Sunday, 23 September

Armenian Parliament Speaker Greets New French AmbassadorArmenian National Assembly President Ara Babloyan today received newly appointed French Ambassador to Armenia Jonathan Lacôte.

Babloyan stressed the impact of French culture for Armenia, reminding the ambassador that the Armenia will be hosting the 17th summit of the International Organization of La Francphonie in 2018.

Ambassador Lacôte recalled that Armenia and France have enjoyed diplomatic relations for 25 years, and described next year’s summit as a major event for the two countries.

Photo (from left): Ambassador Lacôte, Ara Babloyan


Home pageComments (1)
1. Օնօրե դը Բալզակ16:01 - 6 November, 2017
Հարգելի խմբագրություն, Ինչո՟ւ եք խախտում հայեերենի տառադարձման օրենքները, դեսպանի ազգանունը ֆրանսերեն արտասանվում ԼԱԿՈՏ, բարի եղեք այդպես էլ գրել: Ի դեպ, դա հայկական լակոտության հետ ոչ մի կապ չունի:խ
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive