Wednesday, 26 September

"Siberian Winter" Doesn't Deter Those Opposed to Russian Gas DealSeveral hundred people assembled outside the gates of Armenia’s National Assembly today in opposition to a natural gas treaty with Russia that was up for ratification by MPs inside. 

Despite the freezing temperatures, the protesters stood vigil outside the parliament even after they learnt that the treaty was ratified by the ruling government coalition by a vote of 77 to 0. 

Four minority parties – HAK, ARF, Heritage and Prosperous Armenia – staged a walk out and boycotted the vote. 

Like most recent civic protests, the vast majority participating were young people. 

Chanting “We are the deciders”, “Preserve Armenian sovereignty” and other slogans, the demonstrators called on the ‘real’ representatives of the people to reject the Russian gas deal.


Home pageComments (1)
1. haj21:54 - 23 December, 2013
Միթե վաղուց չենք համոզվել, որ խորհրդարանում ընդդիմադիրներ չկան? Եթե լինեին, մանդատներից վաղուց հրաժարված կլինեին, կնշանակվեին նոր ընտրություններ, իրենք էլ ոչ թե իրենց ձայների համար սուտ խոստումներ կտային, այլ ընդամենը երկիրը քանդող ընտրակաշառքի դեմ կպայքարեին, աղքատ մարդկանց ոտները ընկնելով կբացատրեին, թե ինչ հրեշ է ընտրակաշառքը;
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive