Monday, 24 September

Yerevan: Artak’s “Green Tank” Comes to a Halt Outside National Security ServiceIt’s not often one sees a green cardboard tank making its way through the streets of Yerevan.

For the past two days, however, Artak Gevorgyan’s foot powered tank has been spotted making its way here and there.

It first chugged along to the Central Electoral Commission and from there to the Constitutional Court and the Presidential Place on Baghramyan Avenue.

Its last stop was outside the National Security Service (NSS) building on Nalbandyan Street.  Artak destroyed the green tank outside the NSS gates.

This morning, Artak was handcuffed and taken back to the NSS for “questioning”.

He was released a few hours later.


Home pageComments (4)
1. հհկ21:09 - 11 December, 2015
Երևանի քաղաքապետին հետաքրքրում է, որտեղի՞ց կարելի է ձեռք բերել այդ տանկից` որպես քաղաքապետի պադավատ: Տ. Մարգարյանը որոշել է փոխել իր ունեցածը. նախ ներկա զրահապատ mersedes-ի մեջ ինքը էլ չի տեղավորվում, հետո քաղաքում մենակ ինքը դրանից կունենա... Բայց վրան պետք է SHREK2 գրվի.
2. ՕԵԿ Ավթանդիլովնա14:14 - 12 December, 2015
Այն, որ ասում են 100 տարին 1 անգամ պոլիփէտն էլ է կրակում, հիմա երևի այդ հոդվածով են էս տղուն բռնել տարել ԱԱԾ. մտածել են մարդ ես կարողա էս թղթից տանկը պոլիփէտի օրինակին հետևի:
3. mahmouzian02:25 - 13 December, 2015
abris it is just fantastic you need a lot of +guts
4. Հասմիկ Ա. Ա.18:38 - 14 December, 2015
Հայկ Կյուրեղյանական: (y) Ամենա՜յն հարգանքնե՜րս ազնվագույն պայքարող քաղաքացիներին:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Archive