Saturday, 22 September

Jehovah's Witnesses v. Armenian Public TV Trial PostponedThe trial scheduled for today in which the Jehovah’s Witnesses are suing Armenian Public TV for defamation of character was postponed after the defense made a motion to wait till November 15, the day the RA Constitutional Court will decide on the constitutionality of Article 1087 of the nation’s Civil Code.

The court sustained the motion and scheduled the next trial date for December 21.


Home page


See also

more newsComments (3)
1. մի ոմն14:48 - 9 November, 2011
Իսկ կարող ենք իմանալ թե ԻՆՉ՞ Է ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի հոդված 1087.1
2. Հետք14:51 - 9 November, 2011
Խոսքը «Պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար համբավին պատճառված վնասի հատուցման կարգը և պայմանները» հոդվածի մասին է
3. HARUT11:46 - 10 November, 2011
H1 LAV KLINI ESORVA IRAKANUTUN@ CUJC TA EV MEKNABANI VOCH TE KNNARKI EHOVAI VKANERI XNDIR@...
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive