Tuesday, 25 September

Police "Cleaned" Mashtots Park of Activists (Photos) 

Prior to French President François Hollande's arrival to Mashtots Park, Armenian police forcefully removed peaceful activists who had gathered at the park to protest a ceremony to rename the park after French national hero, French-Armenian poet Missak Manouchian.

Several activists holding signs who wanted to go stand near the stage were prevented by police, which led to clashes between police and activists, some of whom were detained. 

Detained were Dvin Isanyans, Mika Elizbaryan, Anna Shahnazaryan, Ani Khachatryan, Arsen Ohanyan, Roland Tmoyan, and Gevorg Safaryan.

 


Home page


See also

more newsComments (2)
1. Հով15:20 - 13 May, 2014
Ժողովուրդ ջան ձեզ լավ չեմ հասկանում (հեռվից) - կներեք! Կրպակները չթողեցիք - էդ իրոք լավ էր! Մկոյանի արձանը չեք ուզում - էդ էլ հասկանալի բան է: Կուտակայինը չեք ընդունում - շատ ճիշտ եք անում! Հապա Մանուշյանի դեմ ինչ ունեք? Մեկ է, մի բան պիտի դրվի էնտեղ, - քանի դեռ եկեղեցացավ, արձանացավ, հեղինակացավ են կպել գործ-մործ թողած: Թողեք, թող դնեն, թե չէ հնարավոր է մի իսկական գեշ բան կդնեն!
2. Hrach20:06 - 14 May, 2014
Երբ Սերժ Սարկսյանը եկավ Փարիզ մի քանի տարի արաջ եվ գնաց Կոմիտասի արդզանի մոտ պսակ դնելու, սոցիալիստների հայկական ավանգարդը ֆրանսյաում (դաշնակթությունը) նստացույց կազմակերպեց (դեպկերը կատարվում էին Սարկոզիի նախագահության ժամանակ (հակա սոցիալիստ է)) եվ վոստիկանությունյ զորով ազատեց կոմիտասի հրապարակը: Այս կարգի ընդունելություն պուրակի վերանման հետ հնարավոր է կապ ունենա այդ անցյալում պատահած դեպքի հետ (Հոլանդը սոցիալիստ է) եվ հնարավոր է վոր իշխանությունները այդ կերպ ասացին վոր մենքել կարանք անհարմար վիճակ ստեղծել: Հարց ծաքում ով է կազմակերպել, ինչպես եղավ վոր թողեցին դա իրականացնեն եվ միայն վերչում հավաքեցին մարդկանց: Իսկ Հոլանդը իրականում արանձնապես մի պայծար անձնավորություն չի: Հարցրեք ֆրանցիացիներին կտեսնեք յնդամեյ 20% է հավանություն տալիս իրեն, բնականաբար Սերջի իրական վարկանիշյ հավանաբար շատ ավելի ցածր կլինի ... Իրար սազում են ...
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive