Wednesday, 26 September

School Kids in Armenian Village Stage Strike: Demand Decent Learning Environment


Something quite unique happened on September 27 in the village of Vardenis, in Armenia’s Aragatzotn Province.

Students went on strike, saying they were fed-up going to school in a dilapidated building that could crumble down on them at any minute.

A new school, whose foundations were laid in 2012, still awaits completion.

Regional government authorities were on hand, promising that construction would be completed by October 10. Let’s wait and see.

Not surprisingly, the winner of the almost $1 million contract was Spitak Kamar, a company owned by Armenian MP Aragats Akhoyan.

Students say they will continue their strike until the new school opens its doors.


Home page


See also

more news

Comments (1)
1. Թորգոմ12:36 - 28 September, 2016
հայաստանին պես կոռուպացված երգիր չկա այս աշխարհին մեջ: Ամոթ: Ոնց է այդ մարդը քնում այդքան երեխաներում ամեն օր վնաս տալով, ոնց եմ Երեւանին տրանսպորտին պատասխանատուները քնում, ամեն օր մի ամբողջ քաղաքի մարդկանց արհամարհելով... Ամեն ինչ կանեն, մարդուն ստորացնելու, նրա արժանապատվությունը տրորելու համար: Հանցագործներ, անաստվածներ, բառ չեմ գտնում ատելութւնս արտահայտելու համար....
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

 
When reprinting or broadcasting any materials from HETQ.am, hyperlink is obligatory.
© 2018 Hetq online: All rights reserved.

About us

Address: 1/3, Str. Buzand, 8th floor,
Yerevan-0010, Republic of Armenia
Tel.: +374 10 563363
E-mail: info@hetq.am

  Made in: