Monday, 24 September

Company Owned by VP of Armenia’s Parliament Again Wins Lucrative Government ContractRepublican Party MP Hermineh Naghdalyan, who also serves as the Vice President of Armenia’s National Assembly, seems to be pulling the right strings when it comes to winning lucrative government contracts.

Her company, SISIAN F&PA, Ltd., has again won a multi-million AMD road repair contract. The 452.2 million AMD (US$1.1million) contract, signed on May 22, is to repair the Yerevan-Yeraskh-Goris-Meghri stretch of highway linking Armenia to Iran.

In July of 2013, Naghdalyan’s company won a 409.2 million AMD contract to carry out repairs on sections of the very same Goris-Meghri highway, down to the border with Iran.

In essence, Naghdalyan is reaping a pretty profit every year by wining government contracts to repair the same stretch of highway. Her profit on this year’s contract is estimated to total 17.9 million AMD (US$43,300).

Within her close circle of friends, Naghdalyan is known as the “Mrs. Business”. In fact, she is the wealthiest female MP in the National Assembly.

In 2013, Naghdalyan declared 376 million AMD in revenues.

Armenia’s “Mrs. Business” has financial interests in a number of other companies as well.


Home pageRelated News

... read more on "Officials property"
Comments (4)
1. Michael Sinan21:17 - 6 June, 2014
Rob Peter to pay Paul. Meaning, rob the majority poor Armenian population, and present the loot to this corrupt oligarch. And we want to have a strong prosperous Armenia? IT WILL NEVER HAPPEN my friends. We are held hostage by a group of corrupt thieving bunch of oligarchs, whose main concern is enriching themselves.
2. Լուսվա08:08 - 7 June, 2014
Թե չլինեն կինն ու գինին, չի դատարկվի երկրի բյուջեն
3. ՀԱՅ19:49 - 8 June, 2014
Հոգով աղքատի աչքը տեսնելով չի հագենում, ականջը լսելով: Դրա համար հնարավորությունը, ազատությունը, իմաստուն մարդու համար օրհնություն է, իսկ տգետ, հոգով աղքատ մարդու համար դժբախտություն: Մեկնաբանություններն ավելորդ են:
4. Հրաչյա18:13 - 11 June, 2014
Վաշխառու ամուսինները փայ են մտնում ասֆալտի բնագավառում ամենուրեք, տենդեռ են շահում տալիս ուրիշին կատարելու ու փայ են մտնում: Վանաձորի Վառմաշ ՍՊԸ-ին արդեն փայ են մտել 50:50՝ ասում են ճնշել են սեփականատերերին հարկայինի պարտավորություններով ու խլել են կես փայը , Սիսիանում չունեն գործարան , բայց միշտ տենդեռ են շահում և այդպես շարունակ...
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Archive