Sunday, 23 September

Food Safety Service Head: Ridicules Hetq Lab Testing of Poultry as "Unscientific"Ishkhan Karapetyan, who heads Armenia’s Food Safety Service (FSS), today ridiculed Hetq’s testing of imported and domestic poultry as unscientific and potentially risky.

Several of the poultry samples, both imported and domestic, recently purchased by Hetq in Yerevan stores and sent for laboratory testing were found to contain higher than acceptable levels of salmonella and MAFAM (Mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms), in addition to antibiotics.

When asked if it was safe for consumers to purchase and eat domestic poultry, Karapetyan responded, “Anything that's sold, with nothing to the contrary having been proven, then ,by extension, it’s safe to eat.”

Karapetyan said that the SRC was looking into the findings presented by Hetq and would publish its own summary when finalized.

He refuted a reporter’s claim that the public had little confidence in the SRC.

“One cannot smear an entire sector based on the appraisal of one or two individuals or a civic group,” Karapetyan said.

Concluding, Karapetyan said the SRC was willingly to cooperate with anyone seeking improvement in the food safety sector.


Home page


See also

more newsComments (2)
1. Սահակ Պետրոսյան22:27 - 25 December, 2017
Կարծես ինքը պիտի շնորհակալ լիներ, որ կամավոր օգնականներ են հայտնվել: Բայց իր թթված պատասխանից հակառակն է երեւում: Հայկական ինքնագոհ մեծամտության եւս մի ցնցող օրինակ - մարդուն ասում են՝ «մեջը թույն ու բակտերիա կա», ինքը պատասխանում է - «ըստ պաշտոնի, ասողը ես եմ՝ պտի ուտեք!»
2. Արամուս10:52 - 26 December, 2017
Այսինքն՝ ցանկացած անհատ կարող է առավոտը զարթնել փողոցում մի քանի ժամում միս վաճառելու գնալ տուն, ու դա անվտանգ կլինի, քանի որ հակառակը չի ապացուցվել:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive