Tuesday, 25 September

Sasna Dzrer's Khandoyan: "I love my homeland, my Armenia..."When asked by his lawyer if he had any message for the people, Sasna Dzrer member Arayik Khandoyan, who surrendered yesterday along with 19 others of the armed group that had seized a police building on July 17, said: “The only thing I have to say is that I love my homeland, my Armenia and my Armenian people.”

Arayik Papikyan, Khandoyan’s lawyer, talked to his client after the Sasna Dzrer members surrendered in order to avoid further violence.

Papikyan said that Khandoyan was in good spirits and his medical situation stable, despite incurring some injuries.

The lawyer said that he expected Khandoyan to be charged after a number of investigative processes run their course.


Home page


See also

more newsComments (5)
1. Hayuhi11:49 - 1 August, 2016
Մենք էլ քեզ ենք սիրում,մեր հերոս:
2. Վեհարի13:07 - 1 August, 2016
Հերոս և Ազատության խորհրդանիշ, իսկ այդ խորհրդանիշի վրա կրակողները ստոր դավաճաններ:
3. Դավիթ Հարությունյան17:17 - 1 August, 2016
Բա պատկերացնում ես քո հայ ազգը որքան շաատ է քեզ սիրում, մեր ազգիՊԱՐԾԱՆՔ ՀԵՐՈՍ,որ վիրավորված ես նենգավոր ազգը չպարզված լածիրակների դավադիր գնդակից, ձեզ իսկի ազերի բաշիբոզուկները դուխից չեն կարացե քցել, էս թիկնազորով զուգարան գնացող հիմարները ինչ կարան անեն, հայ ժողովուրդդ Ձեզ հետ է, աստված Ձեզ ու ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ՁԵԶ օգնական
4. Martha Basmajyan22:19 - 1 August, 2016
We love you too, our brave hero. You and your friends are the symbol of patriotism and devotion. Our hearts and prayers are with you.
5. Berge Jololian17:24 - 2 August, 2016
I admire and respect Arayik Khandoyan.
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive