Tuesday, 25 September

Wife of Top Armenian Official: Buys $70,000 Range Rover While Declaring Zero IncomeMihran Poghosyan, Chief of Armenia’s Compulsory Enforcement Service, continues to hide his true income in his financial disclosure filings mandated by the government.

His wife, Karineh Mkhitaryan, who officially claims no income at all, recently purchased a $70,000 Range Rover in the family’s 2015 financial disclosure.

In their joint disclosure for last year, Poghosyan declared 22.359 million AMD ($45,193) in revenue, 12.5 million of which was wages.

In 2014, Poghosyan declared revenues of 16.150 million AMD. He declared 26 million AMD in cash deposits for 2014 and 22 million for 2015.

That’s a pittance compared to the US$250,000 he declared in cash assets for 2014. These assets dropped to $200,000 in 2015.

Poghosyan heads the CES, akin to the top bailiff in the land. If a court verdict finds that such and such an individual, or company/organization, must pay some other individual or legal entity a certain amount in compensation, fines, or fees, and fails to do so, the CES is called in.

In certain cases, it’s the government that needs to be paid.

Poghosyan, in addition to his official job, is also something of a money lender. We know this based on several court cases he’s filed when the debtor has failed to pay up. We’re talking of millions of AMD he’s received due to favorable court verdicts.

Where Poghosyan has gotten this money to lend, given his monthly salary of 661,400 AMD ($1337) is anybody’s guess.

The millions he’s received back, of course, hasn’t been declared in the financial disclosures he’s filed for the past two years.

Armenia’s Ethics Commission of High-Ranking Officials, established in 2012 by presidential decree specifically to look into such matters, remains oblivious to the inconsistencies staring it in the face.

It appears Poghosyan is well aware that the commission exists on paper only.

Photo: Mihran Poghosyan


Home pageComments (1)
1. ՀԱՅՈՒՀԻ11:37 - 29 February, 2016
Ես ամաչում եմ, որ որպես հայ մենք նման ղեկավարներ ունենք։ Ես ամաչում եմ, որ մեր ժողվրդի մի մասը վագոններում մի կերպ չոր հաց է կրծում, իսկ պետական պաշտոնյայի կնիկը 710 հազարով մեքենա է առնում։ Ես ամաչում եմ, որ մեր ավանդական կուսակցությունները փոխանակ նման հոռի բաների դեմ պայքարեն, համագործակցում են երկիրը քանդողների հետ։ Ի՞նչ հույս, ի՞նչ զարգացման հեռանկար, ի՞նչ հարատևություն, ՀՀ իշխանությունները իրենց ձեռքով թաղում են հայ ժողովրդին։ Հետո էլ ասում եք՝ ցեղասպանություն....
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive