել դրանք:Գնացեք նույն այդ մարդկանց եւ պետական մարմիններին ասեք, որ անուն-ազգանունները հայերեն գրեն: :
45. Varaz Syuni (Amsterdam)06:23 - 17 July, 2011
անուն-ազգանունների masin xosats - Da SXAL Angleren e, erb vor Hayeri ազգանունները ANGLERENOV (latinatar) grum en 'YAN'-ov. Sa SXAL e. PITI grel 'IAN'-ov..........Orinak - VOCH te SIMONYAN, ayl SIMONIAN.............MIAYN ete azganvan ARMATY verjanum e dzaynavorov-piti grel 'YAN'-ov. Orinak - TONOYAN, ayl VOCH te TONOIAN.
46. cholo12:26 - 17 July, 2011
First of all the եան - suffix in Armenian last names corresponds phonetically to "yan" and not "ian". The latter is read phonetically by most non-Armenians like the Celtic first name Ian.
47. Varaz Syuni (Amsterdam)18:35 - 17 July, 2011
And "yan" is (quite frequently) read like "ai-an"- like the letter "y" is the word 'style'...........IAN, phonetically, sounds almost like յան/եան.
48. ՀՀ քաղաքացի19:34 - 17 July, 2011
հետաքրքիր է, որ այս հրապարակման բուն նյութը թողած՝ հայաստանցիներն ու սփյուռքահայերն առիթն օգտագործեցին հերթական անգամ իրար մեղադրելու համար: Սիրելի հայաստանցիներ, շատ ավելի լավ կլինի, եթե սփյուռքահայերը տնտեսական շահույթ հետապնդող գործ կատարեն Հայաստանում, քան թե բարեգործություն: Լավ է եւ մեզ համար, եւ իրենց: Բայց ոչ, չի կարող լավ լինել, քանի դեռ պետական մարմինները՝ հարկային լինի թե իրավապահ, կամայականություններով են զբաղված՝ իրենց գործի փոխարեն: Ճիշտ է, որ սփյուռքահայ ներդրողները մի փոքր ավելի արտոնյալ դիրքում են Հայաստանում, քան հայաստանցի գործարարները, բայց այս փորձն էլ է ցույց տալիս, որ իրենք էլ ապահովագրված չեն կամայականություներից: Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում տնտեսվարելու համար պետք է մտնել կոռւպցիոն գործարքների մեջ: Եվ հայաստանցիներն ամենաշատն են տառապում այդ պատճառով: Անկախ այն բանից թե այս գործում ում կողմն է ճշմարտությունը, պետք է կենտրոնանալ Հայաստանը իրավահավասար երկիր դարձնելու գործի վրա: Դա կլինի սփյուռքահայերի ամենամեծ ներդրումը Հայաստանում:
49. Varaz Syuni (Amsterdam)20:17 - 17 July, 2011
ՀՀ քաղաքացի (48)- SHAT chisht es asum..... Isk KO kartsikov INCHPES սփյուռքահայերը karox en npastel, vor Հայաստանը իրավահավասար երկիր դառնա u da lini սփյուռքահայերի ամենամեծ ներդրումը Հայաստանում.
50. rafayel01:29 - 18 July, 2011
Varaz Syuni (Amsterdam),Դուք որ հայատառ գրելու խնդիր չունեք,ինչի եք լատինատառ գրում/իմիջայոց շատ խառը ու անհասկանալի/,թե ուզում եք ասել որ դրսում եք ապրում,ուրեմն տարբեր եք`ձեր կարծիքով դրական,իմ կածիքով`հակառակը:Խնդրում եմ չնեղանալ,իրոք կարդալը շատ անհարմար է,և գլխավորը մերը չի:
51. Varaz Syuni (Amsterdam)07:18 - 18 July, 2011
rafayel - Hayatar grelu hamar PITI ogtagortsem VIRTUAL (internetayin) STEXNASHAR, vory indz hamar SHAT aveli erkar e tevum. Usti grum em latinaTAR. Erbemn copy/paste em anum HAYEREN barer-hodvatsits.
52. Emil12:08 - 18 July, 2011
Any well informed Diasporan, knows better not to invest a dime in so called Armenia, (Russian Banana Republic).
53. W. Wallace15:43 - 18 July, 2011
Էմիլ, խնդրում եմ մեզ զերծ պահել հայատյաց եւ հայաստանատյաց մեկնաբանություններից:
54. արա17:38 - 18 July, 2011
շատ զարմանալի կլիներ, եթե խնդիրներ չունենայիք, նորմալ աշխատանքային մթնոլորտ լիներ, ընդհանուր շահ ունենայինք էս երկրում: Բա 7000000000 ոնց պիտի աշխատեն մի 5 - 10 տարում:
55. Վեհարի19:40 - 18 July, 2011
Emil-ը միգուցե ուզում էր ասել այն ինչ փաստ է. Ցանկացած տեղեկացված սփյուրքահայ գիտի, որ իր ներդրած միջոցների մեծ մասը Հայաստանում հայտնվում են իշխանություն ունեցող ստահակների գրպանում:
56. DIASPORANS LISTEN UP22:59 - 19 July, 2011
I am an Armenian Diasporan who has moved here about 3 years ago. I have been pulled into court and am currently in court for over 2 years trying to justify that there are lying cheating free loaders here that just think diasporans are a dollar tree that just grow it instead of work for it. I have lost in court because of lawyers that work both ways and also because judges work based on bribes they get and not facts!!! SO HERE IS A WARNING TO ALL DIASPORAN ARMENIANS...DO NOT INVEST IN ARMENIA SINCE ARMENIA IS NOT READY FOR YOU YET...IT IS A DEATH TRAP AND DO NOT COME HERE FOLLOWING YOUR HEART. USE YOUR BRAIN AND DO NOT THINK ABOUT INVESTING OR BUYING ANYTHING HERE. THESE PEOPLE HAVE GRADUATED FROM CHEATING STEALING SCHOOLS FOR OVER 90 YEARS. IT IS WHAT THEY DO BEST AND THERE IS NO GOING BACK ON IT. SO PLEASE DO NOT LOSS $525,000 AS I AM ABOUT TO LOSS IF THE PRESIDENT DOES NOT OPEN HIS EYES AND SEES WHAT IS GOING ON. ALSO DO NOT BOTHER WITH THE DIASPORAN MINISTER HAGOPYAN. SHE IS FULL OF PROPAGANDA AND THE MINISTRY IS JUST A MONEY TRAP TO SUCK ALL THAT THEY CAN FROM THE DIASPORA. IF YOU NEED ANY ADVISE PLEASE FEEL FREE TO EMAIL ME SINCE I WOULD NOT WANT MY ENEMY TO GO THRU THIS: nork8888@gmail.com
57. W. Wallace12:21 - 20 July, 2011
Ճիշտ է, սփյուռքահայերի մեծագույն թշնամին Հայաստանն ու հայաստանցիներն են: Վերջիններս երջանիկ ապրում են իրենց երկրում ու իրենց չարիքների միակ աղբյուրը սփյուռքահայերն են: Հարգելիներս, այլեւս վիճաբանությունն անիմաստ է, քանի որ առողջ դատելու ձեր ունակությունը խիստ կասկածելի է թվում...
58. Garabed Andonian14:34 - 20 July, 2011
I totally agree with W. Wallace's views. Just to add that Sevag Ardzrouni is the brother of Arsen Ardzrouni convicted for "Dro" terrorist/murder & heroin smuggling cases and till date, i.e., long after ceizure of power by dashnak-allied forces in 1998, preserved in Noubarashen prison as hostage by his dashnak party bosses for treason and betraying their secrets. The remaining is self-explanatory. Hence very stupid of Nareg & Saro Harutyunians to entrust such an individual with such authorities and partnerships in their businesses. What can you do, everyone is responsible for his stupid deeds. The important is to learn a lesson. Many thanks to "Hetq" and particularly Edik Baghdassarian to spread light on "patriotic" activities of such "devoted" diaspora armenians, as was the previous case with pedophile "benevolent-philantropist" Serop Der-Boghossian. By the way, is it incidental that both Ardzrouni Brothers and the "Akhtala Pedophile" were closely linked with "October 27" Terrorist Massacre acting Chief Criminal Nayiri Hounanyan?
59. Garabed Andonian16:41 - 20 July, 2011
Emil says: "Any well informed Diasporan, knows better not to invest a dime in so called Armenia, (Russian Banana Republic)..." Sorry to tell you straight, Emil, you are just another shallow-thinking, ignorant, mediocre Diaspora imbecile. Armenia is our Fatherland, Armenian Statehood is our ideal of ideals and we should fight against all those who spread corruption, immorality and terror in our Land. Be them native Hayastantsis, Gharabaghtis, Javakhetsis or Diasporans.
60. Garabed16:50 - 20 July, 2011
36-in: Լուսանկարում՝ Նարեգ Հարթունյան (ձախից) եւ Սևակ Արծրունի
61. Armen22:33 - 20 July, 2011
ՀԱՅԵՐ... քանի կրամ խելք պէտք է ունենաք որ կռահէք թէ ՙԷՄԻԼ՚ կոչուածը Ատրպէյճանցի է, Հայ չէ։ Իսկ անուններն ալ մի խաչէք, Նարեգ Գարաբեդ չեն այլ Նարեկ ու Կարապետ։ Hey, Emil, If in your view Armenia is "Banana Republic", then your Azerbaijan is sour Tomato Republic. Now put banana and tomato together to see what happens...
62. ընթերցող00:15 - 21 July, 2011
հետաքրքիր է Էդիկ Բաղդասարյան ինչու գրաքննադատության ենթարկեցիք իմ գրածը, բայց տպագրեցիք Կարապետ Ադուրյանի հիմարությունները,որոնք ոչ այլ ինչ են, քան զրպարտություն: Դաշնակցությունից տնքացողներին ոնց որ շատ եք հա՞ սիրում: ուրեմն եթե ես մի ժամանակ բարեւ եմ տվել Նաիրի Հունանյանին , նշանակում է խուլիգան եմ: Կարապետ դու երեւի տեղյակ չես, որ պեդոֆիլը վարչապետի խորհրդականն էր: Գուցե այդ կողմից էլ նայեիր: Նաիրին շատ ընկերներ է ունեցել, ուրեմն բոլորը հանցագործ ե՞ն: Այ քեզ տրամաբանություն: Ասեմ որ ես էլ Արծունուն վատ բաներ էի գրել , բայց դե մարդ պետք է արդար դատի:
63. Garabed Andonian11:35 - 21 July, 2011
To 61: Armen, You could be right, with one fatal detail; INTERNAL Azeris bearing Armenian names, like those raised in the Azerbaijani SSR, trained in the ranks Heydar Aliev's Azerbaijani KGB, and who, in the consequence of the 1998 coup grabbed power in RA, are far more dangerous to the Nation and the Armenian Statehood than "genuine" Azeris beyond the liberated territories or their turkish brothers beyond the Arax River.
64. Garabed Andonian11:52 - 21 July, 2011
62. Էդիկ Բաղդասարյան...Դաշնակցությունից տնքացողներին ոնց որ շատ եք հա՞ սիրում..." Edik Baghdassarian doesn't need our protection though, however if ընթերցող's slander is possibly true, then it could be an added value to the undeniable Consciousness, Patriotism, Objectivism, Civil Courage enjoyed by "Hetq" Editor-in-chief Edik Baghdassarian and yet another testimony of his indisputable devotion exclusively to the Higher Interests of the Armenian National Statehood, above all. Despite all the fighting demagogy and fake nationalism wearing the mask of "fighters for the Armenian Cause" that surrounds us everywhere in Armenian Life. Yes, ընթերցող, Edik Baghdassarian's great service to the Armenian Homeland in putting ex-H.M.E.M. boy-scout "khmbapet", "ex"-dashnak, "Rotary Club" Freemason and also regime's servant current PM's ex-counselor IMMORAL PEDOPHILE behind the bars is yet another proof of Edik baghdassarian's merits.
65. Garo11:59 - 21 July, 2011
62: ընթերցող - "...Նաիրին շատ ընկերներ է ունեցել, ուրեմն բոլորը հանցագործ ե՞ն..." There's a wise Western-Armenian saying, ընթերցող, "@SE OV E @NGERT` @SEM TOUN OV ES!"
66. ընթերցող13:18 - 21 July, 2011
Կարօ, եթէ հայերէն կը հասկնաս ինչո՞ւ չես գրեր: եթէ խնդիրը արեւմտահայերէնն է, հոգ չէ,ես երկուսն ալ գիտեմ: Միւս ընթերցողներն ալ նոյնպէս կը հասկնան: Իսկ անգլերէն գրելդ արդէն ցոյց կու տայ ով ըլլալդ: Դուն ոչ միայն դաշնակցութիւնենէն տնքող, այլ տրամաբանութիւնէն զուրկ ես: ինչու դաշնակցութիւն կուսակցութիւնը զտիչ ունի՞, որ իր շարքերում միայն մաքրամաքուրներ ըլլան: Այնքան չկաս, որ հայ ժողովրդական ասացուածքին ասում ես արեւմտահայկական, այ գրածներդ էլ ասոր որակի բաներ են: տնքայ, տնքայ: կաղապարուած արարած:
67. Garo15:40 - 21 July, 2011
66 - "...կաղապարուած արարած..." - Look who's talking!!! The "anonymous" dashnak! You made me laugh, ընթերցող!
68. ընթերցող16:13 - 21 July, 2011
հահահա, ես անոնիմ չեմ, ընթերցող եմ, իսկ ի-մեյլիս հասցեից արդեն պարզ անունս ինչ է, բայց որ դու սփյուռքահայի անունի տակ ծպտյալ հակադաշնակցական մոլախոտ ես ես կասկած չկա: այլապէս չէիր գրի դաշնակ, այլ` դաշնակցական, շատ լավ իմանալով որ արեւմտահայերեն դաշնակը դաշնամուրն է, ու մեկ էլ չէիր գրի dashnak , այլ կգրեիր` dashnag: ահա թե ինչու ես գրում անգլերեն: քո նման կաղապարվածները թուրքի հետ կհամագործակցեն, մենակ դաշնակցությանը կպնեն, բայց ոնց որ ժող. խոսքն է ասում/ի դեպ ժողովրդական, ոչ թե արեւտահայկական կամ արեւելահայկական/ "շունը կը հաչէ, քարավանն իր ճամփան կը շարունակէ"
69. Armen21:35 - 21 July, 2011
(63) Garabed Andonian, WHO ARE those internal Azeris bearing Armenian names? Do you have a list? Is your rhetoric real life Azeri spy network scenario, or politically motivated, like HHK vs. HAK?
70. Lusine22:02 - 21 July, 2011
Naregin el lav gitem, ir arats gorcern el. Nareg@ tats tegh parkox@ che. Ink@ shat lav el harker chi mutcel, ev texyak a exel, arcrunin el aveli shat pox a uzel chen tvel , et hasarakakan kazmakerputyun baceln el harkeric azatvelu mi dzev a. Cuyc eh talis ibr mi kazmakerputyunic en myusin nviratvutyun en arel, u azatvum harkeric. Narek@ enkan xelaci a vor orinakan janaparhov a Hayastanum talan anum. Aveli lav a gnan ira biznessn el ira baregorcutyunnel el ani USA-um, vortex haykakan dprocner@ irenq ognutyan karoq unen.
71. Lu07:13 - 22 July, 2011
Dear Nareg, don't give up. We are proud of you, we have one motherland, and unfortunately some don't give a rat's behind about it. Fight for it, and we will join you to help better the motherland. Long live Armenia and those who care about it! Long live decent people! Fuck those who sell their souls to money. Fuck those who preach despair. You guys shut up, or help this family to fight for their dream! Once again we are proud of you, Nareg and family!
72. Samvel09:58 - 22 July, 2011
Հարթունյանները երկար տարիների գործատերեր են, ու նրանք չէին կարող չիմանալ Հայաստանում իրանց ստեղծած բիզնեսների մանրամասնությունների մասին: Լուսինեն ճիշտ է, եւ ըստ երեւույթին տեղյակ է: Արծրունու եւ Հարթունյանների միջեւ տնտեսական վեճ է ստեղծվել, որի արդյունքում բացահայտվել են Հարթունյանների բիզնեսում լուրջ խախտումներ: Հիմա էլ, բարեգործության անվան տակ փորձ է կատարվում ազատվել խայտառակությունից: Արդեն պարզ է...:
73. Garabed Andonian11:41 - 22 July, 2011
69. Armen - Example #1: Azerbaijani KGB (then headed by Heydar Aliyev the father) secret agent in NKR nicknamed NARIMANOV. Is it enough for you, or shall I continue?
74. Garabed Andonian11:47 - 22 July, 2011
68 - ընթերցող: "...շատ լավ իմանալով որ արեւմտահայերեն դաշնակը դաշնամուրն է, ու մեկ էլ չէիր գրի dashnak , այլ կգրեիր` dashnag" Kisat-prratutyunt eli irenn e anum. Arevmtahayeren voch te "dashnag", ayl` TASHNAG.
75. ընթերցող13:45 - 22 July, 2011
Ճիշտ ես Կարապետ, բայց ի տարբերություն քեզ ես չեմ ասում որ արեւմտահայ եմ, իսկ դու նորից կիաստ պրատություն ես ասնում: նախ սփյուռքահայերը չեն ասում կիսատ պրատ, հետո էլ նորից սխալ ես գրել kisat-prratutyunt --- Gisad bradutyund. Դե գնա մի երեք օրից պատախան գրի: )
76. ՀՀ քաղաքացի01:34 - 23 July, 2011
Մի բան պարզ է. բացի Սամվելից հոդվածում արծարծված թեման մնացած մեկնաբանողներին առանձնապես չի հետաքրքրում: Ես անձամբ ճանաչում եմ Սևակին, հարգում եմ նրան, ինչպես հարգում եմ Հայրենիք վերադարձած ցանկացած սփյուռքահայի: Սևակը Հայաստան է եկել Ֆրանսիայից: Վերոհիշյալ տնտեսական վեճի մասին ոչինչ չեմ կարող ասել. Էդիկ Բաղդասարյանի հոդվածից միայն հասկացա,որ ոչինչ էլ պարզ չէ:
77. ՀՀ քաղաքացի02:54 - 23 July, 2011
Ինչ վերաբերվում է սփյուռքահայ -հայաստանցի հավերժական դառնալու միտում ունեցող վեճին. ես դրա մեծ վիճակագրությունն ունեմ, և իմ ուժերի սահմաններում փորձել եմ վերլուծություններ կատարել: Կարծում եմ այն առանձնապես չի տարբերվում հայկական-ռուսական կրթություն ունեցողների երբեմնի վեճից կամ կենտրոնի հին ու նոր բնակիչներ կամ երևանցի- գյուղացի....հիմքում, ըստ ինձ վիճող երկու կողմերում էլ առկա անլիարժեքության զգացումներն են` պայմանավորված արժեքային համակարգի վայրիվերո վիճակներով: Չկա արժեքների կայուն հիմք: Օրինակ` Հայրենիք, Հայ, Հայաստան արժեք են, թե ոչ: Եթե այս արժեքները մեր հոգում կրեինք երկու անձի փողային վեճը չէր օգտագործվի Հայաստանը ցեխոտելու մաղձի բավարարմանը: Այդ մաղձը կա և դրա գոյությունն էլ բացատրություն ունի: Սփյուռքում դրա հիմնական պատճառը օտարության մեջ ապրելու ցավն է. այդ ցավից ազատվելու ճարը կա-բայց ճար անողը չկա: Ճարը Հայաստան գալն է, բայց հայերս ինչպես կարող ենք ինքնակամ հրաժարվել ՙ՚ երկնային մանանա՚՚ ամերիկաներից ու եվրոպաներից: ԵՎ Սփյուռքում ապրողները գտել են իրենց համար էժանագին ու անպատվաբեր ցավազրկող դեղամիջոցը` այն է -վարկաբեկել Հայաստանը : Ամեն պատեհ կամ անպատեհ առիթներով Հայաստանը դժոխք ներկայացնելով` նրանք սփոփվում են,այսինքն Հայաստանը գնալու տեղ չի, պետք է ինչ գնով էլ լինի հարմարվել օտարությանը. հատկապես սա վերաբերվում է Հայաստանից գնացածներին, որոնք կարողանում են մի կերպ հոգեկան հավասարակշռություն ձեռք բերել: Ինչ վերաբերվում է հայաստանաբնակներին, բոլորս գիտենք, թե նրանց 90 տոկոսին ինչ ցավ է պատել` ինչպես ընկնել արտասահման: Բնականաբար նրանց էլ խիստ անհրաժեշտ է դժոխային Հայաստանի կերպարը: Այնպես որ, ինչի մասին էլ որ գրեն ու խոսեն, Հայաստանը միշտ մեղավոր է լինելու գոնե առաջիկա տասնամյակներում: Միգուցե նայեք ձեր հոգու մեջ և խոստովանեք, որ եթե Նարեգն ու Սևակը այս խնդիրը, օրինակ Լիբանանի մեջ ունենային ....
