Tuesday, 17 July

Armenian Prime Minister Calls for Demographic Plan of ActionArmenian Prime Minister Karen Karapetyan today gathered top officials for a discussion regarding the country’s worsening demographic status, and to draft a plan of action to ensure sustainable population growth.

A government press release says that Karapetyan stressed the need to incorporate facets of internationally implemented successful measures in this regard. 


Home pageComments (1)
1. Եղիա Շամշյան19:39 - 12 September, 2017
անհրաժեշտ է Վարչապետ Կարեն Կարապետյանին շտապ հասկանալ և նրա որոշումները և ասելիքները իրականություն դարձնել, հարկավոր է իրեն աջակցել, վստահ եմ, որ այդ կերպ որակյան արդյունք կլինի և ժողովրդի ապրելակերպը որակապես կբարելավվի
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive