Thursday, 20 September

Nurse, Convicted of Baby Selling, Still Working, Group ClaimsA group calling itself the “Initiative Against Selling Children, has sent a letter to the RA Minister of Health, protesting the fact that a nurse, convicted of snatching and selling two babies, is still working at the Kanaker-Zeytoun Medical Center.

The group points out that Nayira Balayan was found guilty of the crime and that her two year sentence was upheld by the Court of Cassation on September 26, 2011.

Nurse Balayan is said to be on temporary leave from prison to take care of her small child.


Home page


See also

more newsComments (2)
1. karen21:17 - 23 December, 2011
In4i 4em karoghanum tsanotanal gortsi manramasnerin? Erb seghmum em (Գործի բոլոր մանրամասներն այստեղ) aystegh bari vra, bacvum e nor ej, wortegh nshvum e hetevyal@! (Դուք իրավասու չեք դիտելու տվյալ գործը:)
2. Վահագն13:57 - 24 December, 2011
Էս հոդվածի պատվիրողը ընկել ա իրա հետևից, ու փոս ա փորելու իրա համար` կրքերը հանդարտացնելու փոխարեն: Կգա մի ժամանակ, որ բոլոր մեղք գործած մարդիկ սեփական խղճի առաջ պատասխան են տալու, այդ թվում նրանք, ովքեր օգտվում են ուրիշների մեղքերից: Հոդվածի անմիջական հեղինակ, երբ այս հոդվածն էիք տպում, կցանկանայի իմանալ` արդյոք տեղյակ եք եղել գործի բոլոր մանրամասներին? Գիշերը գլուխներդ բարձին դնելուց առաջ, սեփական մատաղ երեխաներիդ դաստիարակելուց, ուրիշների մասին մտածելուց առաջ փորձեք վերանալ ամեն ինչից ու հիշել Ձեր անցած կյանքն ու այդ ընթացքում գործած բոլոր մեղքերն ու ոչ մեղքերը: Ու կարծում եմ, որ նույնիսկ այդ ժամանակ, դուք ինքներդ ներքուստ Ձեզ կփորձեք արդարացնել, հեռու պահելով Ձեր սեփական անձ ի կողմից ուրիշին պախարակելուց, կամ առավել ևս պախարակվելուց: Մտածեք, որ վատ մարդու արարծների ի հայտ գալու օրը 40-րդ օրն ա: Հիշեք, որ Ձեզ էլ հերթ կգա պատասխան տալու:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive