Monday, 24 September

Armenia's Parliament Fails to Convene Quorum...AgainToday was the third day in a row that Armenia’s parliament couldn’t convene a quorum due to a lack of MPs.

Today, only 17 showed up. 113 were absent.

Yesterday, only 10 were present. 16 made it to parliament on Monday.


Home pageComments (1)
1. Վեհարի14:24 - 12 April, 2017
Անհասկանալի է թե ինչու է ընդհանրապես անհրաժեշտ ԱԺ նիստեր գումարել, երբ ինչ որ տեղ գրված որոշումներն ու օրենքներն, խորհրդային ժամանակների նման ճնշող մեծամասնությունը կընդունի բուռն ծափահարություններով:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Archive