Tuesday, 25 September

More Trees Chopped Down in Armenia’s Dilijan National ParkHetq has repeatedly reported about the illegal logging going on in Dilijan National Park during the last two months.

The situation hasn’t improved.

Gor Hovhannisyan posted some photos of felled healthy trees on Facebook yesterday.

Gor told Hetq that he and friends went hiking there and came upon many logged trees in the area starting from Haghartzin Monastery to the upper reaches of Teghout village.

Gor says these were healthy, thick trees with green leaves. He counted around one hundred felled trees.

Gor didn’t alert the park inspector or the environment ministry, deeming it meaningless.

He regularly visits Dilijan National Park and says he hasn’t seen so many trees cut down even though logging occurs everywhere.

The ministry’s press office head, Alla Sukiasyan, told Hetq that staffers and specialists from the park and the ministry’s Tavoush Inspectorate will go there today and examine the site to verify the logging claims.

Photos: Gor Hovhannisyan’s Facebook


Home pageComments (2)
1. GB06:31 - 22 May, 2017
This is so funny, ATP plant trees and criminals chop them off!
2. Armen16:02 - 19 December, 2017
Այս վիժվացք չարագործներից մեկը Դիլիջանի «Ջրհողեր» թաղամասի բնակիչ, նախկին անտառապահ Լենիկի (Բուլ մականունով) տղա Կարեն Ղազարյանն է, ովքեր սեփական գրպանի հարստացման համար երկար տարիներ շարունակ անխնա թալանել են Դիլիջանի անտառները, կտրել վաճառել որպես վառելափայտ, անխղճորեն ոչնչացնելով Հայաստանի առանց այդ Էլ աղքատիկ բնության հարստությունը: Վերջին տարիներին էլ հոր սև գործը տղաներն էին շարունակում...
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive