Wednesday, 19 September

Some Experts Claim that Alternative Energy is a Luxury for ArmeniaWhile much of the world is investing in alternative energy, Armenia lags far behind and remains reliant on traditional sources like huge hydro-electric power plants, nuclear, and thermal.

Levon Aghekyan, CEO of Energy Scientific Research Institute Ltd., told Hetq that Armenia has seen a boom in small hydro-plants in the past few years. The twenty such plants operating in 2002 have grown to 170 today. And more are being constructed.

Levon Aghekyan

Aghekyan says that such plants produced 150 million KWh in 2002 and 700 million KWh today.

“This is a great and unprecedented success. No other country has seen such an increase in 10-12 years. Armenia’s Public Services Regulatory Commission has set very correct tariffs for small hydro-plants and the private sector has taken an interest. All such plants are in private hands and have been built with private resources,” says Aghekyan.

As regards environmental issues that these plants cause, Aghekyan notes that the primary culprit is the specific hydro-plant and not the government. He says that the government has set specific flow norms that must be followed so that river outflows remain at sustainable levels. If these norms aren’t met, then the plant owners are to blame.

Wind power is also developing at a fast clip worldwide. Armenia lags in this regard. Aghekyan says that at the start of the 2000s research into wind power was carried out but the tariffs involved turned off private investors.

“There’s a problem here that must be resolved. No private investor will take the plunge if the payback period is too long. I cannot say if the tariffs are good or not since I haven’t done the research. But if a similar tariff like the one given to small hydro-plants was in place, I am convinced that the private sector would take a greater interest in wind power. I believe the tariff should be reviewed and it is at present,” says Aghekyan.

He says that the research done 10-12 years ago is now dated. The potential estimated back then no longer corresponds to reality. It has tended to decrease, according to Aghekyan who points to the necessity of new studies.

Regarding solar power, Aghekyan says it’s a dispersed energy source and cannot be regarded as a prime source.

“When they say that Armenia is a sunny country, naturally they are correct. Another question arises due to the technology. The net cost is high and the rate to ensure profitability will be higher than the rate applied to the end consumer. A solar specialist says that the sun is cheap and plentiful. It is absolutely not cheap. Sure, it’s plentiful but it’s not constant. The same holds true for wind power. They fluctuate greatly according to the season and time of day. Relying solely on these sources would be foolish. The nuclear plant, the two hydro-cascades and our thermal plants form the basis. Solar and wind power cannot serve as fundamental sources,” argues Aghekyan.

For example, in the rural areas of Germany solar technologies are widely used, but they are not system-wide for individual consumers. Subsidies are applied. The government allocates resources to develop green energy, and this has resulted in the expansion of solar power. In Armenia renewable energy isn’t subsidized and energy saving technologies are left to the whim of consumers.

“I read somewhere that all of Armenia can be powered via solar. This is nonsense. Let’s say we built a photovoltaic plant. That energy isn’t needed during the day but at night. But there is no sun at night. What must be done? Either you have to heat water and use it later, or else charge batteries that will give electricity for 24 hours. For that, one must install batteries with four times more power than the plant. This results in additional investment outlays,” says Aghekyan.

The sun provides energy for 5-6 hours in the summer and less in winter. Aghekyan says that solar, due to its inconsistency, isn’t enough to fulfill all our energy needs.

Vahe Davtyan, who heads the Clean Energy NGO, believes that the question of investing in alternative energy must be split into two parts.

Vahe Davtyan

Armenia’s only operating wind plant, located in Lori, was built ten years ago with an Iranian grant. The rate for the wind generated electricity exceeds 40 drams. It’s not a convenient rate for consumers.

According to Davtyan, the same holds true for solar, even though it’s cheaper than wind.

“Without government subsidies, alternative energy in Armenia, and in any other country, cannot develop. It’s quite expensive and requires infrastructure, which we don’t have in Armenia. That Lori wind plant cost US$5 million. There’s a question of payback,” says Davtyan.

Davtyan questions whether the government will ever subsidize such technologies, especially since the country has an electricity surplus and doesn’t know where to use it. The factories and electric transport of years ago no longer operate. Domestic consumption has decreased.

“Given these conditions, the creation of additional electricity generating systems is not reasonable purely from an economic perspective. But we face a national security issue. In this context, a state program must be initiated to create such corresponding power,” says Davtyan, adding that if we are solely guided by business interests even the nuclear plant shouldn’t be operating.

Davtyan says that Armenia’s nuclear plant produces 30% of the country’s electricity. The $30 million grant and the $270 million loan recently received from Russia is a serious burden for Armenia. Estimates say these amounts will add another 2.5 drams to the final electricity rate.

Davtyan says that he has scientific studies on the issue and has received proposals to develop the sector, but that business and economic interests prevent any such growth.

Vahe Davtyan’s photo is from his Facebook page.


Home pageComments (11)
1. Rafffi14:54 - 14 October, 2015
Once again, mediocre specialists spout off on a subject they seem uninformed of. Aghekyan plays word games when he says that the negative impacts of small hydro-plants are the result of nefarious owners rather than the government. Many of these plants are owned by none other than government officials and their cronies. Of course the responsible govt agencies are no interested in monitoring the operations of such hydro-plants!! Aghekyan must have his head in the sand!! Does anyone actually believe that these small hydro-plant owners are concerned about Armenia's deteriorating environment? They couldn't give a rat's ass about it. Are you telling me that solar power,in a country like Armenia, isn't viable in the long-run? Over the border in Turkey, village homes almost are all outfitted with some kind of solar water heater contraption. Question - if Armenia has a surplus of electricity why has the consumer rate gone up? Answer - Corruption, lack of vision, and government incompetence;just to name a few issues holding the country back.
2. Դավիթ16:06 - 14 October, 2015
Ուղղում-հուշում "Լ. Աղեկյանն ասում է, որ 2002թ-ին ՓՀԷԿ-երի կողմից արտադրվել է 150 մլն կվտ/ժ էներգիա, իսկ վերջին տարիներին մոտ 700 մլն կվտ/ժ-ից ավելի:...." կՎտ/ժ- 1 ժամվա (միավոր ժամանակ) ընթացքում արտադրված/ և/ կամ/ ծախսված էլեկտրական էներգիայի հզորության քանակն է: Ձեր մոտ ստացվում է անհամաատասխանություն, պետք է լինի այսպես` "...2002թ-ին ՓՀԷԿ-երի կողմից արտադրվել է 150 մլն կվտ էներգիա, իսկ վերջին տարիներին մոտ 700 մլն կվտ-ից ավելի..."
3. Գեւորգ19:38 - 14 October, 2015
1. Հարգելի Դավիթ, Ձեր ,,ուղղումը,, ճիշտ չէ: Կվտ - ը հզորության միավոր է, այն էներգիա չէ, էներգիան չափվում է (կվտ x ժամ) - ով: Տեքստում նույնպես սխալ է գրված՝ (կվտ/ժամ) - ը իմաստ չունի: 2. Պ-ն Աղեկյանը ճիշտ է նրանով, որ քամու եւ արեւի արտադրած էլեկտրոէներգիան իսկապես թանկ ու անհարմար են: Սակայն արեւի ջերմային էներգիայի անմիջական օգտագործումը (ասենք՝ ջրատաքացման եւ ջեռուցման համար) զգալիորեն պարզ ու էժան է եւ շատ երկրներում է տարածված (համակցված ավանդականի հետ): Այս առումով Հայաստանում գործնական մեծ հնարավորություններ են երեւում:
4. Ավետ06:23 - 18 October, 2015
Ըստ պարզ հաշվարկների փոքր ՀԵԿ- երի արտադրած էլ․ էներգիան պետք է գրեթե համարժեք լիներ ՀԱԷԿ արտադրանքին, սակայն սակագների բարձրացման ժամանակ բոլորովին այլ հիմնավորումներ է բերվում, իբր ատոմակայանը մի քանի ամիս պարապուրդ է տվել և այլն։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ փոքր ՀԷԿ-ի արտադրած հոսանքը իր պարամետրերով ամենևին պիտանի չէ օգտագործման համա։ Էներգետիկայի մասնագետները դա գերազանց գիտեն և ավելի լավ կարող են բացատրել։ Այդ անորակ հոսանքը նրանք խառնում են ընդհանուր կաթսա ,որը կարգավորվում և նորմալացվում է ԱԷԿ կամ ՋԷԿ-երի միջոցով և ի վնաս վերջինների։ Սակայն փոքր ՀԷԿ-երը իրենց ոչ պիտանի հոսանքը վաճառում են սպառողին որպես նորմալ, այն էլ ավելի թանկ քան ԱԷԿ-ը։Պարզ ե որ նման գին նրանց համար Ռ․ Նազարյանը սահմանել է ոչ գեղեցիկ աչքերի համար։
5. Արա17:03 - 18 October, 2015
Կարծում եմ արևային մարտկոցների առավել լայն կիրառման համար, բացի սուբսիդավորումից (որն ինքնին շատ կարևոր է) անհրաժեշտ են մի շարք փոփոխություններ: Օրինակ Հոլանդիայում արևային մարտկոց ունեցողները կարող են տեղադրել հատուկ հաշվիչներ, որոնց միջոցով ցերեկն արտադրված ավելորդ հոսանքը մտնում է ընդհանուր ցանց և հաշվիչը ետ է պտտվում... Այսինքն ավելորդ հոսանքդ ,,վաճառում,, ես էլցանցին, իսկ պակասի դեպքում գնում...
6. Ռոբերտ16:32 - 19 October, 2015
«Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից ՓՀԷԿ-երի համար տրվել է շատ ճիշտ սակագին, որը մասնավոր բիզնեսի մոտ առաջացրել է հետաքրքրություն: Բոլոր փոքր ՀԷԿ-երը մասնավոր են և կառուցվել են սեփական միջոցներով»,-ասում է Լ. Աղեկյանը: Պարոն Աղեկյանի արտահայտած մտքերը ճիշտ են, բայց ժամանակավրեպ։ Մասնավորապես` ՁորաՀԷԿ֊ը այսօր նույնպես համարվում է ՓՀԷԿ (կառավարության համապատասխան «որոշումից» հետո), բայց այն կառուցվել է անցյալ դարի քառասունական թվականներին և ոչ մասնավոր միջոցներով, իսկ ՍԵՓԱԿԱՆատերն այդ «Որոշման» արդյունքում ըստ «Ճիշտ» Սակագնի տարեկան ստանում է ավելի քան 3,000,000 ( երեք միլիոն) ԱՄՆ դոլլարի ՆՎԵՐ…
7. Mushegh21:01 - 19 October, 2015
fotovoltayin kayan..hehe es mi 20 tari achkis het ek hastat.. google arek abengoa u tesek inch arevayin kayanner kan hybrid vor 24 jam energia en talis.. dzer pokr heker@ sahmanapak energiayi axbyur en.. arevi energian shat ejan e ete ogtagortsvum e hayelain havakman metode u vochte fotovoltayine.
8. Գեւորգ09:24 - 20 October, 2015
Քամու եւ արեւային էլեկտրոկայանները անհարմար ու թանկ են իրենց անկայուն արտադրողականությամբ: Հայաստանում սակայն տեղանքային հնարավորություններ կան բարձրադիր (բարձր ճնշումային) ու փոքր ծավալով ջրային կուտակիչ ավազանների օգտագործման համար, որը լիովին կարող է ծածկել վերը նշված բացասական գործոնները ու որակյալ էներգիա ստանալ:
9. Random Armenian22:41 - 20 October, 2015
Armenia cannot build all of its electricity needs on only renewables, but they can be an important way to supplement them. Solar hot water heating is perhaps the best way. Industrial areas using solar panels during the day to supplement the electricity they use from regular sources. Here's a recent story from Hetq on the beneficial usage of solar hot water heating in a rural area: http://hetq.am/eng/news/62012/solar-power-proves-a-successful-energy-alternative-in-armenias-basen-community.html Solar hot water heating works great with and without natural gas supplies. If you have it, then the gas is used when the sun is not heating the water. Imagine this on all rural schools where the kids have heat and hot water during the day when the sun shines. And you pay less for gas on top of that. Solar hot water pays for itself within a few years. Solar hot water systems can also become a local industry.
10. Arthur00:19 - 23 October, 2015
Комментарий ...Чепуха, солнечная достаточно дешевая. для такой страны как Армения получение солнечнои энергии хорошая возможнонсть. хотябы в дневное время. Сам установил 11 панелеи на крышу дома всего 3300 ватт пик. За год производителность более 3500 (Бельгия) Квт електроэнергии выработано => около 108%. Делал расчет этаже установка на территории Армении произвела бы около 5000 КВт. Плюс если установить "солнечный бойлер" - горячая вода, то и газ очень много сэкономить можно даже зимой, темболее в Армении. Есть над чем работать в Армении!
11. Armen H.14:07 - 27 November, 2015
В городах и селах Армении давно пора переоснастить уличное освещение светодиодной техникой, потребляющей на 60-80% меньше электроэнергии. К тому же было бы меньше затрат на ее обслуживание. Не использовать в Армении солнечную энергию, мягко выражаясь, весьма недальновидно. Кроме того, модули для преобразования солнечной энергии в электрическую сегодня практически всегда используются в сочетании с аккумуляторной и регулирующей техникой. Даже на севере Германии, где солнца, не очень уж много, эта техника очень широко применяется. Кстати о господдержке. Такого масштабного спонсорства со стороны правительства, какое имела и имеет ядерная энергетика, альтернативная никогда не получала. В Германии вообще уже больше никто не надеется на политиков. Там граждане сами берутся за дело и реализуют настоящий "энергетический разворот" - Energiewende. P.S. Если вы владеете немецким, наберите в youtube "Leben mit der Energiewende" и посмотрите все три фильма Франка Фаренского (Frank Farenski) - очень интересно в плане развития "энергетического разворота" в Германии, а также поучительно для государственных деятелей - о том, как НЕЛЬЗЯ строить энергетическую политику государства.
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive