Wednesday, 19 September

Former Armenian Deputy Defense Minister Arrested on Suspicion of Aiding Criminal GangArmenia’s National Security Service (NSS) reports that Vahan Shirkhanyan, a former deputy defense minister of Armenia, was arrested today on suspicion that he aided and abetted Artour Vardanyan, who was arrested on November 25 for organizing a criminal gang in Armenia.

On November 25, law enforcement raided a house in Yerevan and arrested nine individuals, including Vardanyan.

The NSS claims the individuals were planning to carry out a series of serious crimes in Armenia.


Home pageComments (1)
1. Վեհարի15:49 - 21 December, 2015
Ըստ օրենքների /անմեղության կանխավարկած/ մարդուն չի կարելի հանցագործ համարել մինչ այն պահը երբ նրա նկատմամբ դատավճիռը օրենքով ուժի մեջ է մտել: Ասել ,,կազմակերպված հանցավոր խմբակցության,, ճիշտ չէ, թեկուզև այն պատճառով, որ հնարավոր է կազմակերպված այս խմբակցության անդամները պայքարում էին մեր երկիրը բռնազավթած հանցագործների դեմ, մանավանդ այդ խմբի անդամների մեծ մասը որքան հայտնի է մասնակցել է մեր թշնամու դեմ պատերազմին կամ ծառայել է հայրենիքին:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive