Thursday, 20 September

Pashinyan Accuses Prime Minister of Being Political "Ringer" for SargsyanDuring today’s Armenian parliamentary debate today on a bill outlining the country’s economic development agenda for 2017-2022, Yelk Alliance MP Nikol Pashinyan accused Prime Minister Karen Karapetyan of being appointed to the post solely to allow Serzh Sargsyan to remain in power.

Many in Armenia believe that after his two terms as president are up, Sargsyan will then run for prime minister and inevitable win.

“Why did assume the post of prime minister at the end of 2016. Was it to allow Serzh Sargsyan to remain?” asked Pashinyan, adding that debate on the government’s development program would only make sense if Karapetyan confessed to his role is in the transition of Armenia from a presidential to a parliamentary system.

Pashinyan argued that by assuming the post of prime minister and entering the ruling Republican Party of Armenia (RPA), Karapetyan laid the positive groundwork for the distribution of election bribe and the regeneration of the RPA and Sargsyan.

“Thus, it appears that we are present at the start of the resignation of Karen Karapetyan’s government rather than at the adoption of his government’s program,” Pashinyan said.


Home pageComments (1)
1. էլյա19:33 - 21 June, 2017
Նիկոլ Փաշինյանի հարցադրումը տեղին է,ինչպես կարելի է մի ամբողջ ժողովրդի խաղթել ու լսել մի պրեզիդենտի,որը հայաստանի դավաջան է,ես չգիտեմ Կարեն Կարապետյանը տեղյակ էր ով է սերժիկը թէ ոչ,բայց եթե նրա գաղափարին համահունչ իր գաղափարը,ուրեմն ինքն ավելի մե դավաջան է, խափելով ժողովրդին գողացված ձայները,ի օգուտ պրնապետությանը,ամոթ քեզ կարապետյան մեծ հույսեր էինք կապում քեզ հետ և նորից խափվեցինք,մնացինք ԵԼՔԻ հույսին
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive