Friday, 17 August

Fight Breaks Out at Yerevan Municipal Council's Opening SessionFisticuffs highlighted today’s opening session of Yerevan’s Municipal Council for 2018

Two Yerkir Tsirani council members showed up at the municipality carrying bottles of a murky liquid into the chamber.

They said the sewage water was a gift from residents of Noubarashen neighborhood to Yerevan Mayor Taron Margaryan for not taking steps to repair the local sewage system. Residents say sewage water backs up, casting a foul odor throughout the neighborhood.

When the council members tried to reach the Mayor Margaryan, he shouted out, “Quick, stop them.”

Cries of, “It’s sulfuric acid” were heard.

Taken unawares, some council members from the ruling Republican Party of Armenia attacked the two Yerkir Tsirani members – Marina Khachatryan and Sona Aghekyan – and removed them from the chamber. 


Home pageComments (7)
1. Լուսիկ15:01 - 13 February, 2018
Ճիշտ կլիներ, որ բնակիչները կազմակերպած լինեին այդ ակցիան, բայց քաղաքապետարանի ինչպե՞ս մտնեն ներս: Քաղաքապետն էլ խույս է տալիս անգամ լրագրողներից՝ не царское это дело выслушивать простых смертных. Այլընտրանք չեն թողնում:
2. Robert Davidian 21:30 - 13 February, 2018
Marina Khachatryan and Sona Aghekyan – the true heroes working for the people of Yerevan! That broken sewerage pipe will now be fixed and the thugs who physically attacked these wonderful women SHOULD be prosecuted and jailed! If they are not, today's small protests outside the municipal building will grow into an uprising!
3. Anna 22:57 - 15 February, 2018
It is inadmissible what happens to the garbage dump in Nubarashen. A big city like Yerevan must have incinerators which burn rubbish daily, after burning resulting hot water, steam and even electricity. This way everything is clean and efficient. In order that sea and ocean water not to be polluted, on every ship there are incinerators which burn all the garbage.
4. Գեւորգ12:14 - 16 February, 2018
Իսկ ինչ առտառոց բան կար այդ ակցիայի մտահղացման մեջ? Մարդիկ (այսինքն այդ հրեղեն աղջիկները!) որոշել են հիշեցնել պ-ն քաղաքապետին առ այն, որ ինքը նաեւ կոյուղիները սարքին պահելու պատասխանատուն է, որի մասին ինքն, ըստ ամենայնի, բոլորովին մոռացել էր! Եւ այդ բուրավետ ակցիան ազդեց - կարեւորը սա էր: Հիմա քաղաքապետը լրիվ իրավունք ունի խորին շնորհակալություն հայտնելու աղջիկներին իրեն օգնելու համար, եւ ճիշտ կլինի նաեւ ներողություն խնդրի՝ այդ միանգամայն արդարացի ակցիայի իրականացումը խոչընդոտելու համար: Եւ սա կլինի այս դեպքը հարթելու ամենաքաղաքարիթ ուղին:
5. Առանց մեկնաբանության03:27 - 20 February, 2018
Ես կխնդամ՝ սի՛րտս կուլա։
6. Samuel Garegorian21:14 - 10 May, 2018
I am trying to file a complaint against Mr.Hayk Assatryan od Yerevan City Municipality but the complaints are forwarded to him instead. Can somebody give me the email of where I can file a complaint against the municipality, specially about Mr.Hayk Assatryan gross misconduct and unethical behavior. An email would be very helpful. Thanks in advance and regards/Samuel Garegorian/Glendale, CA. USA
7. Hetq03:54 - 11 May, 2018
Samuel....have you tried-E-mail: pressyerevan@yerevan.am
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Archive