Friday, 21 September

School Hijinks: Dismissed Kotayk Schoolteacher Claims Principal and Daughter Conspired Against HerNelli Tovmasyan was an English teacher for six years at Teghenik Middle School in Kotayk before being fired by the school principal in December 2014.

During the span of a single day she received two warnings about giving a strict reprimand. She believes that in order to fire her they invented a “scenario,” the mastermind of which was the principal.

Tovmasyan used to commute to Teghenik with some of her colleagues from their hometown of Charentsavan by taxi to keep transportation costs down. Her relations with them and some of the teachers became strained as a result.

“There wasn’t any room in the taxi and I was always left out. Getting to work in the mornings was an issue since there was a problem with public transportation,” she said.

On the morning of December 19, 2014 she was called into the school principal’s office to sign in to work. In the same room was Nare Grigoryan, daughter of Principal Laura Grigoryan.

Relations between Tovmasyan and Laura Grigoryan became strained as a result of the taxi issue. Tovmasyan said that as she was leaving the office Laura Grigoryan pushed her and the principal shouted at her to close the office door. Tovmasyan asked her to act more politely. Laura Grigoryan then approached Tovmasyan and said that what had transpired wasn’t inviolable.

“Then I went to the second floor where I saw Nare Grigoryan stand in front of my classroom,” Tovmasyan said. “She was holding her cell phone in such a way to suggest that she was photographing me. She demanded in a haughty tone that I approach her. As I got closer I told her not to talk to me that way and walked towards the classroom. Then Nare Grigoryan came from behind and pulled me by my hand to stop me. I freed my hand with a little push and went to class.”

According to her, the principal then threatened to fire her. Nare Grigoryan apparently fell ill and requested a glass of water. Later, during her second class she was told that Nare Grigoryan went to the hospital. Tovmasyan actually witnessed Grigoryan walking to the hospital.

Then the second scenario began. Tovmasyan went to her third class to teach a classroom of 12th graders. Some of the students hadn’t done their homework and they had their notebooks open to write their assignments. One of the students, Tigran Mouradyan, didn’t want to do his assignment and Tovmasyan convinced him to do so by placing her hand on his head. At that very moment the principal walked in and she expressed her anger that she had heard Tovmasyan forced her pupils to write up the incident between Nare Grigoryan and Tovmasyan.

On December 19 Laura Grigoryan gave Tovmasyan two strict reprimands; one for violating internal disciplinary rules of employment and the other for censuring a 12th grade pupil using irrational methods, hitting Tigran Mouradyan and failing to teach English to 10th and 11th grade pupils.

That same day the Charentsavan Medical Center notified the town’s police department that Nare Grigoryan, who was in their care and diagnosed with hysteria, stated that Tovmasyan had hit her in the chest. 

On December 20 Laura Grigoryan fired Tovmasyan based on requests made by the 12-grade pupils, complaints from parents and per the decision by the pedagogical council. Another reason for the dismissal was a “loss of trust regarding a staff member” and “disturbing the moral-psychological atmosphere and performing an act that is incompatible with continued employment.”

In their preliminary report the police found that there was no concrete evidence of Tovmasyan having committed a crime and she never hit Tigran Mouradyan. Nare Grigoryan and Tigran Mouradyan’s mother contacted the police and stated that they had no complaint to file against Tovmasyan and requested that they stop their investigation. Grigoryan retracted her complaint based on the fact that Tovmasyan had been dismissed.

Tovmasyan does not blame her students for filing their complaints. She claims that the principal made everyone turn against her.  She also doesn’t blame the teachers since they feared being dismissed themselves.

Laura Grigoryan refuted Tovmasyan’s claims, claiming that she was “very humane” for tolerating Tovmasyan’s presence in school for six years.

Grigoryan had nothing negative to say about Tovmasyan’s knowledge or her capability as a teacher, but she insisted that school was not Tovmasyan’s place to be and that Tovmasyan took advantage of her humaneness. She went on to say that Tovmasyan beat children and a teacher and she couldn’t work there.

“A criminal case was filed against her, and it seems that all the complaints from the students didn’t matter at all,” Laura Grigoryan said.  She ignored the fact that Tovmasyan was not charged and there was no proof of children being beaten. Grigoryan also denied Tovmasyan’s claim that she made the pupils file complaints against their teacher. They made verbal complaints at first before Grigoryan insisted that they submit them in writing. She also requested that her daughter and the parents retract their complaints made to the police against Tovmasyan.

“I think there are people behind her who may be using her to act against me,” Laura Grigoryan said. 

Photo: Nelli Tovmasyan


Home pageComments (10)
1. Զաբելա Աբելյան00:35 - 21 August, 2015
Ինձ շատ ծանոթ սցենար է,ապրել եմ այդ իրավիճակը:Տնօրեններին շատ իրավունքներ չպետք է տալ
2. Դեռևս գիտակից հասարակության պակաս կա15:16 - 24 August, 2015
Շատերը ոչ իրենց արժանիքների համար պաշտոն զբաղեցնելուց հետո փորձում են ինքնահաստատվել՝ մոռանալով, որ դպրոցը և ոչ միայն դպրոցը, այլև որևէ պատասխանատու ծառայական աշխատանք, իրենց հոր դուքյանը չէ։ Հասարակությունը այս պարագայում ուսուցչուհիներն ու ուսուցիչները ևս իրենց մեղավորության բաժինն ունեն: Քանի իրենց ձեռք է տալիս, տարիներ շարունակ հարմարվում ու խրախուսում են դպրոցի փտած ու տգետ համակարգը, բայց հենց այդ նույն փտած ու տգետ համակարգն իրենց գլխին բամփում է, սկսում են իրենց անմեղ գառնուկ ներկայացնել և շատ ուշացած աջ ու ձախ վայրահաչել: Արդար և կառուցողական մոտեցում չէ: Դեռևս գիտակից հասարակության պակաս կա: Բնավ որևէ մեկին անձնապես վիրավորելու միտում չունեմ:
3. Մաքսիմ Ասատրյան21:25 - 24 August, 2015
Ավելի մեծ վայրագություն, որը բնորոշում է դպրոցի տնօրենի էությունը, դժվար այլ անվանում տալ։ Հայաստանի բոլոր բնագավառները վեր է ածվել ոհմակային դաժան միջավայրի, որը բերեցին իրենց հետ երկու խավարամիտ, կիսագրագետ, գավառական ոչնչություններ՝ Բերձորյան ոհմակից։
4. Մելինե21:09 - 26 August, 2015
Հանրապետության շատ դպրոցներում, հաստիքացուցակների ուսումնասիրությունից պարզվում է , որ մեծ թիվ են կազմում գոյություն ունեցող կամ չունեծոց անձիք, իր երեխաները և այլն, որոնց հաշվին դուրս է գրվում թոշակ, չեմ ասի աշխատավարձ
5. Կարեն22:05 - 27 August, 2015
Պետք չէ հավատալ ամեն մի ուսուցչի ասածի, քանի որ նրանք գրում են այն ինչ իրենք են ուզում, որը իրականությանը չի համապատասխանում: Հնարավոր է, որ այս դեպքում տնօրենն է արդարացի և ուսուցիչը նրա դեմ դավեր է նետում; Այդպիսի ուսուցիչներ շատ կան դպրոցներում, որոնք անմեղ գառ են ձևանում և ամբողջ մեղքը բարդում տնօրենների վրա: ցավալի է բայց փաստ է
6. Դպրոցի անձնակազմ11:12 - 28 August, 2015
Նախքան տվյալ դեպքի և դպրոցի մասին մեկնաբանություններ անելը՛ բորորիդ հրավիրում ենք մեր դպրոց` տեղում ծանոթանալու դպրոցի անձնակազմին և վերոհիշյալ պատմությանը և միայն դրանից հետո արտահայտել ձեր կարծիքը: Թեղենիքի միջն. դպրոցի մանկավարժական խորհուրդ՝ Ս. Մխիթարյան, Լ. Դալաքյան, Ս. Եղոյան , Ա. Շաղկյան, Մ. Պողոսյան, ն. Աղոյան, Ս. Գաբրիելյան, Ն. Անտոնյան, Գ. Մովսիսյան, Ա, Իվանայան, Ն. Գրիգորյան, Մ. Գրիգորյան:
7. Գայանե Ղուկասյան21:08 - 1 September, 2015
Բարի, պարտաճանաչ, աշակերտների դրության մեջ մտնող, մարդկային բնավորությամբ, նվիրված, բարեխիղճ, զիճողական, ներողամիտ, օբյեկտիվ ուսուցչուհի եք, բռնություն երբեք չեք գործածել, չեք վիրավորել, տարբերություն չեք դրել աշակերտների միջև, բացատրում էիք դասը շատ հասկանալի ու մատչելի: Մենք այսպես ենք ճանաչում Թովմասյան ուսուցչին:
8. Նելլի Թովմասյան23:55 - 1 September, 2015
Թեղենիքի դպրոցի ուսուցիչներ. Դուք վերջնականապես հողին հավասարեցրիք երևույթը,հեղինակությունը, պատիվը:տիրավորները հաղտեցին, ուսուցիչն պատժվեց;այսքանից հետո արժե՞ խոսել ռազմահայրենասիրական տոգորումների , բարոյական դաստիարակության ու վեհ գաղափարների մասին:Արժե՞ արտաբերել > բառակապակցությունը,երբ ուսուցչին հեղինակազրկելու միջոցների մեջ Խթրականություն չդնելով`պատրաստ եիք ձեռք բարձացնել ցանկացած արժեքի վրա: Ես ունեմ երկար տարիների մանկավարժական ստաժ, բոլորը գիտեն,,թե որքան գործիս նվիրված մանկավարշ եմ:Աշակերտին տվել եմ իմ անհուն սեր ու բարությունը, ներողամտությունը: Բարեխիղճ ու ազնիվ ուսուցչին զրպարտում են,իսկ ապտակող, ականջ քաշող, գլխին հարվածող ուուցիչներին թաքցնում: Ոչ ոք ինձ չի կարող համոզել,որ ուսուցիչների այս միամուռ հարձակումն հանուն է ,ոչ թե Ընդդեմ:Ինչ՞ ակունք ունի այս ինքնանպատակ ու չարդարացված անհանդուրժողականությունը, չարությունն ու զրպարտանքը:Անտարբերությունը ճակատագրի հանդեր:Ինչ՞ եք սովորեցնում աշակերտներին:Երեխաների իբրև մեր երկրի հարիր քաղաքացիների ձևավորումը վտանգված է:Ինքս ունեմ երեք երեխաներ:Նրանք մանկավարժներ են և ես հպարտ եմ,որ ճիշտ դաստիրակության և բարձրակարգ կրթության շհնորհիվ այսօր դարձել են ազգին ու պետությանը պիտանի քաղաքացիներ:Ես իմ սեփական երեխաների պես սրտացավ եձմ եղել իմ աշակերտների համար (ցավում եմ ,որ ոմանք խամաճիկներ են դարձել տնօրինության ձեռքին):
9. Անի00:18 - 2 September, 2015
Չեմ կարծում ,որ գյուղ Արզականի դպրոցի նախկին տնօրենի(Անտոնյան Նոռան հեռացվել է կաշարռակերության պատճառով) տղան` Արտակը կարող է աշակերտների անունից սուտ մեկնաբանություներով հանդես գալ և քննադատել ինչ-որ մեկին: Կարծում եմ ժամանակն է հասունանալ Արտակ և այսուհետ ունենալ սեփական կարծիք , այլ ոչ թե ուրիշների հրամաները կատարել հանուն գնահատականի, նման մարդը հետագայում երևի հայրենիքը կդավաճանի:
10. Նելլի Թովմասյան23:19 - 3 September, 2015
Թեղենիքի դպրոցի ուսուցիչներ. Դուք վերջնականապես հողին հավասարեցրիք «ուսուցիչ» երևույթը, հեղինակությունը, պատիվը:Տիրավորները հաղթեցին, ուսուցչուհին պատժվեց: Այսքանից հետո արժե՞ խոսել ռազմահայրենասիրական տոգորումների, բարոյական դաստիարակության ու վեհ գաղափարների մասին:Արժե՞ արտաբերել «ազգային դպրոց» բառակապակցությունը,երբ ուսուցչին հեղինակազրկելու միջոցների մեջ խտրականություն չդնելով`պատրաստ եք ձեռք բարձրացնել ցանկացած արժեքի վրա: Ես ունեմ երկար տարիների մանկավարժական ստաժ, բոլորը գիտեն, թե որքան գործիս նվիրված մանկավարժ եմ:Աշակերտին տվել եմ իմ անհուն սերն ու բարությունը, ներողամտությունը: Բարեխիղճ ու ազնիվ ուսուցչին զրպարտում են,իսկ ապտակող, ականջ քաշող, գլխին հարվածող ուուցիչներին թաքցնում: Ոչ ոք ինձ չի կարող համոզել, որ ուսուցիչների այս միահամուռ հարձակումն հանուն է, ոչ թե ընդդեմ: Ինչ՞ ակունք ունի այս ինքնանպատակ ու չարդարացված անհանդուրժողականությունը, չարությունն ու զրպարտանքը, անտարբերությունը մարդու ճակատագրի հանդեպ: Ինչ՞ եք սովորեցնում աշակերտներին: Երեխաների` իբրև մեր երկրի հարիր քաղաքացիների ձևավորումը, վտանգված է: Ինքս ունեմ երեք երեխաներ: Նրանք մանկավարժներ են, և ես հպարտ եմ, որ ճիշտ դաստիարակության և բարձրակարգ կրթության շհնորհիվ այսօր դարձել են ազգին ու պետությանը պիտանի քաղաքացիներ: Ես իմ սեփական երեխաների պես սրտացավ եմ եղել իմ աշակերտների համար (ցավում եմ, որ ոմանք խամաճիկներ են դարձել տնօրինության ձեռքին):
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive