Saturday, 22 September

Lap of Luxury: Armenian Prime Minister Flies to Kuwait and Back for $48,985On March 11, 2015 Armenian Prime Minister Hovik Abrahamyan headed a delegation to Kuwait for a two day visit at the invitation of the Kuwaiti prime minister.

The cost of the “private” round trip flight, totaling eight hours and ten minutes, was 23.5 million AMD (US$48,985)

Hetq readers will recall that last month Prime Minister Abrahamyan and his entourage flew to Moscow and back on official business on a special flight that cost $53,900.


Home pageComments (5)
1. Արմենակ Եղիայեան09:09 - 19 March, 2015
Ամօ՜թ, հազար ամօ՜թ այդ անարժան մակաբոյծ սակաւապետին: Այդ գումարով կարելի էր Գիւմրիի մէջ անօթևան երկու ընտանիքի տուն ապահովել:
2. mahmouztan10:23 - 19 March, 2015
those peoples are brain dead .they just waiting for the next loan to show how impotent they are .really I never never met so many Armenians as dum as thoses brain dead.minister
3. Տիգրան17:30 - 19 March, 2015
Գնացել էր Քուվեյթ որ ի՞նչ աներ։
4. Karo17:32 - 19 March, 2015
Հետաքրքիրա, բայց տեսնես գի՞տի Քուվեյթի տեղը
5. nene17:01 - 24 March, 2015
Ջահնդամ թե թոշակառուն գրոշներ է ստանում ,ուսուցիչն էլ տանջվում է հենց նույն գրոշների համար,համալսարան ավարտածներն էլ չստիկ են ծախում ու գոյատևում ;կարևորը աշխատող զանգվածը հարկերը ճիշտ ժամանակին է մուծում։Տեսնես սրանց ամոթը ո՞ր ծակն է մտել ու ամոթից դուրս չի գալիս։
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive