Monday, 24 September

Country of Law Party Sues “Zhoghovourd” Newspaper for SlanderThe Orinats Yerkir (Country of Law) party and party MP Levon Dokholyan say they have sued the Zhoghovourd newspaper for slander, with each demanding 3.5 million AMD in compensation.

At issue is a November 19 article in the newspaper claiming that the Country of Law party was initially set up specifically to carry out the political orders of the ruling government and to garner votes away from the opposition.

The article goes on to say that the party has long since become moribund and no longer has anything relevant to contribute.

MP Dokholyan, in his suit, has listed a number of other newspaper articles he argues are personally defamatory.

The newspaper says it hasn’t received any official statement from the Prosecutor’s Office regarding any legal suit.


Home page


See also

  more news  Comments (1)
  1. rafayel01:05 - 17 December, 2013
  «ՕԵԿ-ական պատգամավորը քաղաքական պատվերներից խոսելուց առաջ երեւի մոռանում է, որ իրենց կուսակցությունը տեղով իսկ քաղաքական պատվեր է, քաղաքական պատվերներ կատարելու հարցում պրոֆեսիոնալ եւ այն աստիճանի է վարկաբեկվել, որ վեր է ածվել քաղաքական դիակի: Ուստի ի՞նչ կարիք կա քաղաքական պատվեր կատարել մի կուսակցության, ուժի դեմ, որը, կարելի է ասել, արդեն վաղուց մեռած է: Սովորաբար, մեռածների մասին կամ լավն են խոսում, կամ՝ ոչինչ: Թե՞ Մարգարյանն ուզում է ասել, որ «Օրինաց երկիր» կուսակցությունն իրենից բան է ներկայացնում: Լավ, էլի…Անլուրջ է»: Ստորագրում եմ յուրաքանչյուր բառի դիմաց,ավելի դիպուկ հնարավոր չէ ներկայացնել այդ հորինած թուրիմացությանը...
  Leave a comment
  Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

  Latest news

  All news

  Archive