Saturday, 22 September

Yerevan: MPS Pashinyan, Mirzoyan and Mikayelyan ArrestedArmenia’s Prosecutor General’s Office (GPO) says that Yelk Alliance MP’s Nikol Pashinyan, Ararat Mirzoyan and Sasun Mikayelyan, who were detained earlier today, have now been placed under arrest.

Referring to Point 2, Article 96 (Immunity of a Deputy) of Armenia’s Constitution, which reads (A Deputy may not be deprived of liberty without the consent of the National Assembly, except for the case of having been caught at the time of committing a criminal offence or immediately thereafter), the GPO says the three MPs were in fact caught organizing and participating in illegal rallies and marches.

It awaits to be seen if the three will be released on bail or kept in pre-trial detention.


Home page


See also

more newsComments (1)
1. Վարազ Սյունի16:47 - 22 April, 2018
Ոտքի՛,հայ ժողովուրդ. հաղթանակը քո՛նն է:Իշխանությունների կողմից ԿՈՊՏԱԳՈՒՅՆ սխալ կլինի չլսել ժողովրդի ձայնը:Սա համահայկական-համազգային շարժում է արդեն՝ -ի պես:Հուսով եմ Ս.Ս.-ն և ՀՀԿ վերնախավը սա հասկանում են:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive