Saturday, 22 September

When a Government Official Becomes a "Natural Disaster"Is it possible to find just one government official that can explain why the Hrazdan Sports Complex must be the property of MP Ashot Aghababyan, a member of the ruling Republican Party?

Can any of our government officials explain why this individual must be lord and master of the structures and buildings planned for this 14 hectare parcel of land?

If this is a matter of national security, let one of them provide an explanation, so that the rest of us understand.

If it is a measure taken to strengthen the foundation of the state, let them say as much.

Perhaps Prime Minister Tigran Sargsyan can explain what pivotal significance it will serve the shaping of the Armenian nation to have one of his party colleagues build a huge commercial center on the site.

The authorities have familiarized themselves with all possible ways to squeeze the state and now they are writing an encyclopaedia on the subject.

The bowels of the country will soon be opened for exploitation; all the exploratory licenses have been doled out.

It’s as if the end of the world has been declared and our officials have decided to make the country’s riches their own. But the country’s natural wealth doesn’t belong to this generation alone. Doesn’t anyone in the corridors of power bring this inconvenient truth to the table?

Aram Haroutyunyan, the Minister of Nature Protection, couldn’t care less about the fate of the Trchkan Waterfall. His business interests continue to flourish. The construction and planning interests he owns are winning the tender bids launched by the very ministry he runs.

This minister, who has become a natural disaster for Armenia’s environment, rubber stamps any document placed on his desk. That’s how the green light for the construction of a hydro-electric plant at Trchkan was given. If he doesn’t sign off on the permit papers some other state agency will.

The forests of Armenia are being massacred under the government’s nose. Furthermore, it is the state agency HayAntar (Armenian Forest) that is wielding the axe.

If there are still non-believers in the government, we can escort them to the forests of Tavoush and Lori at any time so that they can see for themselves the results of the organized rape of the land.

Political duplicity, the doling out of plum government posts, searching out new avenues to embezzle state funds – this is what really interests our “elected officials”.

The rest of us are just cogs in a bigger wheel.

True to form, we and the nation as a whole are dutifully going along for the ride.


Home pageComments (3)
1. haykUS17:57 - 4 November, 2011
Great article! This is so true, they took our country, but one day people will stand up and tear apart all these criminals. This proves that Serze is the one who supports oligarchy and mafia society in the government. I wish they all burn in Hell that were all Armenian government officials belong. They no better than turks, azeris and evil, they destroy our country our people and massacred middle class.
2. rahageets22:23 - 4 November, 2011
Dear Hayk, you are too optimistic when it comes to getting rid of the leeches and rats serving in the government. Unless the people rise up in rebellion and kick the bastards out, starting with Serzh, they will sadly remain in power. Just look at all the people Serzh Sargsyan has recently fired or relocated to other posts just to maintain his grip on power. Armenia is becoming more like a banana republic than a country seeking integration into the European Union. Turkey has a better shot at getting admitted.
3. Վեհարի23:35 - 10 November, 2011
Ոչ միայն պաշտոնյաները, այլև իշխանությունը,` վերից վար իր բոլոր օղակներով, դարձել է որպես կազմակերպված աղետ: Մեծամասնության մոտ գոյատևելու սուր կարիքը, վերջի-վերջո, կստիպի նրանց գտնել երկիրը թալանող տգետների ոհմակի տարերքից ազատագրվելու ամենակարճ ճանապարհը: Պարզից էլ պարզ է, որ տգետ մարդը, այն բութ և թույլ մարդն է, որը ստիպված է անդամագրվում ոհմակին, որպեսզի չկանգնի կոտրած տաշտակի առջև: ՈՒրեմն տաշտակից սնվողներին ոհմակաթափ անելը բարդ խնդիր չէ:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive