Thursday, 19 July

Bronozian Consultants: Amulsar Gold Project Threatens Water SupplyIt is no news that on December 24, 2017, international independent experts declined the invitation of Armenia’s Minister of Nature Protection Artsvik Minasyan to participate in the trilateral meeting with Lydian International’s consultants to discuss the problems of gold mine project in Amsular. Despite this, we’ve learned that Ministry of Nature Protection and Lydian are having a closed discussion today morning. In their reply, the international independent experts had also mentioned the reasons for rejection and promised to present in a few days their final evaluation of this project in a short and concise manner. 

Armenian Environmental Front (AEF) civil initiative has received via email the final evaluation (in English) and its summary from chemical/environmental engineer Harout Bronozian. We present you the summary. 

“Amulsar Gold Project: Overview of Concerns with the Amulsar Gold Project, Potential Consequences, and Recommendations.  Final  Submission. 

10 January 2018 

For the attention of Lydian International, Lydian Armenia, the Armenian Government and ALL others concerned. 

Greetings, 

The Bronozian Consultants have conducted a series of reviews of the Amulsar Gold Project in Armenia over the past eight months. The overall purpose of our work has been to provide a critical, detailed, and independent technical evaluation of the project aimed at identifying the potential operational and long- term consequences of the mine. We attach our final review: a summary of the potential consequences of the project and technical recommendations for Lydian to enable them to better develop their environmental strategy. The submission contains a prioritized list of concerns and recommendations; a more thorough list of all concerns, potential consequences, and recommendations from our reviews; a limited list of similar mines around the world and their environmental consequences; the documents we reviewed; and the reports and memoranda we have produced. Our overall conclusion remains that the high risk of acid drainage and contaminant leaching, the poor geochemical evaluation, the inadequate water quality predictions and mitigation measures and Lydian’s inexperience combine to make this an environmentally high-risk project during mining and for a lengthy period after operations cease. 

We are also concerned about public statements made by Lydian that the deposit is completely oxide, which erroneously implies that acid rock drainage (ARD) will not develop during or after mining. These statements do not reflect the reality of the situation on Amulsar Mountain if the mine is developed as planned. Accurate statements regarding the acid-forming components in this deposit from Lydian must be mandatory. 

Lydian has responded to our reviews and have stated consistently that they remain confident in the “global best practice” mitigation measures developed for the Amulsar project. Public statements and reports by Lydian make it clear, however, that they have severely underestimated the potential adverse impacts of the mine, especially to water quality, which has been our primary focus and is commonly the most critical and long-term environmental concern for large-scale metal mines. Additionally, while Lydian’s consultants appear to have experience in certain aspects of mine operation and closure, we have seen no evidence that their principal consultant in the area of acid mine drainage, GRE, is experienced in the evaluation and understanding of ARD, geochemical characterization and interpretation of testing results, mitigation measures specifically aimed at ARD, and the effective treatment of ARD. We have extensive experience in these areas and provide a perspective that is independent of the mine proponent. 

The project is located in an area that supplies clean water for drinking and agricultural uses across Armenia. There is a high risk, given the current mine and mitigation planning, that acid drainage and contaminant leaching will pollute groundwater; springs; the Arpa, Darb, and Vorotan rivers; and the Kechut Reservoir (Amulsar topography and surface waters are shown here). We hope that the Ministry of Nature Protection will review this final submission and re-evaluate Lydian’s proposed environmental plan in light of the likely long-term negative environmental impacts of this project. 

Moreover, contrary to allegations made by Lydian on January 8, 2018, we did not agree to attend a meeting in Yerevan with the Ministry of Nature Protection (MNP) and Lydian in January, 2018. We carefully considered the invitation sent by the MNP (attached) and declined the meeting, the reasons for which were well articulated in our letter of December 24, 2017 (attached in English and Armenian). We are ready to assist the MNP and the Armenian Government directly and to meet with them regarding the Amulsar Gold Project. We present our independent opinions but their implementation and responsibility for this project lies with Lydian and the Armenian Government.

Sincerely,  Harry Bronozian

Chemical / Environmental Engineer, MS

2947 Honolulu Avenue, Unit B Glendale, California 91214

Tel. (818) 248-3529; (800) 219-8405

Fax. (818) 248-6343

e-mail:  info@returntoarmenia.com

 

Contact Information: 

Andrea Gerson, PhD Roger Smart, PhD

Blue Minerals Consultancy

Wattle Grove, Tasmania 7109, Australia  andrea@bluemineralsconsultancy.com.au  roger@bluemineralsconsultancy.com.au  www.bluemineralsconsultancy.com.au/

Tel: 0422112516 (Dr Gerson), or

Tel: 0400835603 (Dr Smart)

 

Ann Maest, PhD Buka Environmental Boulder, CO, USA  aamaest@gmail.com Tel: 303.324.6948

André Sobolewski, PhD Clear Coast Consulting, Inc. Gibsons, BC, Canada 

andre@clear-coast.com 

www.clear-coast.com

Tel: 604-240-8845 


Home pageComments (8)
1. Գեւորգ18:50 - 12 January, 2018
ՀՀ - ն աշխարհի ամենախիտ բնակեցված տարածքներից մեկն է՝ 1 քառ. կմ - ի վրա մոտ 100 մարդ: Հաշվի առնելով նաեւ, որ ՀՀ ամբողջ տարածքի միայն փոքրիկ մասն է պիտանի գյուղատնտեսական օգտագործման համար, կարելի է եզրակացնել, որ հողային տարածքներն ու նրանց հետ կապված բնական ռեսուրսները պիտի ոսկուց թանկ գնահատվեին, քանի որ առաջինները պրակտիկորեն հավերժ են, իսկ ոսկին անցողիկ արժեք է: Այսինքն, որքան էլ տնտեսապես նեղված լինենք, չի կարելի առաջինը զոհաբերել կամ նույնիսկ ռիսկի ենթարկել հանուն երկրորդի:
2. Գեւորգ19:20 - 12 January, 2018
«Լիդիանը» հավաստիացնում է, որ վնասակար հետեւանքներ չեն լինելու: Իսկ ուրիշ ինչ պիտի պնդեր այդ գործով խորապես շահագռգիռ տվյալ կազմակերպությունը? Բոլոր տեսակի կանխատեսումներն ու հաշվարկները ցույց են տալիս, որ քաղցրահամ ջրի անբավարարությունը շուտով համար առաջին պատուհասն է դառնալու մարդկության համար: Իսկ ով եւ ինչպես է փոխհատուցելու այն վնասի համար եթե մի 50 տարվա ընթացքում մենք զրկվենք Սեւանի ջրից?
3. Լևոն Գալստյան23:35 - 12 January, 2018
Lydian Armenia-ի անհիմն պնդումներն ու հիմնվորումները Ամուլսարի մասին վերջնականորեն բացահայտվեցին միջազգային անկախ փորձագետների կողմից․
4. ՀԲՃ00:43 - 13 January, 2018
Սա դեռ 2014 թվին գրված "Ինչո՞ւ չի կարելի շահագործել Ամուլսարը" վերնագրով մեր հոդվածն է, որում ներկայացված աղետալի վտանգները հիմա արդեն հաստատում են միջազգային հայտնի փորձագետները http://www.armecofront.net/lrahos/inchu-chi-kareli-shahagorcel-amulsary/
5. AEF10:05 - 16 January, 2018
Lydian Armenia's unsubstantiated allegations and rumors about mining in Amulsar were finally exposed by independent international experts. #NoMiningInAmulsar
6. Լևոն Գալստյան20:35 - 16 January, 2018
«Այսինքն՝ ստացվում է, որ միջազգային հայտնի փորձագիտական խմբերը տվել են բացասական եզրակացություն, Հայաստանի բոլոր անկախ էկոլոգներն ու փորձագետները, գիտնականները, բնապահպանները տվել են բացասական եզրակացություն, բայց միայն Հայաստանի կառավարությունն է, որ հավատացել է «Լիդիան Ինթերնեշնլի» և Lydian Armenia-ի գրած հեքիաթներին ու համաձայնություն է տվել այս ծրագրի իրագործմանը»։ https://www.youtube.com/watch?v=k4xAC6CQ_5Y
7. AEF23:39 - 18 January, 2018
List of Reports and Memoranda Produced by the Bronozian Consultants, Independent Reviewers of Lydian’s Amulsar Gold Project in Armenia Available: https://goo.gl/k82Nn4
8. ՀԲՃ23:47 - 18 January, 2018
Միջազգային անկախ փորձագետների բոլոր հաշվետևություններն Ամուլսարի մասին անգլերենով այստեղ են՝ https://goo.gl/k82Nn4
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive