Friday, 21 September

Financially Strapped Electric Networks of Armenia Has Allocated Millions to Luys FoundationElectric Networks of Armenia (ENA), the embattled utility that has racked up a ton in debt, has allocated millions of dollars to a number of foundations and charitable organizations.

One of the recipients of this largesse has been the Luys Education & Endowment Fund.

Hetq requested that Luys provide financial documents specifying just how much it has received from ENA over the years. Luys responded that each year the website azdarar.am publishes its yearly financial reports. “The information you request can be found in this website,” was the written reply Luys sent to Hetq.

While the website has published the financial statements of Luys covering the past four years, only the 2013 and 2014 statements show the amounts of money the foundation has received from AEN.

In 2014, ENA allocated 1.5 billion AMD (US$3.1 million) to Luys and 1.3 billion AMD ($2.7) in 2013.

ENA also allocated money to Luys in 2011 and 2012, but we don’t know how much. These financial reports do not appear in the Luys website. Hetq wasn’t able to get the information from Luys after we wrote to them.

The Luys Foundation was created in 2008 as per a decree by then Armenian Prime Minister Tigran Sargsyan. There are a number of well-known individuals and organizations that support it.

Have any of them ever asked why ENA, a subsidiary of the Russian INTER RAO UES, is allocating such huge sums to Luys and whether ENA has done so voluntarily or has been obligated to do so.

Luys Sponsors

Surprisingly, ENA, Luys’ largest benefactor is missing in the above photo of sponsors that appears on the foundation’s website.

Another valid question is whether the recipients of Luys scholarships knew where the money was coming from and about the recent electricity rate hikes.


Home pageComments (3)
1. ոզնի17:15 - 22 July, 2015
Ինչպես ասում են "նո կոմմենտ", այսինքն՝ ոզնին էլ կհասկանա թե խիարը (խիարները) ոնց են աճում, (որտեղ հավաքվում:) Բբինը դրա համար է խնդալով խոսում! Եթե նամուսի մասին խոսելը անհամ չլիներ, կասեինք "թուհ!" Բայց սեւին սապոնը ինչ? Սրանք մորուց են սեւ: Էդիկը վերջակետն է դրել - տրամաբանական!
2. Աննա00:35 - 23 July, 2015
Փաստորեն գտնվեց սուբսիդավորման աղբյուրներից մեկը, եթե ՀԷՑը չփահի սերժի կանտորաներից մեկը, ապա մեր փողերից թանկացված էլեկտրաէներգիան սուբսիդավորելու կարիքը չի լինի
3. հետքաքննիչ11:50 - 23 July, 2015
Գործն ավելի կպարզվի եթե "լույս" կոչվող հիմնադրամի ել ու մուտը ներկայացվի: Կարծում եմ օրենքն արտոնում է (մինչեւ նոր սայմանագրությունը): Եթե վրթոյի նման կիշալոտներն են մուծվում, ուրեմն տակը լուրջ շատ բաներ կան:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive