Monday, 24 September

Minister Backs Flour Enrichment Program; Points to Anemia Rise in Childbearing Aged WomenClaiming that anemia among child bearing aged women has doubled in Armenia, the country’s minister of health today again publicly supported a UNICEF backed initiative to enrich flour.

In response to a question posed by a Prosperous Armenia Party MP, Minister of Health Armen Muradyan quoted figures that the number of anemic women of childbearing age had doubled from 12% in 2000 to 24% in 2005.

During the Q&A session in parliament, Muradyan also said that anemia in preschoolers had risen from 24% in 200 to 37% in 2005.

In an attempt to substantiate the need for the enrichment program, Muradyan stated that annually 700 children are born in Armenia with various birth defects and that 80% lead to physical disabilities.

The minister claimed that this is a result of a folic acid deficiency.

Muradyan said that 82 countries have adopted programs to enrich not only flour but juices, dairy and other foodstuffs.

When asked if the program would result in bread price hikes, Muradyan said that at most bread might rise 200 drams for one individual over the course of a year. 


Home page


See also

more newsComments (3)
1. off your mind and hands from my bread10:58 - 26 March, 2015
նախարարը ինչու է լռում այն մասին, որ երկաթը կուտակվում է լյարդում և առաջացնում ահավոր մահացու հիվանդություններ... հետո էլ հետազություններ են անելու, որ այդ ավելի մեծ թվերը բացահայտեն... հո ազգի վերջը տալու համար պայքարող տգետների մրցում չի՞; սակավարյունությունը, ինչպես ցանկացած հիվանդություն, ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ բուժման է ենթակա, ոչ թե մասսայական պարտադիր միջոցառում է....
2. անհավատ12:55 - 26 March, 2015
Պետք է հասկանալ որ դրանք իրենց էշը քշելու են այնքան, մինչեւ փետով գլխներին տվող չլինի ...
3. SIS13:28 - 14 April, 2015
Ինչպես կարելի է միանալ այս ագնանվեր նախաձեռնությանը, հասարակական վայրերում, կամ օնլայն համացանցում, խնդրում ենք օգնեք գտնել ու միանալ. «Հանուն առողջ սննդի» քաղաքացիական նախաձեռնությունը ստորագրահավաք է անցկացնում ընդդեմ «Ցորենի ալյուրի հարստացման մասին» օրենքի ընդունման, որին արդեն իսկ միացել են 900 քաղաքացիներ:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Archive