78. ՀՀ քաղաքացի, հայուհի03:08 - 23 July, 2011
Ներողություն, ՀՀ քաղաքացի- 48 , չէի նկատել,որ այս անվանումը արդեն աոկա է: Վորջին երկու գրառումները 76, 77 պետք է վերագրվեն ՀՀ ՔԱղաքացի, հայուհուն:
79. Ավո-Հայրենադարձ17:58 - 23 July, 2011
Ճանաչելով Նարեկին և Սևակին ցավում եմ նարեկի համար, ես կարծում էի Նարեկը 1-2 տարվա ընթացքում կանդրադառնար որ պետք չի այդքան խորանալ հիշյալ գործընկերոջ հետ, սակայն այս գործակցությունռ տևեց համարյա 10 տարի և Հայաստանն ու Նարեկը շատ բան կորցրին: Հույս ունեմ որ հանրությունը և Հետքը հետևողական կլինեն և չեն թողնի Նարեկի և նրա ընտանիքի նաձեռնությունները որոնք կատարվել են զուտ հայրենասիրական նպատակներով մրոտվեն և կրկին գրպանվեն մի այլ սփյուռքահայի կամ չինովնիկի կողմից:
80. AVETIS01:03 - 24 July, 2011
VACH MEK CHI KAROX NAREKIN NSTACNEL 120 % CHSHMARTUTYUNA NA TEREVS IM IMACAC AMENABAROYAKAN MARDN E DA ANHNAR E ES CAVUM EM AYN MARDU HAMAR , OV EDPES BAN E ASEL ,,, HAZARAVORNERN EN CHANACHUM NAREKIN , NAREKY SURB MARD E BA BOLORN EN ASUM ,,, TOX AYT NUYN MARDY 1 TOKOS PITANI LINER MARDKANC IR BAROYAKAN DRSEVORMAMB,,, ES CHEM CHANACHUM , RAFAYEL MKRTCHYANIN , BAYC KAROX EM NRAN VSTAHECNEL , VOR ARVESTAGET HASARAKUTYAN ARAJ NA ANARDAR E... SIRELI QAGHAQAKAN AYRER NAREKIN MI NEXACREQ ,,, ETE NAREKY HIASTAPVI , NRA HET KHIASTAPVI HAY ARVESTAGETY,,, DA MEZ PATIV CHI BERI,,, OGNEQ NAREKIN , NEXACNELU POXAREN , CHE VOR NA INDZ URAXUTYAN ARCUNQNER SHAT E NVIREL ,,, NA BOLORIN E NVIRUM URAXUTYUN U SER,,, KRKNUM EM ,, NA SURB MARD E
81. Hasmik04:12 - 24 July, 2011
Yes havatum em Nareki anmexutyan@ yev ov nran chanachum e mi vayrkyan angam chi kaskaci. Isk Hayastani masin kasem, vor mer erkir@ ashxarhi amenalav yerkirn e, bayc ishxanutyan xekin misht talanchiner en nstac, vor erb gahin en hasnum moranum en Hayreniqi, Azgi u Ardarutyan masin, qani vor chen dimanum sepakan grpan@ lcnelu gaytakxutyan@ u kap chuni te ov e ekel ishxanutyan, bolor@ et harcum hamarya nuynn en tetev tarberutyunnerov. Ayd ameni patchar@ arajin hertin chtesutyunn e. Isk Narek@ ayn ezaki mardkancic e, vor ognum e mardkanc, i tarberutyun mer ishxanutyunneri. Nran bolor chanachoxner@ anchap hargum u sirum en nran. Aynpes vor, ete cheq chanachum mardun, aveli lav e chxoseq.
82. Qnarik14:10 - 24 July, 2011
Հասմիկ ջան, ինչու՞ ես Նարեկի բոլոր ճանաչողների անունից խոսում, երբ դու ինքդ տակավին լավ չես ճանաչում իրեն: Նարեկին լավ ճանաչողները գիտեն, թե ինչ՞ է թաքնվաժ իր այդ բարեգործության ներքո: Ամենավառ ապացույցը, իր հիմնադրած արվեստի կենտրոնի այսօրվա ՇԵՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ է: Այդ նույն կենտրոնը օգտագործում է իր հնարավորության տակ գտնվող բոլոր լծակները, քողարկելու համար իր հիմնադրի անձնական և " բիզնսային" սխալները: Հույսով եմ, որ քեզ ինչ-որ "բարեգործությամբ" չի օգնել... որովհետև մի օր, փոխարենն էր պահանջելու: Անկեղծ բարեգործը իրա նման ցուցամոլ և անպարկեշտ չի կարող լինել:
83. AVETIS01:31 - 25 July, 2011
AMOT QEZ 82 QNARIK ......... ...................... HARGELI QNARIK , PARZAPES DZER MEJ BACAKAYUM EN MARDKAYIN U HOGEVOR ARJEQNER , DUQ MEXAVOR CHEQ ,,, VSTAH EM , VOR NAREKY CHER NEXANA DZER TGET PAHVACKIC , AVELIN ASEM , NA KORHNER DZEZ... DZER POXAREN ES AMACHUM EM . QANZI ES EL HAY EM ... DUQ VOCH MIAYN MARD CHEQ CHANACHUM , DUQ INQNERT DZEZ CHEQ CHANACHUM ... ..................... ASTVAC IM ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, EV AYSPISI MARDIK MER MEJ EN , MER HET ,MER KOXKIN ....................... LAV E CHKARDAYI DZER CHAR HOGIN ,,, MAQRVEQ QNARIK , LAV CHI . MAQRVEQ,,,,,,,,,,,,
84. QAJ14:11 - 25 July, 2011
Es ajs amenic texjak chem, bayc Arcruninerin lav em janachum ev njuti Vernagir@ chi kara hamapatasxani jshmartutyan@.
85. ընթերցոս20:36 - 25 July, 2011
եւ Նարեկը եւ Սեւակը մաքուր չեն,թոզ փչոցություն մի արեք: ով երկուսից մեկին պաշտպանում է, ուրեմն անձնական կապ ունի, կամ շահ: մաքուր մարդը ազնվություն կունենա ու կասի, որ երկուսն էլ մի բարի պտուղ չեն ու իրար արժանի են: եւ այսօր, որ կանգնած են նման խնդրի առաջ, լրիվ հասնում է իրենց:
86. Vighen Avetis12:14 - 26 July, 2011
Hargeli Nareg Haruciunyan, yes, yev im @nkerner@ Dzer kogqin enq, ASTSO OGNUCIAMB KHAGTENQ!!!!!!!!!!!!!!!!
87. natasha15:34 - 26 July, 2011
Ինձ թվում է թե , մի քանի հոգի մեկնաբանությունների հնարավորությունն օգտագործում են իրենց թշնամական թույնը թափոլու համար: Հասկանալի է ... Ինչ-որ անհասկանալի է, խորագրի մեջ պարունակվող " թալանել "-ու երևույթն է, երբ տեսնում ենք, որ հարցը կապված է առևտրական գործարքների և վստահության վրա հիմնված համաձայնությունների վրա: Այս հարցերը պարզապես կլուծվեն դատական սովորական միջոցներով: .... Ժողովուրդ ջան, թալանվելու երևույթից գանգատեք ձեր ամենօրյա վիճակից ելած: Գնաճն ու օլիգարխների սահմանած թանգացումները, թալանում են մեզ. Հայկական ավիաընկերության (Արմավիա) ճշտած գնացուցակը, թալանում է մեր սփյուռքահայ եղբայրներին:Նմանօրինակ շատ պարագաներ.... ինչու՞ եք այս հարցին "թալանելու" կառգավիճակ տալիս:
88. Karen22:57 - 26 July, 2011
Inch tarberutyun ka hin u nor davachanneri mej ? Aysorva karavarutyan hamarya bolor andamnere davachanner chen? ov en ayd sevaknere? nranc shnern en,pashtpanvac en,talanum en,mi anasun harstanum e,bayc inch mets vnas e hascnum,,qani qanisn en hiastapvel u lqel Hayastane,nuynisk baregortsutyun hnaravor chi anel,mnum e unenanq hayi hamberutyun u shan tex chdnenq es xujannerin,,u mianal e petq ,payqarel ,
89. Ani Mnatsakanyan19:07 - 27 July, 2011
Mlehin -88` Ete harcer uneq Artsrunu het, lav, bayc Inch kap uni ays ameni het nra exbayr@. Chi kareli -sahmanner janacheq.
90. Artur Galstyan19:09 - 27 July, 2011
Amen inch chap u sahman uni. Es bolorin koch emanum zerc mnal (89) qnnarkelu Sevaki exbor teman.
91. Te 22:43 - 27 July, 2011
Sevak djan qo nman azniv bari hamest ev parkecht mardun tsankanal paxarakel ev viravorel da miain naxandz ev neng mardik en endunak anel menq qez het enq ev ays amene parzapes hogepes axtotvats mardik karor en grel ore galu e bolor aniravnere stanalu en irents hasaneliq patije verev astvats ka
92. ընթերցող00:07 - 28 July, 2011
Աման աման շատ ազնիվ է Սեւակը, մարդը թիկնապահներով է ման գալիս, երեւի Օբաման է, մի քանիսը կանգնել էին իրան կյանքից հեռացնեին: Իսկ իրականում ոսկե ձկնիկի տիրուհին էր, մեկ անգամեն աչքերը բացվեց."էս եմ ուզում, էն եմ ուզում": եւ Սեւակը եւ Նարեկը իրար արժեն, այ թող ուտեն իրար:
93. Mleh10:56 - 28 July, 2011
89. Ani Mnatsakanyan - in: Voch mi harts el chounem, parzapes ptough@ ir dzarrits herrou chi @nknum. Isk douq ov eq vor indz chapi piti chapi hravireq?
94. Zuzu16:21 - 28 July, 2011
@ntercox-in,to dzez inch Sevak@ qani tiknapah uni, xi eq qtned xotum,lava anum,to dzer inch gorts,dzer dardn u cav@ toxac Sevaki tikapahnerin eq hashvum.... isk Ani Matsakanyan,ed vonc exav vor vorosheciq Arturiki het dzer iskakan anunneric xosaq???? duq dzer chapn u sahmanner@ chanachum eq? vor mi hatel ditoxutyunner eq anum...
95. ընթերցող18:19 - 28 July, 2011
Օ~, ինչպես տեսնում եմ այստեղ կարող է եւ հարցը լուծում ստանա: հայտնեց Զուզուն, պարզվեց որ Անիին ու Արթուրիկին ճանաչում է եւ լինելով Սեւակի պաշտպանը, չի ընդունում իրենց նույնիսկ կոչը, եթե անգամ դա Սեւակի համար դրական է: իսկ ինձ ասում է >քեզ ինչ: Ասեմ. ուղղակի տրամաբանկան չի , որ մի մարդ հայրենասիրությունից ելնելով Ֆրանսիան թողի գա Հայաստան, որ թիկնապահներով պտտի, իմ կարծիքով Ֆրանսիան ձգող եկեղ հայը առնվազն պիտի ազնվորեն ապրի ու աշխատի մայր հողի վրա, իսկ երբ սկսում է" ոսկե ձկնիկի տիրուհի" խաղալը, այ հոս դառնում է անբնական, ուրեմն սխալ բան մը կա:
96. Իրավաբան Էջմիածնից22:47 - 28 July, 2011
Այ Նարեկ չես տեսնում, որ Սևակն ու Արտյոմը արհամարհում են ձեզ և տրամաբանական ճանապարհով ձեր հարցերը լուծում են օրենքի և արդարության միջոցով, իսկ դուք եղածն ու չեղածը, սուտն ու ճիշտը շպրտել եք հրապարակային դաշտ, իսկ եթե նույն հրապարակային դաշտում հայտնվեն ձեր հոր Կարապետ Հարությունյանի, եղբոր Սարո Հարությունյանի և ձեր հին ու նոր մնացած զոհերի անունները, որոնցից են ձեր հորեղբայր Արմեն Հարությունյանի ընտանիքը, ձեր հորաքրոջ Չեմբերջիների ընտանիքը, Սարոյի հարազատ Միսակ Քելեշյանի ընտանիքը և մյուսները, իսկ ամենավերջում ձեր հարազատ որդու և եղբոր Կոմիտաս Հարությունյանի խնդիրը: Չէ որ ձեր ընտանիքի ամբողջ հարստությունը այսպիսի խարդախությունների արդյունքն է: Ես հասկանում եմ , որ արդեն Սևակ Արզարունին և Հայաստանի Հանրապետության հարկային մարմինները նույնպես հայտվել են այս զոհերի տխուր ցուցակի մեջ: Ես որպես ձեր ընտանեկան խնդիրներից լավատեղյակ իրավաբան խոստանում եմ այս բոլոր տվյալները բացահայտ հրապարակել ինտերնետային ցանցում և ՀՀ լրատվամիջոցներում:
97. Zuzu10:19 - 29 July, 2011
95 @ntercox-in, Zuzun Sevaki pashtpan@ chi,Sevak@ pashtpanneri kariq chuni, Arturikin u Aniin chanachum em, bayc de du el es chanachum, axr xiya dzez edqan huzum Sevaki tiknapahner@, Sevak@ chgitem vortexica ekel,bayc en vor mayr hoxi vra ardar u azniv ashxatuma ed hastata
98. Garabed Andonian11:25 - 29 July, 2011
96. Ananoun "Իրավաբան "Էջմիածնից -in: Yes vstah em vor qajutyun@ ches ounenalou voch qo irakan anounov nerkayanalou, voch el qo sparrnaliqner@ i katar adzelou. Parzapes meydan es @nkel anmaqour shantazhi michotsov pogh korzelou. Money extortion. Karogh es hakarrak@ apatsoutsel? Vstah em vor voch. Dzakhou gordziq es, "Իրավաբան Էջմիածնից".
99. Garabed Andonian 12:03 - 29 July, 2011
Yes, vorpes spyurqahye, norits em ouzoum shnorhakalutyun haytnel "Hetq"-in, verchin amisnerin, andznazoh hastatakamutyamb batsahaytelou hamar angerazantseli "hayrenaserneri" dimakner ou patmoujan hakadz arnazn 3 spyurqahaye "baregordzneri" irakan demqer@. Sa lourj louma e Hayastani chapits dours apakanvadz baroyakan mtnolort@ maqrelou oughutyamb. Housov em, vor voch herravor apagayum kbatsahaytven spyurqahye aravel khoshor yeghcheravor baregordz-gordzararneri irakan demqer@, voronq Hayreniqi ou hayastantsineri nkatmamb irakanatsnum en laynadzaval talan, ayt talan@ kogharkelov tsoutsadrakan "baregordzakan" show-erov ou herosapatumnerov. Poghov misht el dzak-pashpanneri ou qyartou "Իրավաբան"-neri pashpanutyun@ misht ka ou ka. Achov tvadzt dzakh@ togh chtesni, kdavaner irakan baregordz@, havatatsyal@. Aryunov ou qrtinqov steghdzvadz mer manouk hanrapetutyun@ dzez hamar masonakan (an)baroyakan avararutian polygon che, paronayq. Incheve, shat apreq Edik Baghdassarian yev gordz@nkerner yev misht zgon yegheq. Spyurqahayi ays camelion tesak@ shat nenq e ou vtangavor. Vano el chouneq dzer tikounqin. Astvadz Dzez pahapan.
100. Anhayt12:28 - 30 July, 2011
Zuzu-in Zuzu jan et vor asumeq "azniv ashxatuma ed hastata" duq inch Sevaki heteq ashxatuma ha? vor tenc hastatakam hastatumeq nra ashxatavoch@, ete azniva ashxatum apa inchuya ira vra qreakan gorc harucvum Kharabakhum?inchu e nra handep hetakhuzum haytararvum , ev na da imanalov @ndamen@ 3 amis heto e nerkayanum ev ir harcer@ lucum? Ete na hamozvac e vor na chisht e inchu en nra entakaner@ u barekamner@ bokhoqner grum iravapah karuycnerum Neregi dem? te na uzum e aydpisi stor qaylerov hasni ir uzacin ev parzapes mi hat mec "tiqya" xli Naregic?(erevi qicha xlel che ?ete petqa hertov karam tvearkel )ete na hamozvac e vor na chisht e ashxatel tox orinakan dzevov aysinqn datarani mijocov apacuyci ir chshmartutyun@ ev stana ir ayd apagoror haytararvac hasaneliq@, ev mi banel asem et vor asuma vor etqan bana arel Harutyunnyanneri hamar inch duq karcumeq aranc voreve shahagrgrvacutyana da arel ha? duq karcumeq aydqan araci hamar inq@ voch mi ogut chi unecel ha? chlini inq@ Hreshtaka ?
101. անթերցող15:53 - 30 July, 2011
Զուզու ես Անիին ու Արթուրիկին չեմ ճանաչում, ես միայն Սեւակի հորն եմ ճանաչում, էն էլ որպես ընթերցող, դրա համար էլ այս կեղծանունով եմ գրում: ուղղակի պ. Էդիկն իմ գրածը չտեղադրեց: Ես նյութական արժեքներով ապրող մարդ չեմ, չեմ հասկանում միլիոնների համար կոկորդ պատռող մարդկանց հոգեբանությունը, քանի որ քար տրաքի մարդը արարածը հարյուր տարուց ավել չի կարող ապրել, էն էլ վերջին քսան տարին ի՞նչ, յա եղած, յա չեղած: Ե՞րբ պիտի ծախսեն էդ գումարները: Ախր ամեն ինչ մնալու է աշխարհին, ոչինչ մեզ հետ չենք տանելու: Սենց տխուր քոմնեթ Զուզու ջան: Ի դեպ Սեւակի հայրը շատ հետաքրքիր թատերգություններ է գրում, կարող եք կարդալ, հատկապես իրեն պաշտպանողները:)
102. աննա12:32 - 31 July, 2011
Ժողովուրդ,հա՛յ ժողովուրդ հերիք է իրար կծոտենք....ժամանակը իր տեղը կը գցի ամեն բան....կարեւորը որ իսկապէս չը ցեխոտենք մեր միակ հայրենիքի անունը,այսպիսի բաներ պատահում են բոլոր երկրներում,ինչ վերաբերում է անունների արտասանութեանն ու ուղղագրութեանը,ապա իսկապէս ծիծաղելի է,որ մեր «գրագիրները» չգիտեն ճիշտ գրել մեզ շատ հանրածանօթ անունները,ինչպիսիք են կարապետն ու նարեկը.մէկընդմիշտ յիշենք....արեւմտահայերէնի ու արեւելահայերէնի տարբերութիւնը մեծմասամբ հնչիւնական է.արեւելահայերս ունենք եռաշարք հնչիւններ,արեւմտահայերէնում հնչիւնները եկշարք են.ցնդաբանութիւն է եւ ծաղրանքի նման մի բան է նարեկ անունը Գ-ով գրելը....եթէ է-ի ե-ի կամ օ-ի ու ո-ի հարց լիներ կը հասկանայի.... վերջապէս ամօթ է եւ ցաւալի որ մենք առիթը չենք փախցնում պախարակելու մեր հայենիքի անունը.....անունների ուղղագրութեան հարցը կը լուծուի.բայց ոչ հայրենիքի մասին արտայայտուած վատ ու անյարգալից վերաբերմունքն ու խօսքը...մնացէք խաղաղութեամբ....
103. Mabi01:08 - 9 August, 2011
joxovurd sireceq zmimians.......................
104. Karen20:27 - 12 August, 2011
Yes andzamb chanachum em Naregin ev shat urax em vor arit em unecel Naregi het handipelu, mer Hayreniqy uni nman mardkanc kariqy, ev amen janq petq e tapi vorpeszi nman hayrenaser Hayery sharunaken irenc hayrenanver gortser ev erbeq chhusalqven hayreniqic. Yes cavum em vor mer azgi mej kan shat tgetner, vor chen haskanum nman mardkanc arzheqy. Khndrum em im hayreniqi barorutyan hamar, im azgi lav apagayi hamar, mi qich xelq havaqeq ev gnahateq ev tex tveq nman mardkac inchpisin Naregn e. Nareg jan xosqs uxxum em qez, tox voch mi angam nman tget andznavorutyunnery, voronc nuynisk chi kareli hayer anvanel, arit chhandisanan vor du hiastapves. Qez misht uzh ev erand qo hayrenanver gortserum
105. Ani01:21 - 13 August, 2011
uxxaki zzzzzzzzzzzzzzzzzzvum em anaxuhac krdi shun mer hayeric. 1000 amot. heto el asum enk, te inchu e mer erkiry datarkvum. kez hamberutyun Narek jan.
106. Qnarik12:25 - 13 August, 2011
Համբերություն եմ մաղթում Նարեգ Հարթունյանին, որ գնա ՆՍՏԻ իր կատարած ՄՈՒԹ ու ՏԽՈՒՐ գործերի համար:
107. te02:45 - 23 August, 2011
Erani Anii nman thas ev anzam mardik lqein Hayastane ainjam hautune ktsntsar erev.i haverji baxtov.
108. Maro18:14 - 10 December, 2011
Instead of throwing our frustration in the media let's start a petition to free Nareg and present it to the president of Armenia and the the Arm. ambassador here in US. Instances like these cannot build confidence in the desperately needed foreign investment in Armenia. We demand an explanation and to stop the pressures on Nareg.
109. Sevag Davidian19:08 - 10 December, 2011
Dear Spurkahayer, It is sad to see Nareg arrested, the case should be investigated properly. Im more irritated of the comments made by both media and Diaspora Armenians of accusing Armenian authorities of targeting Spurkahayer and trying to stop them to make business in Armenia. Thats wrong. We are many of us in Armenia in different businesses and we dont agree with the comments made. Its wrong and can take us to wrong direction. Yes, in general there is a big fundamental differences in Armenia but whose targeting whom is wrong approach. Many time, anything goes wrong with a Spurkahay we blame generally the country and the authorities, and wrong accusations fly around. This will destroy more then fix.
110. Ann00:55 - 11 December, 2011
Մեկնաբանությունը...Armen Azizyan@ etegh anpayman petq e nshver chee? et lprtsun u nzzveli mard@ kpel er Sevaki het miasin chgitein Garabed HAroutuniani poghern inchpes anen vor el aveli uten, na el ir khndirnern uner Sevaki het. Sevak@ nrants er talanum Azizyann el Sevakin, es amen inchi hamar Artsrunjin petq e pataskhan taaaaaaa
111. Gurgen07:37 - 11 December, 2011
Goghe goghits goghstav Astvats tesav zarmatsav! Relax everybody these things happen all around the world, I'm sure Narek will be freed soon enough. And this is not a reason to spread anti-Armenia hysteria. In others words, grow up.
112. mahmouzian01:11 - 12 December, 2011
gurken you are a donkey .you can say relax .when you have lost your money so keep your advise to your friends and family.i can give you many exemple of crooks .better ask hetq to give you a list of there investigation .we are tired of 90 years communist armenia .this happen all other the world.very simple they are crooks .
113. Наблюдатель10:56 - 21 February, 2012
Надо всегда изучать1) законы и 2)*правила игры* страны,в которой собираетесь делать бизнес. Благотворительность(без одобрения Папы) к добру не приводит.
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive