Monday, 24 September

Yerevan: International Human Rights DaySeveral hundred citizens braved freezing temperatures to march through Yerevan in commemoration of International Human Rights Day.

The nearly one hour march commenced and finished in Liberty Square.


Home pageComments (1)
1. Վեհարի21:07 - 10 December, 2013
Մենք շատ ենք. նստավայրտ տեղափոխիր այն գյուղ, որտեղ քեզ, սերժիկ, ընտրել են Հարյուր շնչից տասհազար մեծամասնությունը:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Archive