Saturday, 22 September

Activists Protesting Dismantling of Historic Building in Downtown Yerevan DetainedActivists attempting to thwart the demolishing of a historic building in downtown Yerevan built by a prominent merchant family were detained by police late Monday evening. 

Activists began to tear down the metal partitions erected around the Afrikyan house and erase the numbers on the stones. When they had almost completely torn down the sheets, police officers appeared on the scene, demanding an explanation. The activists said they are trying to save historical and culture values that are being destroyed.

An altercation ensued, resulting in police detaining Vahagn Gevorgyan. Other activists attempted to prevent police from detaining anyone else. Chanting "Victory!" and "Free, Independent Armenia!” they marched to Kentron Police Division where their friend was taken. Media reports [AM] indicate that other activists may have been detained. 

The Afrikyan house located at 11 Teryan St., constructed at the end of the 19th century and belonging to the merchant Armen Afrikyan, served as a center where political figures, entrepreneurs, artists, and other prominent members of the city would meet. The Afrikyans were also Yerevan City Council members.

The building, recognized as having eminent public interest, was purchased by Millennium Construction, which intends to dismantle it, reconstructing the façade in another part of the city, and build a hotel in its place.


Home pageComments (3)
1. tlkatintsi11:52 - 10 June, 2014
Why is it that I see the same faces at all these "aktsias". Where are the Yerevan residents? They failed to show up at any of the numerous demos against turning the Pak Shouka into a Yerevan City supermarket or in fact any other protest against the demolishing of what is left of historic Yerevan. There seems to be no sense of community or communal values. These activists need to re-think their strategy.
2. ՀԱՅԱԳԵՏ12:32 - 12 June, 2014
Ամնե անգամ գնալով Թբիլիսի հիանում եմ նրա պատմական անցյալի պահպանութեամբ։ Ամեն անգամ գալով Երևան՝ լսում եմ, որ Երևանը Հռոմից հին մի քաղաք է։ Բայց որտե՞ղ են դրա ապացույցները։ Հերթով քանդում են եղածը և քանդում են ոչ թե թուրքերը, ազերները, մոնղոլ թաթարները, այլ հայերը։ Երբ մի անգամ այս մասին խոսեցի, մի հայ ընկեր ասաց՝ Թիֆլիսի բախտը բերել է որ նա Նարեկ Սարգսյան չի ունեցել։
3. ռոզա07:40 - 15 June, 2014
նարեկի վերջը բանտն է
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive