Tuesday, 25 September

Armenia: Foreigners Adopt Majority of ChildrenOf the 43 children placed for adoption in Armenia during the first half of 2017, 16 were adopted.

Ten of the children, seven girls and three boys, were adopted by foreign citizens.

Nine of the adopted children had various health issues.

Data supplied by Armenia’s Ministry of Labor and Social Affairs


Home pageComments (1)
1. Հասմիկ Ա. Ա.07:57 - 6 August, 2017
Լավ, բայց պետությունը հետաքրքրվո՞ւմ է որդեգրված երեխաների ճակատագրով: Արդյոք անեն ինչ լա՞վ է այդ երեխաների մոտ: Կասկածում եմ, թե ստուգված լինեն որդեգրողները:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive