Wednesday, 23 May

U.S. - Armenia Economic Cooperation Discussed in YerevanAt a working meeting today to discuss the state of United States-Armenia commercial and business ties, Armenian Ambassador to the U.S. Grigor Hovhannisyan mentioned that there are more than 800 companies currently making “serious investments” in Armenia with American capital.

The ambassador said that the United States has allocated some US$2 billion in assistance to Armenia since the country’s independence.

Hovhannisyan mentioned the 2015 purchase of the Vorotan Cascade power plants by ContourGlobal for $180 million.

This is the biggest U.S. corporate investment in Armenia to date.


Home pageComments (1)
1. Րաֆֆի16:50 - 14 July, 2017
"Պարո՛ն դեսպան, ես կցանկանայի, որպեսզի Դուք խոսեք այն աշխատանքի մասին․․․․" Սերժը փաստորեն հայերեն չգիտի։ Ոչ թէ "որպեսզի", այլ "որ"։
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive