Tuesday, 25 September

Arayik Harutyunyan: Armenia's New Minister of Education and Science Arayik Harutyunyan has been appointed Armenia’s new Minister of Education and Science.


Home pageComments (1)
1. Հերմինե11:58 - 8 September, 2018
պարոն Հարությունյան իմ մեց խնդրանքնե գաք եվ տեսնեկ Էջմիածինի 9-րդ դպրոցը Պատկանյանի անվան անբարեկարք վիճակե ու ետեղ սովորումեն երեխաներ լուսամուտները ամեն վարկյան կարողեն ընկնել..
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive