Wednesday, 19 September

Ararat Primate Keeps Gun in Fire-Proof BoxArchbishop Navasard got revolver for "service to the nation"

Hetq has received confirmation from the Ararat Diocese of the Armenian Apostolic Church that Archbishop Navasard Kjoyan, the local primate, received a revolver as an award from the government for services rendered to the nation. The name of the clergyman appears on a list of those bestowed with such a gift.

Archbishop Navasard has made the news lately after it was revealed that the church leader accepted an expensive Bentley automobile as a gift.

When we spoke with the Diocesan press service, Elza Manukyan at first denied the news. "He never received any such weapon," she stated. We then retorted that we possessed an official document stating that Archbishop Navasard indeed had been given a weapon.

After looking over the paper, Ms. Manukyan verified that the primate had been given a revolver which he keeps in a fire-proof cabinet. She refused to be more specific as to the gun.


Home pageComments (2)
1. Պարզապես մարդ10:42 - 22 June, 2013
ՄիշտՈղջ կյանքում լսել եմ ու մեզ քարոզելեն որ հոգևորականնների զենքը դա իրենց հավտքնա, զարմացա որ էս հոդվածը կարդացի: Երևի երբ որ հոգևորականը իրա ամենահզոր զենքհ հավատքը կորցնումա ու սկսումա մեղքեր գործել բնականաբար իրեն արդեն ուրիշ զենքա անհրաժեշտ լինում: Ասա եթե պիտի ունենաս ու պահարանում պահես էլ ինչիդա պետք որ? Հաստատ մեխքեր պիտի ունենա մարդ որ վախիցել զենք պահի մոտը կամել թիկնապահ ունենա: Սրանք երկուսնել վախի նշաններ են:
2. Սամվել Մոսկվա07:49 - 10 January, 2015
Մեր ազգը ապրում է գողական օրենքներով, որը նրա մտավոր տկարության արտահայտությունն է: Սրա նման հոգևոր առաջնորդի հոտն էլ իրեն նմանը պիտի լինի: Թե ձեր ի՞նչ խելքի բանն է պետությունը, գիտությունը, արտադրությունն ու արտադրական կուլտուրան: Մեր ազգը Միկիտան Սաքոների ազգ է, ու ավելորդ մեկնաբանություններ էլ պետք չեն:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive