Thursday, 20 September

Police Chief's Son-In-Law Gets $40K Cleaning ContractArmenia’s Police has signed a 19.9 million AMD ($40,000) contract with a company 50% owned by the son-in-law of Police Chief Vladimir Gasparyan to clean the department’s patrol cars and escort vehicles.

Yutek-Avto, the company given the cleaning contract is half owned by Gasparyan’s son-in-law Artur Gevorgyan (photo) who serves as a Republican Party MP.

Gevorg Gevorgyan, a relative of Artur’s, owns the other 50%.


Home pageComments (1)
1. Արարատ21:01 - 25 February, 2016
Սիրելիններ' ես որևէ օրենքի խաղտում չեմ տեսնում սույն պայմանագրի մեջ, թող ում փեսէն ուզում է լինի ծառայողը. միայն մնում է պարզել. արդյո՞ք կան այլ ընկերութիւններ, որ կարողանան նման ծառայություն մատակարարել թէ ոչ: Թէ՛ որ լինեն այլ ընկերութիւններ ու նրանց ևս չեն հրաւիրել հայտամրցույթի, այդ դէպքում միայն կարող ենք ասել որ, այո սա ևս ցաւօք սրտի, մի այլ պետական կոպիտ խաղտու է:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive